Klimat.

2017-06-01 13:00
  • Om torkan håller i sig i år riskerar Sverige att uppleva den allvarligaste vattenbristen sedan 1910-talet.  Bild: Christine Olsson / TT
    Om torkan håller i sig i år riskerar Sverige att uppleva den allvarligaste vattenbristen sedan 1910-talet. 
  • Pär Holmgren.
    Pär Holmgren.

Vattenbristen kan vara här för att stanna

Vattensituationen inför sommaren är allvarligare än på många decennier, enligt svenska myndigheter. Det akuta läget beror visserligen på exceptionell torka i närtid. 

Men på lång sikt finns risken att vattenbrist blir det nya normala i delar av Sverige.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

”Lägre än normalt.” ”Mycket lägre än normalt.” ”Extremt låga nivåer.” ”Historiskt låga nivåer.”

Sveriges geologiska undersökning SGU har månad efter månad i över ett års tid varnat för de låga grundvattennivåerna i Sverige. 

Sedan hösten 2015 har stora delar av Sydsverige fått upp till 30 procent mindre nederbörd än normalt. Underskottet i nederbörd ledde till att fjolåret blev det torraste på 40 år. Om torkan håller i sig i år riskerar Sverige att uppleva den allvarligaste vattenbristen sedan 1910-talet.

Annons

Hotet gäller inte bara tillgången på dricksvatten ur kranen, utan all vattenförsörjning till skogs- och jordbruk, industri och turism. Dessutom riskerar torkan att påverka förutsättningarna för växter och djur i svenska sjöar och vattendrag. Både Öland och Gotland har redan varit med om att dricksvatten behövt köras dit med tankbil.

Trots detta vill branschorganisationen Svenskt vatten lugna oss något. ”Ansträngt, men inte kris”, skriver organisationen på sin hemsida. Samtidigt varnar myndighetssajten krisinformation.se för att vattensituationen inför sommaren är ”allvarligare än på flera decennier” och uppmanar alla att göra vad de kan för att spara vatten. 

Exceptionell torka

– Att det ser ut som det gör just nu beror på en exceptionellt torr höst och vinter som gör att grundvattnet inte fyllts på av nederbörd, säger Pär Holmgren, före detta meteorolog på SMHI och väderpresentatör på SVT, numera naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

Värst är läget för dem som hämtar sitt vatten från en brunn eller från vattentäkter nära havet. För de förstnämnda kan vattnet helt enkelt sina, för de sistnämnda handlar det om att en låg grundvattennivå leder till att saltvatten från havet i stället tränger in och förgiftar sötvattnet.

– Men de naturliga variationerna när det gäller nederbörd är väldigt stora. Får vi en regnig höst, vinter och vår kommer det här att ha rättat till sig till nästa år, säger Pär Holmgren.

Å andra sidan är det inte bara samspelet mellan toppar och dalar i nederbörd som påverkar tillgången till grundvatten. Enligt Pär Holmgren drar även klimatförändringarna sitt strå till stacken. 

Snabbare kretslopp

Med ökad temperatur blir sommaren längre, vilket i sin tur gynnar växtligheten. Men med ökad vegetation och längre och varmare somrar minskar mängden nederbörd som tränger ned till grundvattnet på grund av avdunstning, samtidigt som den ökade vegetationen suger upp mer vatten.

– Klimatförändringarna kommer att leda till mer nederbörd, men med större skillnad mellan blöta och torra perioder. Under de blöta perioderna med mycket nederbörd kommer risken för översvämningar att öka. Och de torra perioderna förvärras på grund av vegetationen och avdunstningen, säger Pär Holmgren.

Det här är något som SGU varnade för i en rapport 2015. Enligt den kommer förändringarna i grundvattennivåerna att bli mindre i södra Sverige än i norra delen av landet, men konsekvenserna däremot större. Grundvattennivåerna i sydöstra Sverige förväntas minska något samtidigt som de långsamreagerande vattenmagasinen får en ökad skillnad mellan minsta och högsta nivå. SGU drar därför slutsatsen att det kommer att fortsätta finnas en risk för minskad vattentillgång under hösten.

Syns liknande trender på andra håll i världen, säg i Europa?

– Det här är det största problemet med klimatförändringarna. Tittar vi på Europa är det främst runt Medelhavet det kommer att bli längre och längre somrar, vilket kommer att förskjuta balansen i klimatet till torrare somrar. Det kommer att bli permanent vattenbrist i en del av världen som är tätbefolkad och har mycket jordbruk. Det här är inte heller något som sker över ett par år. Även om vi lyckas med tvågradersmålet kommer situationen där att förvärras framöver, kanske i 50-100 år till, säger Pär Holmgren.

Hur oroade bör vi vara?

– Om vi ska använda ordet ”oro” tycker jag att vi bör vara mer oroliga än vad vi bevisligen varit. Klimatfrågan är fortfarande 2017 inte tillräckligt högt upp på dagordningen. Det är fortfarande för många som förlitar sig på teknikoptimismen, tron att vi kan nog fortsätta leva som vanligt bara vi hittar ny teknik som löser problemen åt oss.

Läs vidare på nästa sida: Vattenbristen i Sverige

Så mycket vatten förbrukar vi per dygn

60 liter för personlig hygien

30 liter för toalettspolning

15 liter för disk

15 liter för tvätt

10 liter för mat och dryck

10 liter övrigt

Källa: Svenskt vatten