Ledare. Johan Ehrenberg.

2017-06-16 03:00

Visst går det att leva klimatrent

För mig handlar allt om medvetenhet. När man vet att flyget förstör klimatet, måste man sluta flyga. När man vet att dieseln förstör jorden måste man byta till el eller kollektivt.

Klimatdebatten är knäpp. Å ena sidan säger alla ”offentliga aktörer” att vi ska bli hållbara och ställa om så fort vi nånsin kan, å andra sidan är de konkreta besluten om stora investeringar och omställning något som inte kan ske nu eftersom ”vi inte har råd”. Samtidigt lägger de producerande aktörerna all sin kraft på att förklara varför just deras produkt inte är så farlig som det sägs. Man skyddar ”affärerna”.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Desinformationen syftar alltid till att påverka politiker, skapa osäkerhet och oro, men för att lyckas med det måste man först skapa osäkerhet hos dig. För det är din oro som kan tvinga politiken att agera.

För mig handlar allt om medvetenhet. När man vet att flyget förstör klimatet, måste man sluta flyga. När man vet att dieseln förstör jorden måste man byta till el eller kollektivt. När man vet att fjärrvärmen bränner plast måste man sluta leverera plastsopor till dem (jo, jag ser även folk på ETC-kontoren som har matlådor av gamla slängbara plastburkar för att det är ”enklare” än att diska glasburkar).

När vi nu vet att vi måste ställa om, så längtar vi efter någon som kan berätta hur vi enklast ska göra det.

Problemet är att när Max hamburgare säger att de neutraliserar det industrikött de ger dig med trädplantering, så glömmer de berätta att det tar 40 år för träden att ”kompensera” den hamburgare du äter idag.

Och när jämtländska alternativa bönder arbetar med kor som vandrar fritt och skapar ny jord (lagrar koldioxid) så får de höra att deras metod är ”för dyr”. (Det går faktiskt att även göra mer jord själv. ”Terra Preta” kallas det och det finns en berättelse om det i nästa nummer av magasinet Kloka Hem.)

Men vem har hittat på att det ska vara billigt att återställa den förstörelse vi människor skapat.

Vem har hittat på att det rentav ska vara ”lönsamt”?

Hur skyddar man sig från desinformation?

Förra veckan kom till exempel en rapport om elbilar som i media presenterades helt tokigt. Rapporten förklarar det självklara, även elbilar skapar utsläpp när de produceras, men det gäller ju allt. Alla produkter skapar utsläpp, frågan är hur stor och om de på sikt minskar förstörelsen. 

Så hur ska du veta att din elbil är en lösning och inte en ny klimatbov?

Låt oss räkna.

Chalmersforskarna räknar ut att en lyxelbil på grund av batterierna skapar runt 15 ton koldioxid när den byggs! En normal elbil, typ 30-milsbil, skapar då samma utsläpp som när en dieselbil produceras. Åtta ton koldioxid. Men … om batterierna tillverkas med ren solel eller vindel så sjunker utsläppen dramatiskt. Det är energin som skapar utsläppen, smutsig energi (kolel) ger klimatdåliga batterier, ren el ger renare.

Det här vet vi eftersom Volkswagen och BMW bägge har berättat hur mycket renare deras bilar blev när de övergick till förnybar el. Volkswagen har bytt åtta fabrikers el till förnybar och kan jämföra utsläppen. BMW gör en elbil med kolfiber (istället för stålplåt) och kör fabriken med vind och solel.

Elbil kontra dieselbil är därför i praktiken samma sak vad gäller själva produktionen. Men dieseln skapar sedan sina stora utsläpp vid drift. Normalt när man räknar brukar man berätta vad en bil släpper ut per kilometer. Säg 120 gram koldioxid för en liten diesel som åker en kilometer. Men det man inte nämner är att det kostar koldioxid att ta upp olja, att raffinera olja och att transportera dieseln till pumpen. Enligt EPA står USA:s oljeproduktion och raffinaderier för övewr 400 miljoner ton koldioxid per år. Alltså innan dieseln/bensinen används!

Lägger vi till den produktionen ökar utsläppen dramatiskt med en femtedel på en diesel.

I själva verket skapar den ”snåla” dieseln minst 1,5 ton utsläpp genom att åka 1 000 mil (troligen två ton eftersom du inte kan köra så snålt som producenten påstår).

Hybridbilen har en ännu sämre ekvation på landsväg.

Så hur ska man tänka och inte bli trött på all desinformation?

Jag tänker så här: Allt som produceras skapar utsläpp.

Frågan är om det sedan skapar nya utsläpp när det används.

Min gamla törstiga Saab gick 18 000 mil. Det blev minst 35 ton koldioxid som mina resor skapade de åren. 

Det finns inga ursäkter för att jag ska göra det idag.

Johan Ehrenberg
Johan Ehrenberg 

Grundade ETC 1976. Svarar gärna på frågor och skriver mest om ekonomi och politik. Och solceller. Men det är ju politik det med.

Mejl johan@etc.se

Twitter @JohanEhrenberg