Miljö.

2021-09-04 16:00
Foto: Jason White/Greenpeace
Puffetikett
ETC Nyhetsmagasin

Framgång i skogskamp

Under sommaren har Sveaskog avbrutit av­verkning av ett hotat skogsområde i Muonio sameby. Och Välenskogen har räddats, bland annat efter en dom i EU-domstolen

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Nyhetsmagasinet ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

11 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC nyhetsmagasin förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC nyhetsmagasin förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Sveaskog avbröt den 19 augusti avverkning av ett hotat skogsområde i Muonio sameby, efter att Greenpeace slagit läger i skogen. Några dagar tidigare hade skogsbolaget börjat avverka ett cirka 75 hektar stort skogsområde, trots att samebyn och Greenpeace krävt att alla avverkningar i området ska stoppas tills dess att formella samråd har återupprättats. Skogen har höga naturvärden och är ett viktigt renbetesområde för Muonio sameby. 

Men i onsdags kritiserade Hans Holma, ordförande för Muonio sameby, att något samråd med samebyn inte ägt rum, trots att det utlovats:

”Det är svårt att beskriva den frustration som ert agerande och tystnad inneburit. Vi upplever det som ett oerhört respektlöst bemötande”, skriver Holma i ett öppet brev till Sveaskog.

Samråd med samer och skydd av hotade arter är två krav på miljöcertifierade skogsbolag.

Tidigare i sommar, i mitten av juli, meddelade Mark- och miljööverdomstolen ett stopp för Göteborgs stads planerade avverkning av Välenskogen, grundat på just artskydd.

Det skedde mot bakgrund av en dom i EU-domstolen, i våras. Naturskyddsföreningen i Härryda, Skydda skogen och Göteborgs Ornitologiska Förening hade överklagat en avverkning av en skog i Härryda, som fått tillstånd av de svenska miljödomstolarna, en avverkning som skulle skada livsmiljön för 100 skyddade arter.

De svenska domstolarna har hittills tolkat artskyddsbestämmelserna att gälla endast om en arts bevarandestatus hotas – men EU-domstolen kräver i domen en kraftig skärpning av de svenska bestämmelserna och menar att även enskilda individer av arter ska skyddas vid en exploatering.

Välendomen är den första i Sverige som prövar EU-domstolens utslag, som är starkt kritiskt mot Sveriges avverkningspraxis.

– Välendomen kommer därmed bli vägledande i många andra ärenden och är speciellt betydelsefull då den kommit i en överdomstol, kommenterar naturvårdaren Christopher Ceder, som engagerat sig för Välenskogen. 

Den här artikeln kommer från ETC nyhetsmagasin
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.