Klimat.

2021-04-20 16:50
Martin Watters
Puffetikett
Dagens ETC

Sågar fossiljättarnas kampanjer: ”Ett stort bedrägeri”

Fossiljättar fortsätter pumpa upp olja men framställer sig i reklamen som ledare i klimatomställningen. Miljöorganisationen Client Earth har jämfört bolagens annonspåståenden med deras verkliga utsläpp.

– De här företagen leder ingen omställning, de missleder allmänheten och ”tvättar” sin image med ”gröna” annonser, säger juristen Johnny White på Client Earth.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Klimatforskningen lämnar inget utrymme för tvivel. Fossil- och biomassaföretagen måste minska utsläppen drastiskt och på kort tid om vi ska ha en chans att hålla uppvärmningen inom hanterbara nivåer. Detta är inget som företagen numera förnekar. Tvärtom framställer de sig i reklamen som fanbärare för klimatomställningen. Det kan vara svårt för allmänheten, aktieägare och investerare att bedöma budskapens sanningshalt då företagen gör en del gröna investeringar. Nu visar en ny kartläggning från miljöorganisationen Client Earth svart på vitt vad reklambudskapen är värda.

Johnny White, jurist på Client Earth, kallar fossiljättarnas annonskampanjer för ett ”stort bedrägeri”.

– De här företagen leder ingen omställning, de missleder allmänheten och ”tvättar” sin image med ”gröna” annonser, säger han.

I vad de kallar sina ”Greenwashing files” har Client Earth jämfört reklambudskapen med företagens faktiska utsläpp och verksamheter, och funnit att annonsernas påståenden inte överensstämmer med verkligheten.

– Vår kartläggning visar att reklamen ger en felaktig bild av företagens affärsverksamhet, av mängden utsläpp de orsakar och av deras omställningsplaner, säger Jimmy White.

Uppenbar greenwash

Exxon Mobil framhåller exempelvis sina algbiobränslen som en väg att minska framtida utsläpp. Samtidigt saknar bolaget utsläppsmål som speglar företagets verkliga emissioner, vilka 2019 motsvarade hela Kanadas årliga växthusgasutsläpp. Chevrons utsläpp ligger på nästan samma nivå, runt 700 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Ändå påstår sig bolaget vara ”en del av lösningen” på klimatkrisen – tack vare ännu inte utvecklad teknik som koldoxidinfångning (CCS). Norska Eguinor framhåller sin satsning på tiodubblad förnybar energi till 2026, motsvarande fyra procent av bolagets totala energiproduktion. Samtidigt öppnade Equinor Västeuropas största oljefält 2020. Mönstret går igen för samtliga undersökta företag.

Stöder förbud mot fossilannonser

Client Earths jurister anser att fossila annonser borde förbjudas, alternativt bara tillåtas tillsammans med en varningstext som informerar om farorna med klimatuppvärmningen och klargör att fossila produkter är huvudorsaken bakom krisen. Därtill bör fossilbolagen tvingas redovisa hur mycket de investerar i fossil produktion, jämfört med investeringarna i verksamheter som på riktigt minskar utsläppen, anser juristerna på Client Earth.

– De här företagen måste sluta framhålla sig själva som en del av lösningen i sin annonsering, i annat fall får de räkna med att bli utmanade, säger Johnny White.

Ideell organisation

Client Earth är en ideell miljöorganisation med kontor i london, Bryssel, Berlin, Warszawa och Peking. Organisationen består av jurister och miljöexperter som använder lagen för att hålla regeringar och företag ansvariga för klimatförändringar och miljöförstöring.


I en ny analys visar Client earth (i samarbete medDe Smog) att oljejättarna Exxon Mobil, Aramco, Chevron, Shell, Total, Equinor, RWE, Drax och Ineos regelmässigt ger en felaktig bild av hur klimatskadliga deras verksamheter i själva verket är.