Klimat.

2019-05-21 11:30
Bild: Valentin Flauraud/Keystone/AP/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Läckt rapport: Höjd skatt kan sänka flygets utsläpp

Det är en bra affär att införa skatt på flygbränsle inom Europa, både för medlems­ländernas ekonomi och för ­miljön. Det visar en läckt rapport från EU-kommissionen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Flygsektorn inom Europa är ”kroniskt underbeskattad” i jämförelse med flyget i andra delar av världen. Det visar en rapport som togs fram i fjol på uppdrag av EU-kommissionen men som ännu inte offentliggjorts.

En konsekvens av denna underbeskattning är enligt rapporten att utsläppen från flyget skulle kunna vara upp till en femtedel lägre än de är i dag, utan att för den skull gå ut över arbetstillfällen och medlemsländernas BNP. I stället skulle de senare få se sina intäkter öka.

Denna sänkning av utsläppen med en femtedel är alltså fallet i ett scenario där medlemsländerna lägger moms på flygbiljetter på tysk nivå, det vill säga 19 procent, vilket skulle minska efterfrågan på flygresor och därför också flygandet.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

Tiondel mindre

Det scenario som rapporten huvudsakligen fokuserar på är ett där medlemsländerna i stället inför en skatt på flygbränsle för alla avgående flyg till alla destinationer, vilket skulle minska utsläppen med 11 procent, men fortfarande med ökade intäkter för medlemsländerna och försumbara konsekvenser för jobben och medlemmarnas BNP.

– Skattebefrielsen på flygbränsle subventionerar dem som flyger ofta och affärsresenärer, samtidigt som det eldar på utsläppen och berövar staterna skatteintäkter. Det är dags för finans- och miljöministrar att vakna och sätta stopp för det här. Flygande är det snabbaste sättet att steka planeten, säger Bill Hemmings från Transport & Environment, som tagit del av den läckta rapporten och lagt upp den på sin hemsida, till euronews.com.

Oenighet om nivå

När Dagens ETC kontaktar riksdagspartierna och deras kandidater till EU-parlamentet är de flesta överens om att flygbränsle borde beskattas. Däremot råder det oenighet om på vilken nivå skatten ska bestämmas.

”Det finns olika sätt att genomföra detta, till exempel en frequent flyer-skatt eller att business class-flygbiljetterna beskattas högre än vanliga biljetter, som i Storbritannien. Vi tycker att reglerna för beskattningen kan vara på EU-nivå, men det är viktigt att intäkterna går direkt till medlemsländerna och inte till EU:s gemensamma budget”, är svaret från Vänsterpartiets Malin Björk.

Även Karin Karlsbro, EU-parlamentskandidat för Liberalerna, anser att det finns behov av en gemensam EU-beskattning av flygbränsle.

”Alla transporter ska bära sina klimatkostnader, oavsett om de sker på land, vatten eller i luften. Det är orimligt att flyget inte beskattas på samma sätt som andra fordonsslag”, skriver hon.

Medlemmarnas ensak

Centerpartiets Fredrick Federley håller visserligen också med om att flygbränsle borde beskattas, men att nivån ska sättas på nationell nivå:

”I dagsläget förhindrar dock Chicagokonventionen det –
något som vi anser bör förändras. Den största anledningen
till att EU:s handel med utsläppsrätter inte fungerar i samband med flygtrafik är just för att inte all trafik är inkluderad, då den internationella trafiken till och från tredjeland är undantagen”.

Gubben mot strömmen är Sverigedemokraterna, vars EU-parlamentskandidat Peter Lundgren anser att svensk flygindustri redan beläggs med höga skatter:

”Vi i Sverigedemokraterna vill därmed avskaffa den införda flygskatten och anser att den svenska flygindustrin snarare bör få ekonomiska lättnader i stället för nya pålagor, för att upprätthålla sin internationella konkurrenskraft.”

Peter Lundgren påpekar samtidigt att SD ”förordar en sund konkurrenssituation, där medlemsstaternas flygindustri beskattas likvärdigt”.

800dagar

Tre scenarier från rapporten

Nuvarande skatt på biljetter tas bort

Efterfrågan på flyg?: + 4 %

Biljettpriser?: – 4 %

Utsläpp av växthusgaser?: + 4 %

Medlemsländernas intäkter?: – 28 miljarder kronor

Människor som påverkar av buller?: + 2 %

Påverkan på arbetstillfällen inom EU: Ingen

Skatt införs på flygbränsle (33 cent/l bränsle)

Efterfrågan på flyg?: – 11 %

Biljettpriser?: + 10 %

Utsläpp av växthusgaser?: – 11 %

Medlemsländernas intäkter?: + 183 miljarder kronor

Människor som påverkar av buller?: – 8 %

Påverkan på arbetstillfällen inom EU: Ingen

Moms införs på biljetter enligt tysk modell

Efterfrågan på flyg?: – 19 %

Utsläpp av växthusgaser?: – 18 %

Medlemsländernas intäkter?: + 322 miljarder kronor

Människor som påverkar av buller?: – 12 %

Påverkan på arbetstillfällen inom EU: Försumbar