Klimat.

2021-06-01 14:17
Västkusten med Göta Älv, Jämtlandsfjällen och Mälardalen med Stockholm är några av områdena som pekas ut som drabbade i Sverige. Bild: TT/NTB
Västkusten med Göta Älv, Jämtlandsfjällen och Mälardalen med Stockholm är några av områdena som pekas ut som drabbade i Sverige.
Puffetikett
Dagens ETC

Här är områdena i Sverige som drabbas hårdast av klimatförändringar

Förändrade vattenflöden och stigande havsnivåer ökar riskerna för ras, skred, erosion och översvämning. I en ny rapport från MSB och Statens geografiska institut listas de tio områden i landet där riskerna och dess konsekvenser är störst – och värst ser det ut på Västkusten och i Stockholmsområdet.

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Rapporten, som beställts av regeringen, kartlägger de tio områden där skaderisken av händelser relaterade till klimatkrisen är som störst. Den visar att effekterna kan få mycket stora konsekvenser för såväl människors liv och hälsa som för ekosystem, infrastruktur, bebyggelse och kulturarv, om inte arbetet för att minska riskerna och förebyggande åtgärden påbörjas i närtid.

– Sammantaget bedömer vi att det finns förutsättningar att i tid minska de stora samhällsstörningar och skadekostnader som ras, skred, erosion och översvämning kan medföra, förutsatt att förebyggande åtgärder genomförs, säger Johan Anderberg, SGI:s generaldirektör i ett pressmeddelande.

De klimatrelaterade rasen, skreden, erosionerna och översvämningarna kan enligt rapporten innebära stora samhällsstörningar och kostnader. De förväntade direkta skadekostnaderna beräknas till mellan 20 och 50 miljarder kronor, om inga åtgärder vidtas, fram till år 2100. Rapportförfattarna skriver dock att det bedöms vara en underskattning av de verkliga riskkostnaderna. De konstaterar också att det krävs miljardbelopp för att klimatanpassningsåtgärder ska kunna genomföras.

Måste utredas mer

Behovet av att förbättra kapaciteten att bedöma de klimatrelaterade riskerna och genomföra hållbara åtgärder är fortsatt stort, säger MSB:s generaldirektör Camilla Asp i pressmeddelandet.

– Kapaciteten för klimatanpassning behöver öka för att både vidta förebyggande åtgärder i tid och planera för hur natur- och klimatrelaterade olyckor som inträffar ska kunna hanteras. Genom att belysa var de största riskområdena för ras, skred, erosion och översvämning finns i landet hoppas vi kunna samordna myndigheternas prioriteringar och ge stöd i kommunernas fortsatta arbete.

Allra värst drabbade beräknas Sveriges kuststräckor vara, med Västkusten kring Göta älv i toppen av listan. Därefter följer Mälardalen och Hallandskusten. Områdena har rangordnats utifrån var det är störst sannolikhet att klimatrelaterade ras, skred, erosioner och översvämningar ökar, och var de kan ställa till med störst skada och kostnader för samhället. Riskerna har inte ställts mot andra risker, som exempelvis kustöversvämningar. Det är första gången en samlad bild över riskområden presenteras.

Läs vidare på nästa sida: Fakta

Tipsa om artikeln via e-post

Här är de områden med störst risk, i fallande ordning:
Västkusten - Göta älvdalen
Mälardalen - Stockholm
Skåne - Hallandskusten
Mellersta Norrlandskusten
Norra Vänerområdet
Blekinge - Kalmarkusten
Södra Vätternområdet
Östgöta - Sörmland
Mellersta Dalälven
Jämtlandsfjällen