Klimat.

2014-03-03 13:50
Regeringen uppmanade invånare i Jangwani och Kigogo i Dar es Salaam att lämna sina hem i samband med skyfallen.  Bild: Khalfan Said/AP/TT
Regeringen uppmanade invånare i Jangwani och Kigogo i Dar es Salaam att lämna sina hem i samband med skyfallen.

Kraftiga regn riskerar orsaka koleraepidemi

Den senaste ­tidens kraftiga regn i Dar es ­Salaam i Tanzania innebär en ökad risk för spridning av vattenburna sjukdomar.
   – Vi fortsätter att ­påminna människor i låglänta ­områden om att vidta ­försiktighetsåtgärder, säger Said Meck Sadick, regional kommissionär.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Redan tidigt i februari meddelade Tanzanias meteorologiska myndighet att kraftiga regn och hårda vindar väntades i området kring Tanzanias största stad Dar es Salaam. Regionen Morogoro i östra Tanzania drabbades i januari av störtfloder som förstörde vägar och bostäder samt tvingade över 10 000 människor på flykt.

Regeringen uppmanade invånare i Jangwani och Kigogo i Dar es Salaam att lämna sina hem i samband med skyfallen. Invånare i Kigogo som stannat kvar säger att översvämningarna innebär en hälsorisk eftersom folk tömmer latriner i vattnet, vilket innebär att avföring sprids i området.

– Vi tar dricksvatten från brunnen men när det regnar är det svårt att veta om det är rent, säger Riziki Mwenda som bor i Kigogo.

Folkhälsoexperter påpekar att invånare i katastrofdrabbade områden löper en hög risk att smittas av epidemiska sjukdomar.

Den regionala kommissionären Said Meck Sadick säger att vattenburna sjukdomar sprids på grund av bristande hygien.

– Vi fortsätter att påminna människor i låglänta områden om att vidta försiktighetsåtgärder och följa sanitära bestämmelser, såsom att koka vatten och använda toaletter, säger han.

Departementet för hälsa och social välfärd uppger att Dar es Salaam tillhör de fem kustområden i landet med högsta antalet kolerafall.

Enligt en studie publicerad 2011 i International Journal of Environmental Research and Public Health riskerar antalet kolerafall att öka i takt med klimatförändringarna. En ­ökning på en grad Celsius väntas innebära en ökning av antalet fall av kolera på mellan 15 till 29 procent.

Tanzanias meteorologiska myndighet beräknar att temperaturen kommer ha ökat med mellan 2,1 till 4 grader Celsius i norra, mellersta och södra delarna av landet år 2100.

Nederbörden kan öka 45 procent

Ladislaus Chang’a, chef för myndighetens forskningsavdelning, säger att landets norra och södra delar kan komma att få en ökad nederbörd på mellan 5 och 45 procent medan andra delar av landet kan få en minskad nederbörd på 10 till 15 procent.

– En snabb ökning eller minskning av nederbörden orsakar översvämningar och torka vilket bland annat leder till undernäring på grund av brist på mat och rent vatten. Det ökar också risken för spridning av infektionssjukdomar, säger Ladislaus Chang’a.

Herbert Kashililah vid biståndsorganisationen Water­aid säger att spridningen av epidemiska sjukdomar förvärrats av oklar ansvarfördelning mellan lokala och centrala myndigheter. Han anser att landets regering inte heller har utformat någon klimatpolitik.

– Regeringen bör investera i rent vatten för varje invånare men också se till att avloppsvattnet hanteras på rätt sätt.

Herbert Kashililah berättar att de flesta hushåll fortfarande inte har tillgång till rinnande vatten utan tar vatten från brunnar som är förorenade av avloppsvatten.

Hot mot folkhälsan

Landets hälsominister Seif Rashid medger att smittsamma vattenburna sjukdomar utgör ett hot mot folkhälsan i landet och säger att det förebyggande arbetet måste bli bättre. Bland annat genomförs informationskampanjer för att öka kunskapen om hur man skyddar sig från att smittas av vattenburna sjukdomar. Han säger dock att det förebyggande arbetet avgörs av hur mycket pengar som avsätts för detta i den nationella budgeten.

Förändrat klimat och sjukdomar

Forskarvärlden är i stort sett enig om att den globala uppvärmningen utgör en hälsorisk för både människor och djur. Förutom de små önationerna kommer delar av Asien och Afrika att drabbas värst.

Hälsokonsekvenser av klimatförändringarna:

• Ökad smittspridning – mer ­kontakter mellan individer och arter.

• Migration/omflyttning – ­infektionssjukdomar etableras i nya områden.

• Krympande livsrum/ ökad populationstäthet – ökad smittorisk.

• Ökad vattenbrist, ökad infektionskänslighet och sämre näringsstatus.

• Stress (värme, livsrum, föda, vatten).

• Minskad biologisk mångfald.

Fakta: SVA