Klimat.

2020-10-01 09:00
Bild: Dagens ETC / Fredrik Sandberg/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Därför måste satsningen på biobränslen stoppas

Sverige är inne på en riktigt farlig väg där politiken kommer öka utsläppen rejält och samtidigt göra det dyrare för oss alla. Den storskaliga satsningen på biobränsle i svenska transporter är detsamma som att satsa på allt högre utsläpp av växthusgaser.

Och det är helt onödigt – vi kan ställa om utan att förstöra på detta sätt.

Här är faktan som biobränslelobbyn försöker mörka. En mörkning som politiken faktiskt gått på.

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Här hittar du hela Dagens ETC:s bilaga om biobränslen

Utsläppen

När man bränner träd, olja, kol eller gas skapas höga utsläpp här och nu. Koldioxidutsläppet från ett ton ved är betydande. Alla andra smutsiga utsläpp av gaser finns dessutom kvar.

Det har ingen betydelse om biomassan omvandlas till flytande bränsle till bilar eller bränns i ugnar, det är samma utsläpp av förstörande växthusgaser hela tiden. Det finns inga rena koldioxidneutrala biobränslen.

Tiden

Länge har biobranschen kunnat fortsätta skapa utsläpp med argumentet att den koldioxid som släpps ut åter binds när nedtagna växter växer upp igen. Bioenergi skulle därmed vara klimatneutral.

Idag vet vi att detta argument är fel eftersom det inte tar hänsyn till tidsaspekten. Skog behöver 60–120 år på sig för att åter binda de utsläpp som skapas vid avverkning och uppeldning. För att klara klimatkrisen måste vi halvera utsläppen på mindre än tio år enligt FN:s klimatpanel IPCC. Att bränna bioenergi innebär att utsläppen här och nu ökar och det är här och nu de istället måste minska.

Restprodukt är ingen rest

Det är en myt att biobränsle skapas av ”restprodukter”. I själva verket skapas biodrivmedel antingen av odlade produkter som ny palmolja, eller på odlingsmark som istället skulle kunna skapa mat. Detta är orimligt. I framtiden vill biobränslebranschen därför alltmer använda skog som råvara. Men ”restprodukterna” från skog ger större klimatnytta om de inte skapas (dvs om skogen får växa vidare) eller om de omvandlas till exempelvis biokol.

Ytan

Bioenergi är ineffektivt. En bensinbil behöver 5000 kvadratmeter odlingsyta för att få fram bränslet för en årlig körsträcka på 2000 mil. Om bilen istället drivs på el räcker det med 10 kvadratmeter solceller för att ge samma körsträcka. Om vi ersätter bioenergi med el från sol, vind, vatten och geoenergi så sparar vi därmed enorma mängder yta som vi kan använda till annan odling och ännu mer skog.

Dyrare för dig

Bioenergi är dyr, faktiskt så dyr att den måste skattebefrias för att kunna säljas. För konsumenterna kommer bioenergin alltid att vara dyrare än ren el. Biobränsle är dyrare för konsumenterna utan att ge några positiva klimatförbättringar här och nu. Varför ska vi satsa på det?

Dyrare för samhället

Biobränslebolagen betalar ingen skatt till samhället för de skador de åstadkommer för alla. Utvinning av råvara och förädling ger dessutom få jobb. I motsats till el så subventioneras biobränslebranschen genom att varken betala energiskatt eller ingå i utsläppsrättssystemet. Sverige eldar idag biomassa för motsvarande 140 TWh. Det motsvarar större utsläpp än hela den fossila energin i landet orsakar. Att utsläppen inte räknas ändrar inte att de ändå sker och måste åtgärdas. Vilket blir dyrt.

Ren el blir smutsig energi

När man raffinerar olja till bensin, eller biomassa till bensin, så används stora mängder el. Sveriges relativt klimatrena el med små utsläpp går idag till att skapa smutsiga bränslen med stora utsläpp. Beräkningar visar att om Preem upphörde med sin produktion skulle Sverige spara ren el motsvarande om alla bilar i Västra Götaland drevs med el istället. Det är med andra ord ett gigantiskt energislöseri att satsa på bioenergi.

Alternativen finns

Att småskaligt producera biogas av avfall eller omvandla använd frityrolja från restaurangen till biodiesel är inget jätteproblem för klimatet. Men en storskalig biobränslesatsning förvandlar råvara som kan bli nyttig till onyttiga stora utsläpp. Det finns alternativ användning för den mesta biomassan utan stora utsläpp. (Se mer på sidan 22–23). Det handlar inte om att sluta använda skog eller jordbruksmark. Det handlar om att göra det så att utsläppen minskar, inte ökar.

Importberoendet

Enligt Energimyndigheten kommer idag bara sex procent av råvaran i våra biodrivmedel från Sverige, allt annat importeras. Framförallt är det palmolja som hämtas från Indonesien. Det här kommer att fortsätta om Sverige satsar på ännu mer bioenergi. Påståendet att biobränsle minskar importberoende av olja stämmer alltså inte när det istället skapar importberoende av biomassa.

Det ekonomiska hotet

Det största problemet med bioenergin, som den används idag, är klimatutsläppen. Men ett land som storsatsar på dessa utsläpp (som idag inte räknas i energi­statistiken), tar också en enorm ekonomisk risk den dag övriga länder i EU kräver att alla utsläpp räknas lika. Då kommer bioenergi i Sverige vara dyrare än kolel i Polen eller skifferolja i USA.

Bioenergin måste bromsas.

Biobränsle är ingen lösning på svenska utsläpp.

Den gör hela klimatpolitiken till en återvändsgränd som vi inte har tid med.

800dagar
Tipsa om artikeln via e-post