Ledare. Johan Ehrenberg.

2019-08-04 03:00
Puffetikett
Dagens ETC

Därför är bioenergi det nya stora hotet

Omvärlden kommer inte i längden acceptera den svenska lösningen när den innebär att klimatutsläppen faktiskt ökar.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Allt handlar om tid. Tid som vi inte har. Enligt FN har vi som mest tio år på oss att drastiskt få ner utsläppen. Det här gör att all politik som pratar om 2050 eller 2045 eller något annat ”lång senare” årtal helt enkelt inte är seriös.

Om vi har tio år på oss att drastiskt bryta kurvorna av utsläpp så betyder det också att bioenergi blir ett likadant klimathot som fossil energi. Utsläppen från att bränna bioenergi är nämligen precis som de de fossila. Samma koldioxid och samma övriga smutsiga gaser.

Enda skillnaden är att politiken låtsas som om det var en skillnad.

Men utsläpp är utsläpp oberoende av om de kallas gröna eller bruna.

Det tar 40-80 år för nya träd att binda samma mängd koldioxid som släpps ut när ett träd tas ner och blir papper eller flis eller Preems talloljediesel. HVO är lika smutsigt som diesel, ja, även om den inte görs av importerad palmolja från Indonesien (vilket 90 procent av ”den rena dieseln” faktiskt gör).

Om det tar 40 år att neutralisera ett utsläpp så betyder de att vi ökar utsläpp i 30 år. Även om tidigare generationer planterade mer träd (som växer idag) så vet vi att inte ens detta räcker. Utsläppen ökar på jorden.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Så frågan är enkel. Vet inte Stefan Löven (S) detta? Kan inte Isabella Lövin (MP) det här? Och nog har Annie Lööf (C) någon expert hos sig som kan berätta detta enkla?

Bioenergi som lösning är inte klimatrent i ett tioårs perspektiv.

De betyder att hela de stolta svenska politiken för att bli förnybar är misslyckad i förväg.

Så varför väljer man ändå denna återvändsgränd?

Det enkla svaret är att det är billigt. Genom Sveriges enorma skog och enorma avfall av olika slag blir det billigt att ”bränna allt” för transporter och för värme. Det är därför vi byggt ett fjärrvärmesystem som smutsar ner, det är därför vi ska bli rena genom att blanda in biobränsle i diesel och bensin.

Vi ska låtsas som att det blir rent.

Orsaken att man kan göra det är för att bioenergiutsläpp inte räknas.

Utsläpp från dem kallas ”neutrala” och när en smutsig bil kör genom staden med biodiesel kallas det att utsläppen minskar. Fast de är lika stora.

Det är lite grann som vildvittrorna i Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter. ”Syns inte, finns inte”, ropar de svävande i luften.

Men barnen finns ju under träden.

Och utsläppen finns fast de inte räknas.

Hur mycket är det? Enligt professor Harry Frank som redovisar Naturvårdsverket beräkning är det 32 miljoner ton som inte räknas i energistatistik från myndigheter och därför inte finns med i politiken.

Skulle vi lägga till dessa ton så har hela den svenska klimatpolitiken misslyckats. Vi hoppar upp från 42 miljoner ton utsläpp till 74 miljoner ton.

Utsläppen ökar, de minskar inte officiellt, men inräknat bioenergi tror jag ökningen blir svår att hantera politiskt. Nästan en fördubbling av utsläpp!

Och det vet vi ju egentligen. Utsläppen mätt från Hawaii är över 415 miljondelar koldioxid i atmosfären. Klimatet bryr sig nämligen inte om hur myndigheter räknar.

Utsläpp är utsläpp och det finns inge ”rena” utsläpp här och nu.

Ändå fortsätter den här inriktningen av svensk klimatpolitik. Den startade under Alliansens tid (Centerpartiet drev på) men har också haft brett stöd från förorenare. För självklart gillar diesel- och bensinbolag att deras drivmedel förlängs genom inblandning av bio. Då får de fortsätta några decennier till. Självklart gillar kommuner, byggbolag och energibolag en ”klimatren” fjärrvärme som gör att man kan fortsätta som förut (och få bra betalt dessutom).

Svensk politik har förlängt utsläppen från bostäder och trafik, inte minskat dem.

Det här betyder att Isabella Lövin kommer gå till historien som den miljöminister som ökade utsläppen mest, när dessa biogena utsläpp räknas in.

För det kommer de ju att göra. Omvärlden kommer inte i längden acceptera ”den svenska lösningen” när den innebär att klimatutsläppen faktiskt ökar. Hur ”grönt” det än är.

Det här är ett jätteproblem.

En politisk låsning för att tillfredsställa de som skapar utsläppen.

En låtsaspolitik som gör saker värre, inte bättre.

Men den är billig även för en finansminister, eftersom det här är investeringar som förstörarna kan göra (det vill säga staten behöver inte bry sig) och det kräver ingen jätteomställning att fylla långtradaren med smutsigt biobränsle istället för fossilt.

Det är pengarna som styr politiken även här. Inte klimatet.

Så vad är den politiska slutsatsen?

Ingen energi ska tas ur från källor som inte klarar ett tio års perspektiv vad gäller utsläppen.

Tiden är allt här.

Det är därför ordet är klimatkris, inte ”förändring” eller ”hot”

Vi lever i en kris.

Lyckligtvis finns det enkla lösningar på omställning utan bioenergin. Vi kan använda restprodukter mycket bättre än att hälla dem i tanken och vi kan byta energisystem. Det kostar dock mer i snabba investeringar. (Ordet är elektrifiering.)

Men vi har inget val.

Såvida vi inte bara vill fortsätta blunda och hälla mer smuts i tanken med hopp om att ingen upptäcker det. ”Syns inte finns inte”.

Tänk att en barnbok skulle forma hela den svenska klimatpolitiken så brutalt.

Fast just, det, dagens investerare och aktiva politiker fick säkert den vackra sagan läst för sig som barn.

Johan Ehrenberg
Johan Ehrenberg 

Grundade ETC 1976. Svarar gärna på frågor och skriver mest om ekonomi och politik. Och solceller. Men det är ju politik det med.

Mejl johan@etc.se

Twitter @JohanEhrenberg

Relaterade artiklar