Utrikes.

2014-01-21 11:44

Här är aborträtten hotad

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

1. Ryssland – motståndet växer

1920 blev Sovjetunionen först i världen med att tillåta abort. I dag råder fri abort i Ryssland men motståndet växer och 2011 antogs nya lagar. Det är förbjudet att beskriva abort som en ofarlig medicinsk procedur. Vårdpersonal får samvetsvägra och obligatorisk väntetid och rådgivning gäller för kvinnor. Premiärminister Dmitrij Medvedevs fru Svetlana Medvedeva är en profilerad abortmotståndare.

Fri abort: ja, efter rådgivning och väntetid.

Tidsgräns: vecka 12.

Undantag från tidsgräns: sociala/medicinska skäl.

 

2. Litauen – minoritetsparti vill förbjuda

Rätt till abort har funnits i Litauen sedan 1955. Förra året röstade parlamentet ja till att utreda ett lagförslag från ett kristdemokratiskt parti som representerar landets polska minoritet. Enligt det ska kvinnor bara ha rätt till abort efter sexualbrott eller vid hot mot hälsa eller liv. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har motsatt sig förslaget och allt tyder på att lagen inte ändras.

Fri abort: ja.

Tidsgräns: vecka 12.

Undantag från gräns: medicinska skäl.

 

3. Polen – strikta krav vid abort

Polens lag från 1993 tillåter endast abort under tre omständigheter: vid fara för kvinnans liv eller hälsa, efter sexualbrott eller vid allvarliga fosterskador. Även för den som uppfyller något av kriterierna kan det vara svårt att få en abort på grund av utbredd samvetsvägran hos vårdpersonal. I debatten förekommer krav på totalförbud, men något lagförslag om det finns inte i nuläget.

Fri abort: nej.

Undantag: sexualbrott, särskilda medicinska skäl.

 

4. Slovakien – kvinnor registreras

Slovakien införde fri abort 1986 men stramade upp lagen i slutet av 2000-talet. Rådgivning och två dagars betänketid är obligatoriskt och alla som kontaktar läkare angående abort hamnar i ett statligt register. Abortmotståndet är starkt, inte minst på grund av den katolska kyrkans inflytande. Samvetsvägran är utbredd och det finns rapporter om att sjukhus inte genomför aborter alls.

Fri abort: ja, efter rådgivning och betänketid.

Tidgräns: vecka 12.

Undantag från gräns: medicinska skäl.

 

5. Ungern – grundlag skyddar heligt liv

Ungern införde rätt till abort 1953. Kvinnan måste vara i en ”allvarlig krissituation” och gå igenom en byråkratisk process, men fri abort råder i praktiken då kris-kriteriet tolkas liberalt. Den nya grundlagen från 2012 slår fast att liv heligt och ska skyddas från befruktningsögonblicket. Farhågor finns om ett framtida totalförbud eller striktare tolkning av kris-kriteriet, men abortlagarna har ännu inte ändrats.

Fri abort: ja, efter rådgivning och väntetid.

Tidgräns: vecka 12.

Undantag från gräns: medicinska skäl.

 

6. Rumänien – sjukhus samvetsvägrar

Rumänien har haft fri abort sedan 1990 men frågan är långt ifrån okontroversiell och debatteras på parlamentsnivå. Det främsta hotet mot aborträtten är samvetsvägran hos vårdpersonal. Rapporter förekommer om att hela sjukhus nekat att utföra aborter under religiösa högtider. Farhågor finns om att det utbredda samvetsvägrandet försämrar tillgången till abort i Rumänien, särskilt för fattiga kvinnor.

Fri abort: ja.

Tidgräns: vecka 12.

Undantag från gräns: medicinska skäl.

 

7.  Makedonien – endast en abort om året

Makedonien införde fri abort 1976. I somras forcerade den konservativa regeringen igenom en ny lag som bland annat innebär att kvinnor bara har rätt till en abort om året. Den som vill avbryta graviditeten efter vecka 10 måste ansöka om tillstånd, gå i rådgivning, och informera sin make (om sådan finns). Den ortodoxa kyrkan är ledande i motståndet och staten finansierar också kampanjer mot abort.

Fri abort: ja, men endast en om året.

Tidsgräns: vecka 10.

Undantag från tidsgräns: medicinska eller sociala skäl.

 

8. Malta – totalförbud råder

Maltas abortlag har rötter i 1800-talet och totalförbud råder även då kvinnans liv är hotat. Enligt tidningen the Malta Independent tillåter myndigheterna dock läkare att utföra livräddande medicinsk behandling som resulterar i en abort.

Fri abort: nej.

Undantag: nej.

 

9. Italien – lagligt men stigmatiserat

Italien införde fri abort 1978, men upp till 80 procent av landets gynekologer samvetsvägrar. I delar av den starkt katolska södern kan det vara svårt att hitta läkare som utför aborter. För många kvinnor återstår endast den svarta marknaden. Enligt officiell statistik utförs cirka 15 000 olagliga aborter årligen, men tidningen La Repubblica hävdar att den verkliga siffran är runt 50 000.

Fri abort: ja.

Tidsgräns: vecka 12.

Undantag från gräns: medicinska skäl.

 

10. San Marino – ingen ändring på 40 år

San Marinos abortlag har inte ändrats sedan 1974 och generellt förbud råder. Generös tolkning av lagen möjliggör dock aborter i praktiken om kvinnans liv är hotat.

Fri abort: nej.

Undantag: hot mot kvinnans liv.

 

11. Lichtenstein – barn undantagna

Lichtensteins lag från 1987 tillåter endast abort om kvinnans liv är i fara eller om hennes fysiska eller mentala hälsa är hotad. Undantag görs också för flickor som blivit gravida innan 14 års ålder.

Fri abort: nej.

Undantag: särskilda sociala eller medicinska skäl.

 

12.  Monaco – slopade totalförbud

2009 slopade Monaco det tidigare totalförbudet mot abort. I dag tillåts abort efter våldtäkt, incest, om kvinnans liv är hotat eller om fostret är allvarligt skadat.

Fri abort: nej.

Undantag: sexualbrott, särskilda medicinska skäl.

 

13. Andorra – totalförbud

Enligt Andorras abortlag från 1990 råder totalförbud utom i de fall då kvinnans liv är hotat.

Fri abort: nej.

Undantag: hot mot kvinnans liv.

 

14. Spanien – på väg att slopa fri abort

2010 införde den Socialdemokratiska regeringen fri abort. Nu styr konservativa Partido Popular. Förra året lade partiet ett förslag som innebär att en graviditet bara får avbrytas efter sexualbrott, eller vid hot mot kvinnans liv eller hälsa. Vårdpersonal ges också stora möjligheter att samvetsvägra. Slutlig omröstning väntas i sommar eller höst, det är troligt att åtminstone delar av lagförslaget antas.

Fri abort: ja.

Tidsgräns: vecka 14.

Undantag från gräns: medicinska skäl.

 

15. Irland – lag från 1800-talet

Irlands abortlag härstammar från mitten av 1800-talet. Länge rådde ett totalförbud och grundlagen skyddar liv från befruktningsögonblicket. 1992 slog landets högsta domstol fast att kvinnor har rätt till abort vid hot mot deras liv, men först förra året skrevs denna rättighet in i lagen. Irland är delat i abortfrågan och det pågår en hätsk debatt om ytterligare liberalisering.

Fri abort: nej

Undantag: hot mot kvinnans liv

Tipsa om artikeln via e-post