Klimat.

2018-05-18 11:04
Invånare i Kapstaden, Sydafrika, köar efter färskvatten.  BILD: AP
Invånare i Kapstaden, Sydafrika, köar efter färskvatten.

Vattenbrist rycker allt närmare som ödesfråga

Nya data från Nasa visar att färskvattenreserverna runt om på jorden sinar snabbare än vad som tidigare befarats. Enligt experter ligger lösningen inom räckhåll. Men då måste politisk vilja uppbådas.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Vi ser ut att gå en torrare framtid än väntat till mötes. Detta enligt amerikanska rymdstyrelsen Nasa som samlat satellitdata från åren 2002 till 2016 och funnit att världens färskvattenreserver krymper.

Närmare bestämt handlar det om 19 så kallade ”hotspots” – hotade områden – där nedgången under den kartlagda perioden varit dramatisk. Det gäller sedan tidigare kända områden i norra och södra Indien, Kalifornien i USA, Australien och Mellanöstern. Men också områden som forskarna inte haft under uppsikt eller inte haft tillräcklig kunskap om, som exempelvis Kaspiska havet och en region i Xinjiangprovinsen i nordvästra Kina.

Människans avtryck

Sammantaget får fynden Nasa att utropa vattenbrist till århundradets nyckelfråga i miljöarbetet.

När det gäller det krympande Kaspiska havet har problemet tidigare tillskrivits naturliga orsaker. Nasa visar nu att det är mänsklig aktivitet i form av industri och jordbruk som är orsaken.

Överlag visar rapporten att det är människan som tydligt ligger bakom världens minskande färskvattenreserver. I exempelvis norra Indien har jordbrukets behov gjort att färskvattnet till och med sinar under de perioder där nederbörden varit normal.

Störst varningstecken reser Nasa över Mellanöstern. Sedan tre decennier har Turkiet byggt 22 dammar längs floderna Tigris och Eufrats sträckningar, vilket lett till att tillgången på vatten i Irak och Syrien minskat med en tredjedel.

– Rapporten är en varning och en inblick i framtidens hot, säger Jonathan Farr, analytiker vid stiftelsen WaterAid, till Guardian, som kommentar till rapporten.

Lösningar finns

Samtidigt är loppet enligt samme Jonathan Farr långt ifrån kört. Lösningar finns, även om de kommer att kosta, globalt mellan 300 och nästan 900 miljarder kronor per år. Det gäller bara att regeringar noterar problemet och tar sitt ansvar i fråga om att bevara vattenreserver och fördela vattnet till sina invånare på ett hållbart sätt.

– Vi måste försäkra oss om att investeringar i vatten håller samma takt som industrialiseringen och jordbruket. Vi har löst problemet med att tillhandahålla vatten sedan civilisationen föddes. Vi vet hur man gör det. Vi behöver bara kontrollera det, vilket måste ske på lokal nivå, säger han.

FAKTA

  • Ungefär 2,1 miljarder människor på jorden saknar tillgång till rent vatten. Det är en tredjedel av mänskligheten.
  • Brist på rent vatten har allvarliga konsekvenser för människors liv och hälsa. Till exempel gör smutsigt och förorenat vatten att mer än 800 barn under fem år dör dagligen som följd av vattenburna sjukdomar som tyfus och tyfoidfeber.
  • Även om vatten täcker 70 procent av planeten är det bara 3 procent av detta vatten som är drickbart, och endast en tredjedel av dessa få procent är tillgängliga för oss människor. Resten av färskvattnet utgörs av glaciärer eller andra källor som inte är praktiskt tillgängliga.
  • Den samhällssektor som förbrukar mest vatten är jordbruket. Det är också inom jordbruket som mest vatten går till spillo på grund av ineffektivt utnyttjande.
  • Enligt Världsnaturfonden WWF finns risken att två tredjedelar av mänskligheten kommer att drabbas av vattenbrist år 2025.

Källor: WWF, Unicef