Ledare. Laila Vianden.

2019-09-09 03:00
Puffetikett
Dagens ETC

Det finns ingen annan väg framåt än att agera

Brittisk rapportering är underbart fixerad vid Brexit. Möjligheten till ett “ordnat utträde” debatteras in i det sista. Tongångarna är höga och dramatiken underhållande. Men faktum är att Brexit redan skett. Finans- och bankvärlden har redan adapterat och funnit nya handelsnoder. 

Personalen har redan flyttat, och nya kontor har redan öppnats. När och hur Brexit sker är bara en fråga om formalia, en sista lapp på dörren med den nya adressen. Vad finansbranschen anbelangar i alla fall. 

Liknande omständigheter omgärdar klimatförändringarna. Förnekarna förnekar och politiken tvekar. Men förändringarna är redan här, redan kännbara för både människor och industrier. Konfliktlinjerna har redan ritats upp. 

Medan orkanen Dorian sargade Bahamas gick meteorologer ut och varnade för hur 5G-näten försvårar arbetet med att förutse och följa orkaner. Näten stör vädersatelliterna. 

”Det är en avvägning mellan de ekonomiska fördelarna med 5G, och mänskligt liv. Satelliten kan inte urskilja om signalerna härrör från en ny orkan, eller om de är relaterade till 5G-teknologin”, säger Eric Allaix från Meteo-France. 

Han står inte ensam. Vetenskapsmän vid Nasa, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Meteo-France och ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) har redan slutit upp, och dispyten med mobilindustrin är redan ett faktum. Ett möte mellan olika aktörer och lagstiftare kommer att hållas om en månad för att försöka hitta en kompromiss. 


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

En lösning är nödvändig. Meteorologins uppgift skiftar alltmer till att införliva väderscenarion i våra beslutsprocesser. Alltmer extrema förhållanden innebär att vi behöver bra prognoser och möjligheten att hinna förbereda oss.

Varmare vatten ökar risken för mer kraftfulla orkaner. Uppvärmningen gör även ett värsta utfall mer sannolikt – till exempel att en orkan blir stillastående över ett och samma område under en utdragen tidsperiod. 

Orkanen Dorian var svår att förutse, och den visade sig vara oerhört destruktiv. Under nära 40 timmar stod den så gott som stilla över land. Med vindhastigheter upp till 300 kilometer/timme och kraftiga flodvågor hamnade 70 procent av det tropiska paradiset under vatten. Resten slogs sönder. Investmentgruppen UBS uppskattar kostnaderna, i försäkringstermer, till 250 miljarder kronor. Och då är huvudparten av försäkringarna tecknade av aktörer kopplade till turistnäringen. Privatpersoner står i hög utsträckning oskyddade. 

Det är okej att få klimatångest, det är till och med en adekvat reaktion. Men under helgen samlades Folk mot fossilgas i Göteborg för att protestera mot Swedegas planer på att ansluta en fossilgasterminal till det västsvenska gasnätet. Ett tillstånd från regeringen skulle öka det svenska beroendet av fossila bränslen, låsa fast Sverige i en långsiktig användning av fossilgas samt potentiellt slå ut användningen av biobränslen. Bakom protesterna står bland annat nätverket Allt åt alla och man har jobbat hårt för att samla människor från hela landet. Aktionen utgör ett långt mer konstruktivt drag än att försöka övertyga klimatförnekare med rationella argument, eller att sitta med huvudet i händerna och invänta undergången. 

Förändringarna är redan här och det finns ingen annan väg framåt än att agera. 

Affärer utgör finansbranschens raison d’être. Därför har de sedan länge betraktat Brexit som ett fullbordat faktum. De tar inte debatten med Brexitpartiet, de vältrar sig inte i ångest över att lämna London som handelsnav. De har helt enkelt skridit till verket och flyttat. 

Det vi kan lära oss av både JP Morgan och Allt åt alla är vikten av att handla. De nya konfliktlinjerna kring klimatet har redan ritats upp. Nu behöver vi bara fylla i dem med tillräcklig kraft och älska mänskligt liv lika mycket som bankingindustrin älskar bra business.