Klimat.

2021-04-09 14:00
Sebastien Godinot. Malin Hoelstad/SvD/TT. Lode Saidane/WWF
Sebastien Godinot.
Puffetikett
Dagens ETC

Experter hotar avgå när EU vill klassa biobränslen som hållbara

I mars avslöjade ett läckt dokument från EU-kommissionen att de redan svaga hållbarhetskriterierna för bland annat bioenergi i taxonomin kan bli ännu mer urvattnade.

Nu protesterar ett tiotal medlemmar i kommissionens expertgrupp mot förslaget och hotar att avgå.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

EU:s kommande taxonomi ska vara ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Som stöd för utformningen av klassificeringssystemet har EU-kommissionen utsett en expertgrupp, Technical Expert Group, TEG, som förser kommissionen med vetenskapliga underlag till kriterierna. Redan det första förslaget till delegerad akt för de mål i taxonomin som rör klimatet kritiserades för att bortse från vetenskapen, inte minst när det gäller kriterierna för biobränslen.

Nyligen avslöjades att kommissionen föreslår att urvattna flera av kriterierna ännu mer. Bland annat föreslår kommissionen att biobränslen ska betraktas som en långsiktigt hållbar lösning som ”bidrar betydligt till utsläppsminskningar”  och inte som tidigare, som en ”övergångslösning”.

Hotar att lämna arbetet

Med bara några veckor kvar till beslut om de första delegerade akterna hotar nu nio av medlemmarna i kommissionens expertgrupp att lämna arbetet i protest. I ett brev till kommissionen skriver de bland annat att flera av förändringarna i det läckta dokumentet saknar vetenskaplig grund.

”Specifikt handlar det om att kriterierna för skogsbruk, bioenergi och fossilgas går tvärtemot klimatvetenskapen”, skriver experterna i brevet.

Sebastien Godinot är chef för hållbara finanser vid WWF Europa och en av TEG- medlemmarna som undertecknat brevet. Han påminner om att kommissionens gemensamma forskningscentrum, JRC, i januari publicerade en en rapport som visar att 23 av 24 exempel på biobränslen från skogen är ohållbara antingen för klimatet, den biologiska mångfalden eller båda.

– Det bekräftar vad forskare och miljöorganisationerhar sagt i åratal. Ändå vill kommisionen försvaga kriterierna ytterligare, säger Sebastien Godinot till Dagens ETC.

”Sverige och Finland har lett motståndet”

De senast föreslagna kriterierna för skogsbruk säkerställer inte ens att biodiversiteten skyddas, än mindre att inte klimatet tar skada, enligt Godinot.

–  Den nordiska skogsbrukslobbyn hävdar att deras verksamhet med monokulturplantager, kalhuggning och gödsling redan är "grön". Vetenskapliga bevis visar att den inte är det, säger han.

Men kommissionen har lyssnat mer på bioenergilobbyn än på vetenskapen, enligt Godinot.

– Sverige och Finland har lett motståndet bland EU-länderna, och deras krav speglar de nationella industriernas intressen, säger han.

Kräver att fossilgas tas bort

Experterna kräver att fossilgas helt tas bort från listan över hållbara investeringar och att skogsbruk och bioenergi stryks temporärt ur klassificeringen för att ge mer tid för diskussion.

– Bioenergikriterierna är i huvudsak anpassade till direktivet om förnybar energi (RED II) somjust nu genomgår en översyn. Kommissionen kommer att lägga fram ett uppdaterat RED III i juni.

– Jag ser inte poängen med att klassificera dessa kontroversiella sektorer direkt –  och därmed riskera trovärdigheten för hela taxonomin  – medan kriterierna samtidigt omprövas på annat håll, säger Sebastien Godinot.

Monique Goyens är generaldirektör för den europeiska konsumentorganisationen BEUC och har också skrivit under protestbrevet.

– Att tillåta dessa tre sektorer i taxonomin innebär greenwashing, eftersom det lurar investerare att satsa sina pengar på ohållbara verksamheter. Det vore den totala motsatsen till syftet med taxonomin som ju är att motverka greenwashing, säger Monique Goyens till Dagens ETC.

EU-taxonomin

Taxonomin är ett klassificeringssystem som ska vägleda finansmarknaden om vilka investeringar som är hållbara.

Taxonomin täcker sex miljömål. Minska klimatutsläpp, klimatanpassning, vatten och marinaresurser, cirkulär ekonomi, föroreningar samt skydd av ekosystem. I det första skedet hanteras klimatmålen.