Klimat.

2021-01-29 14:00
Bild: Fredrik Sandberg/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Biobränsle från skog 
ger större utsläpp än kol och olja

En ny rapport från EU-kommissionen visar tydligt att förnybara biobränslen från skogen förvärrar klimatkrisen.

– Redovisningsregler och subventioner har lett till en biobränsleindustri som ytterligare minskar våra chanser att nå Parisavtalets mål, säger EASACs ordförande Christina Moberg.

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

En övergång från fossila bränslen till biobränslen är ett av den svenska regeringens viktigaste styrmedel för att – som de själva skriver – minska utsläppen av växthusgaser och nå Sveriges klimatmål. En stor del av den bioenergi som används i Sverige idag kommer från skogen, och enligt branschorganisationen Svebio finns en ”betydande potential” att öka uttaget av biobränslen från skogen.

Nu visar en ny rapport från EU-kommissionens vetenskap- och kunskapstjänst Joint research centre (JRC) att den enda skogsråvara som kan ha neutral eller positiv påverkan på klimat och biologisk mångfald när den förbränns är små fina kvistar och grenar från barrträd. Och även då konstaterar JRC att tillräckligt av detta material måste lämnas kvar i skogen, får att bibehålla markens kollager och fertilitet.

Sämre än kol, olja och gas

JRC-rapporten klassifierar olika typer av skogsråvara i enlighet med den tid som måste passera innan förbränningen av den ger en minskning av växthusgasutsläppen jämfört med förbränning av fossila bränslen. Kort återbetalningstid (när utsläppen kompenserats av upptaget från ny växande biomassa) definieras som 10-20 år, följt av kategorierna mediumlång tid 30-50 år, och längre än 50 år respektive 100 år.

Resultaten visar att förbränning av så gott som all skogsråvara är sämre för klimatet än förbränning av kol, olja och gas.

Rapporten kartlägger också de risker för biologisk mångfald som olika råvaror och avverkningsmetoder medför. Slutsatserna innebär i praktiken att skogsråvara som förbränns inte kan betraktas som hållbar – varken med hänsyn till biologisk mångfald eller ur klimatsynpunkt.

”Måste lyssna på vetenskapen”

– Rapporten visar hur de miljardsubventioner som betalas ut för omställning med biomassa ökar växthusgasutsläppen för många decennier framåt. Vi måste lyssna på vetenskapen och se till att bidragen går till teknologier som faktiskt minskar utsläppen, säger EASAC:s miljödirektör Michael Norton i ett pressmeddelande.

EASAC är en sammanslutning av Europas vetenskapliga akademier, och har under flera år varnat för att betrakta biobränslen som klimatneutrala.

Tipsa om artikeln via e-post

Ökar nivåerna av växthusgaser

JRC är EU-kommissionens vetenskap- och kunskapstjänst, som anställer forskare för att bedriva forskning och bistå med oberoende vetenskaplig rådgivning och stöd till EU:s politik.

De har tagit fram rapporten ”The use of woody biomass for energy production in the EU” som visar att större delen av den skogsbiomassa som förbränns som bioenergi inom EU snarare ökar än minskar nivåerna av växthusgaser i atmosfären för decennier framöver.