Klimat.

2019-09-11 10:00
Puffetikett
Dagens ETC

Klimatpolitiska rådet: ”Behövs förändringar på övergripande nivå”

Vad krävs av regeringen under mandatperioden för att klimatmålen ska kunna nås? Dagens ETC frågade Klimatpolitiska rådet genom Åsa Löfgren, miljöekonom på Handelshögskolan i Göteborg.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Vad krävs av regeringen för att klimatmålen ska kunna nås?

– Det som behöver hända snabbast är omställningen i transportsektorn. Här behövs kraftfulla åtgärder under mandatperioden. Det behövs förändringar på övergripande nivå – som att synka de transportpolitiska målen med klimatmålen och planera infrastruktur utifrån klimatmålen och inte prognoser om att trafiken ska öka. Men det krävs också förstärkning av styrmedel och konkreta åtgärder och investeringar. På sikt behövs en omställning av industrin. Den kommer att ta längre tid, men strategiska beslut och investeringar behöver göras nu för att klimatmålen ska kunna nås.

När det gäller klimatsatsningar – talar vi om marginella förändringar eller en betydande förstärkning?

– Alla investeringar måste göras med hänsyn till klimatmålen – vi har inte tid med satsningar som motverkar dem. Därför behövs genomgripande förändringar för att klimatsäkra hela statsbudgeten. Samtidigt behövs stora investeringar i grön teknik. Till exempel för att öka produktionen av biodrivmedel, stötta industrin i omställningen och satsningar på Bio-CCS. Men vi har inte försökt oss på någon kvantifiering ännu.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Finns de grundläggande mekanismerna för att få till de här investeringarna?

– Eftersom investeringarna inte går i en riktning som leder till att vi når klimatmålen är det en rimlig slutsats att de mekanismerna inte är på plats i dag. Men hur de behöver förändras är en fråga vi får återkomma till.

Ni har också gett regeringen bakläxa för att det saknas redovisning av hur deras beslut påverkar utsläppen. Vad förväntar ni er i höst?

– Regeringen borde rimligen kunna redovisa om politiken lever upp klimatmålen, även om inte alla förslag kan kvantifieras exakt i form av utsläpp.

800dagar