Miljö.

2021-09-06 17:50
Utsläppen i Europa ligger fortfarande på en allt för hög nivå. Bilden är en genrebild. Bild: Martin Meissner/AP/TT
Utsläppen i Europa ligger fortfarande på en allt för hög nivå. Bilden är en genrebild.
Puffetikett
Dagens ETC

Grön omställning går trögt i Norden

Trots goda förutsättningar för att ta ledartröjan i klimatarbetet går omställningen i Norden trögt. Det slås fast i en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Den sjätte huvudrapporten från FN:s klimatpanel, som nyligen publicerades, pekade på vikten av att snabbt minska utsläppen av växthusgaser för att und­vika de värsta effekterna av den globala upphettningen. Nu har också de nordiska länderna gjort egna lägesbedömningar av hållbarhetsarbetet i respektive land – och när det gäller just den gröna omställningen går det trögt, lyder slutsatsen.

För höga utsläpp

Utsläppen ligger fortfarande på en allt för hög nivå liksom både konsumtionen och produktionen. Därtill är den biologiska mångfalden i regionen hotad. Med andra ord är det fort­farande en lång bit kvar innan Norden kan kalla sig världens mest hållbara region – en vision som de nordiska statsministrarna antog i augusti 2019.

”Åtta år på oss”

Nordiska ministerrådet skriver i ett pressmeddelande att regionen arbetar aktivt för att uppfylla visionen och att man bland annat antagit en handlingsplan som beskriver de initiativ som ska stödja hållbar utveckling.

– Vi har åtta år på oss att nå visionen, så vi har ingen tid att förlora. Om vi ska lyckas med det måste hela Norden röra sig i samma riktning. Årets klimat­möte i Glasgow, COP26, blir en viktig plats, där vi kan fortsätta samarbetet mellan politik, närings­liv, civilsamhälle och medborgare, kommenterar Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.

Rapporten

Rapporten ”Norden – bæredygtig og integreret region?” har utarbetats för Nordiska ministerrådet av Rambøll Management Consulting.

Den tar temperaturen på hållbarhetsarbetet i de nordiska länderna utifrån 45 indikatorer inom de tre strate­giska prioriteringarna: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.