Kommentar. Maria Sandmon.

2021-05-05 08:15
Puffetikett
Dagens ETC

Reinfeldts nya jobb blir att legitimera greenwashing

Fossilbranschens omställningsplan bygger på två starkt ifrågasatta metoder: CCS och biobränslen. Mot den bakgrunden framstår den branschorganisation Fredrik Reinfeldt nu ska företräda som ett enormt greenwashingprojekt.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Drivkraft Sverige företräder idag bolag vars främsta verksamhet går ut på att skapa produkter som är orsaken till den klimatkris vi nu befinner oss i. I februari förra året presenterade intresseorganisationen – efter påtryckningar från regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige – sin plan för hur drivmedelsbranschen ska bli koldioxidneutral till år 2035. Planen bygger på två idag starkt ifrågasatta metoder: koldioxidlagring (CCS) och en övergång till biobränslen.

Den främsta kritiken mot CCS, som i korthet går ut på att bygga koldioxidfångare i anslutning till utsläppskällor, handlar om att tekniken bara befinner sig på ett teststadium och att flera osäkerhetsmoment återstår. Många klimatexperter ser också CCS som en fördröjare av fossilsamhällets död snarare än något som skyndar på klimatarbetet.

När det gäller biobränslen har Dagens ETC i flera artiklar skildrat hur energikällan nu ifrågasätts av en allt större del av forskarvärlden. Frågan har den senaste tiden vuxit sig stor inom svensk miljödebatt och i veckan uppmanade till och med Dagens industris ledarskribent PM Nilsson regeringen att göra slut med biobränslelobbyn.

Att biobränslen är klimatneutrala har varit en långlivad myt inom svensk och europeisk politik. Den ifrågasätts nu kraftigt med argumentet att vi – med den korta tid vi har på oss att lösa klimatkrisen – inte har råd att elda upp träd som istället skulle kunna fungera som naturliga koldioxidsänkor (till skillnad från CCS). Utsläppen – även de som biobränslen orsakar – måste vända nedåt om vi ska ha en chans att nå klimatmålen. De så kallade ”restströmmar” som branschen ofta pratar om är inte heller tillräckligt stora för att biobränslen ska kunna bli en långsiktig lösning för transportsektorn, vare sig det handlar om vägfordon eller flyg.

Mot den bakgrunden framstår den branschorganisation Fredrik Reinfeldt nu valt att företräda som ett enormt greenwashingprojekt – snarare än en driftkraft för Sverige – vilket riskerar  att fördjupa klimatkrisen.

Maria Sandmon 

Är klimatredaktör på Dagens ETC.