Ledare. Rebecka Bohlin.

2021-08-11 06:00
Bild: ETC
Puffetikett
ETC Nyhetsmagasin

Därför bör rätten ge SD nobben

Låt oss minnas att SD som parti uteslutit en massa medlemmar på grund av deras åsikter och politiska uppfattning.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Nyhetsmagasinet ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

11 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC nyhetsmagasin förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på ETC nyhetsmagasin förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Tänk dig att nykterhetsrörelsen plötsligt svämmas över av medlemmar som är aktiva talespersoner i andra föreningar som förespråkar såväl spritfester som legalisering av knark. Att kvinnorörelsens feministiska organisationer fylls av människor som samtidigt har uppdrag i föreningar som hävdar att kvinnoförtryck inte existerar. Eller att funkis­rörelsens organisationer fylls av medlemmar som hävdar att människor med funktionsvariationer redan uppnått alla rättigheter. Och så vidare.

Om inte en förening skulle få tacka nej till medlemmar som är talespersoner i andra föreningar som för fram åsikter som går på tvärs med organisationernas mål, uttryckta i stadgar och förankrade på årsmöten, skulle Folkrörelse­sverige snart urholkas och urvattnas till oigenkännlighet.

Det är liksom självklart.

Men hur är det med fackföreningsrörelsen?

I och med att det i vissa branscher inte finns mer en ett fackförbund, eller om det finns flera så kan det vara så att samtliga är en del av arbetarrörelsen, blir det något knepigare. Du vill vara med i facket – trots att du själv kanske inte delar arbetarrörelsens värderingar. Vad händer då?

Jo, det är möjligt att både rösta på och vara medlem i partier som inte delar arbetarrörelsens värderingar, men det finns en gräns. Den som tar ytterligare ett steg och officiellt företräder en politik som går i klinch med arbetarrörelsens värderingar kan faktiskt inte ta ett medlemsskap i facket för givet. Vilket är bra.

Samtidigt som fackföreningarna är oerhört viktiga för att reglera den svenska arbetsmarknaden måste vi komma ihåg att de faktiskt inte är en del av statsapparaten. De är ideella föreningar självständiga från både stat och arbetsgivare – och just därför kan de spela sin viktiga roll för att reglera den svenska arbetsmarknaden.

Just nu ligger målet mellan SD-politikern Mats Fredlund och Transportarbetareförbundet i Svea hovrätt. När dom­slutet kommer är inte aviserat men ett avgörande kan komma redan den här veckan, svarar Svea Hovrätt när jag kontaktar dem.

Låt oss hoppas att hovrätten gör en annan tolkning än tingsrätten, som kom fram till att det var fel att utesluta SD-politikern Mats Fredlund ur fackförbundet Transport, i mars.

Enligt tingsrättsdomen saknades stöd i förbundets stadgar att utesluta lastbilschauffören efter att han valts in i Kiruna kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i valet 2018. Men Transport skrev i överklagandet till Svea hovrätt att ideella föreningars rätt att själva sköta sina inre angelägenheter är grundläggande i en demokrati. Och de gör bedömningen att Fredlund inte ställer upp bakom förbundets stadgar, där det bland annat finns formuleringar om alla människors lika värde.

Tidningen Lag och avtal har gjort en rundringning till olika fackförbund och det visar sig att de gör olika bedömningar av vad som kan utgöra grund för eventuell uteslutning av SD-medlemmar i facket.

Pappers drar gränsen vid att vara förtroendevald i förbundet och samtidigt vara det i SD, med motiveringen att deras stadgar bygget på en socialistisk människosyn, vilket SD:s inte gör.

De flesta andra förbund drar på liknande sätt gränsen vid att uteslutning kan bli aktuell först om du är förtroendevald i facket.

Inte heller Transport utesluter vanliga medlemmar eller folk som röstar på SD. Det krävs någon form av politisk aktivitet, som att man företräder SD i en folkvald församling.

Självklart måste olika förbund få dra sina egna gränser.

Låt oss minnas att Sverigedemokraterna som parti uteslutit en massa medlemmar på grund av deras åsikter och politiska uppfattning.

Fackförbunden ska på samma sätt vara fria att bestämma vilka personer de vill ha som medlemmar. Och om inte Svea hovrätt drar den slutsatsen är det troligt att de kommer att få en knäpp på näsan av Europadomstolen som i en tidigare dom från 2007 konstaterar just detta. 

Den här artikeln kommer från ETC nyhetsmagasin
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.