Klimat.

2021-06-22 17:14
Karolina Skog (MP), Ulla Andersson (V) och Elisabeth Svantesson (M).  Bilder: TT
Karolina Skog (MP), Ulla Andersson (V) och Elisabeth Svantesson (M).
Puffetikett
Dagens ETC

Sverige säger nej till EU:s omstridda taxonomi-förslag

Sverige kommer att invända mot EU-kommissionens förslag om hållbara investeringar. Det har M tillsammans med C, KD och SD drivit igenom i finansutskottet.
Miljöpartiets Karolina Skog anser att beslutet riskerar att ”skämma ut Sverige”.
– Vi har under flera år tagit ett ledarskap och driver EU framför oss i frågor och lagstiftning för miljö och klimat. Den rollen sätts på spel när regeringen tvingas att agera mot taxonomin.

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Under tisdagen hölls en överläggning i finansutskottet om EU-kommissionens förslag till ny taxonomi. Resultatet av förhandlingen är att Sverige ska invända mot förslaget och även verka för att samla majoritet för denna uppfattning i EU.

– Det här förslaget tillvaratar inte svenska intressen, säger Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna, till TT.
Tillsammans med C, KD och SD anser M att kommissionens förslag skulle inverka negativt på bland annat skogsindustrin och svensk vattenkraft.

Politiska stridigheter

Dagens ETC har tidigare rapporterat om hur förarbetet till taxonomin lett till politiska stridigheter. Lobbymaskineriet har gått varmt bland en mängd aktörer som nu är rädda för att de nya reglerna för vilka investeringar som ska anses hållbara kommer att inverka negativt på deras bransch.

För Sveriges del har en av de stora konflikterna rört skogen, där biodrivmedelsbranschen stridit hårt för att bioenergi ska klassas som en hållbar investering – något de också lyckades driva igenom med regeringens hjälp.
Miljöorganisationer, men även forskare och partier på vänsterkanten, har därefter riktat hård kritik mot att bioenergi definieras som koldioxidneutral – något de anser kommer drabba både klimatet och biologisk mångfald negativt.

Inte nöjda

Men trots att bioenergin klassas som hållbar, och inte som en ”övergångslösning” som det stod i ett tidigare utkast, är aktörerna inom skogs- och bioenergibranschen missnöjda. De anser bland annat att skrivelser som utgår från att framtidens trafik ska ske med el eller vätgas skulle missgynna biodrivmedelsbolagen och svensk skogsindustri. De tycks nu också ha en majoritet av riksdagspartierna på sin sida.

S, MP och V var de partier som hade en avvikande mening under förhandlingarna. Karolina Skog, ekonomiskpolitisk talesperson för Miljöpartiet, är besviken på resultatet.

– Just nu sitter företag runt om i hela Europa och väntar på ett regelverk som gör det tydligt vad en grön investering är. Både för de som vill ställa om sitt företag och för de som vill investera i grön riktning behövs ordning och reda. Då bestämmer en majoritet i riksdagen att Sverige ska sätta sig på bakhasorna. Det är riktigt olyckligt, säger hon.

– Det finns brister i taxonomin, men om vi ska vänta till miljöregler är perfekta före de genomförs så blir det aldrig av. 

”Stoppkloss i klimatfrågan”

Ulla Andersson (V) beskriver resultatet av överläggningen som ”bedrövligt”.

– Sverige agerar som en stoppkloss i klimatfrågan. Så ser högerns politik ut. Pengar och egenintresse styr före klimatet, säger hon till Dagens ETC.

Hon förklarar att hon gärna skulle se att en del skrivningar skärps för att vara i linje med våra klimat- och miljömål – men att det inte var agendan från borgerligt håll.

– De vill istället urholka regelverket ännu mer.

Tipsa om artikeln via e-post

EU-taxonomin

Taxonomin är ett klassificeringssystem som ska vägleda finansmarknaden om vilka investeringar som är hållbara.

Taxonomin täcker sex miljömål som handlar om minskade klimatutsläpp, klimatanpassning, vatten och marinaresurser, cirkulär ekonomi, föroreningar samt skydd av ekosystem.

I det första skedet hanteras klimatmålen.