Ledare. Tomas Kåberger.

2020-03-09 03:00
Puffetikett
Dagens ETC

Fossilbolagens kris är fantastisk för klimatet

I februari producerade vindkraften i Tyskland mer el än kärnkraften och alla fossileldade elverk tillsammans!

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Mer pengar behöver investeras i förnybar energi om risken för ohanterliga klimatförändringar ska undvikas. Det finns inte tid att slösa mer pengar på att utvinning och förbrukning av fossila bränslen. Bränder, översvämningar, värmerekord och snabb issmältning på Antarktis visar hur plågsamma och dramatiska klimatförändringar kan bli för världen. Men att ge eländet mer uppmärksamhet visar inte människor i världen vad som kan göras för att undvika att växthusgaserna fortsätter att ansamlas i atmosfären.

Så låt mig ännu en gång visa att det händer mycket positivt.

Även om all statistik för 2019 ännu inte är färdig så visar data från Kina, USA, Indien och övriga OECD-länder att förra året var unikt.

Den globala elkonsumtionen ökade samtidigt som den fossila elproduktionen minskade! 

Förnybart ökade med 0,3 PWh medan fossilt minskade med 0,15 PWh. Kärnkraften ökade med nästan 0,1 PWh och nådde kanske upp till nivån för rekordåret 2006, trots att 13 reaktorer rapporterade stängda och bara sex som startade förra året.

De som klagat när jag försökt muntra upp läsare med att förnybart vuxit snabbare än fossilt har påpekat att den fossila elen ändå vuxit. Men 2019 har den alltså minskat. Fortfarande kan man påpeka att minskningen inte är snabb nog. Men när det nu visar sig att det går att ersätta fossilt med förnybart är det bara att göra det snabbare. Det blir allt lättare eftersom förnybar el blir billigare ju mer man bygger ut den.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Hjältarna i Tyskland, de som betalat för utvecklingen av sol- och vindel när den fortfarande var dyrare än fossil el, har just passerat en milstolpe få trodde skulle komma så snabbt.

I februari producerade vindkraften i Tyskland mer el än kärnkraften och alla fossileldade elverk tillsammans! 

I Tyskland gör de alltså som de säger: De tar bort både riskerna för reaktorhaverier och mer dyrt kärnavfall, samtidigt med att man fasar ut fossil elproduktion. Från år 2000 har förnybar el ökat med 200 TWh, kol minskat med 120 TWh och kärnkraften med nästan 100 TWh.

Vecka 8 gav vindkraften mer el än kärnkraften!

Sverige kunde också fira en milstolpe – för vindkraften: 0,98 TWh vindkraft och 0,93 TWh kärnkraft. Kanske var det mer än fossilel och kärnkraft sammantaget i Sverige också. Men till skillnad från i Tyskland så visar inte svensk statistik hur mycket som är förnybart och hur mycket som är fossilt i den termiska produktion som inte drivs av kärnreaktorer. Hittills i år har förnybar el stått för 80 procent av elkonsumtionen. Exporten har också varit större än någonsin. Mer än 5 TWh har exporterats netto.

USA:s kolkraft minskade med 180 TWh!

USA:s statistik för 2019 visar snabba förändringar i elsystemet, jämfört med 2018. Koleldningen har nästan halverats sedan 2010. Trots att gas ökade minskade fossil elproduktion totalt med 75 TWh.

Indiens fossila elproduktion minskade med 29 TWh och den förnybara ökade med 34 TWh!

Många har varit oroliga för att Indien med sin växande befolkning skulle vara det största hotet mot världens klimat. Eftersom det är ett fattigt land skulle de inte ha råd med klimatåtgärder. Men eftersom industriell utveckling gjort att sol- och vindel nu är billigare än kolkraft har Indien gjort som resten av världen. 2019 fortsatte elkonsumtionen att öka.

Att inte ha rikedom att slösa bort har blivit ett skäl att satsa på förnybar el istället för fossil el eller kärnkraft.

Kina ser däremot åter igen ut som ett problem. Visserligen ökade den förnybara elproduktionen i Kina mer än i något annat land, men konsumtionen växte snabbare. Trots att också kärnkraften växte så ökade fossil elproduktion förra året nästen lika mycket som den förnybara produktionen enligt senaste statistiken från China Electricity Council.

Fossilindustrin i världen är i just den sorts kris den behöver vara i om utsläppen ska minska. De fem största kolgruveföretagen i USA har gått i konkurs sedan 2015. En, enda gruva har öppnats sedan Trump tillträdde. The Poplar Grove mine i Kentucky började utvinna kol 2019. Den 20 februari 2020 ansökte man om konkurs.

Mer gas används för elproduktion, mer utvinns i USA ur skifferberg. Men med det gaspris som krävs för att kunna producera el är det inte lönsamt att utvinna så mycket gas. Aktierna i det mest hyllade skiffergasbolaget, Chesapeake Energy, var en gång värda 60 dollar styck, 2018 var värdet nere i fem dollar och i slutet på februari 2020 bara 0,25 dollar.

Den 20 februari beslöt Equinor att avbryta planerna på att leta olja utanför Australiens kust trots att man just fått tillståndet efter en dyr och konfliktfylld process.

Den 23 februari beslöt Teck Resources att avbryta ett projekt för att utvinna olja i Kanada efter att  man investerat nästan 10 miljarder kronor.

Så mycket går åt rätt håll. Nu gäller det bara att fler inser att man kan förlora mindre pengar på fossil energi och tjäna mer på förnybart. 

Tomas Kåberger
Tomas Kåberger 

Professor i Industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo. Han var tidigare generaldirektör för ­Energimyndigheten. Ledarskribent i Dagens ETC.