Klimat.

2021-04-21 12:42
  • Bild: Pontus Lundahl/TT
  • Per Bolund. Bild: TT/Anders Wiklund
    Per Bolund.
Puffetikett
Dagens ETC

Besked idag: Regeringen vill stänga Bromma flygplats

Regeringen vill stänga Bromma flygplats i Stockholm och istället bygga ut kapaciteten vid Arlanda norr om Stockholm. Nu tillsätts en snabbutredning som ska avgöra när flygplatsen kan stängas.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Istället ska kapaciteten på Arlanda byggas ut – regeringen tillsätter nu en utredning som ska ta fram förslag på hur Bromma flygplats och verksamheten där så snabbt som möjligt kan avvecklas. I augusti ska ett förslag finnas på plats för när Bromma flygplats kan stängas.

– Det har aldrig funnits ett bättre tillfälle än nu att föra över resterande verksamhet till Arlanda, säger Per Bolund (MP), miljö- och klimatminister och vice statsminister.

– En nedläggning innebär att attraktiv mark kan frigöras för exempelvis bostadsbyggande, säger Per Bolund.

Bolund pekar också ut en minskande efterfrågan på inrikesresor, även innan pandemin, som drivs av till exempel digitala möten.

I nuläget är regeringens bedömning att Arlanda inte behöver byggas ut och att det finns en överkapacitet.

Enligt Bolund är bedömningen att en avveckling kan komma att gå snabbt, inte minst eftersom statens flygbplatsbolag Swedavia slagit fast att Bromma flygplats inte är lönsam.

Utredningen ska också titta närmare på vad som behöver göras med marken, exempelvis sanering.

Hyresavtalet för Bromma flygplats går ut 2038.

Naturskyddsföreningen: Välkommet besked

Flygtrafiken har minskat under flera år, och Daniel Kihlberg som är klimat och juridikchef hos Naturskyddsföreningen säger att beskedet är positivt, men väntat.

– Det här är såklart ett välkommet besked från regeringen, och inte en dag för tidigt. Vi såg redan innan pandemin att flyget minskar när klimatmedvetenheten ökar, säger han.

Även om beskedet enligt honom är oerhört positivt med ambitioner i rätt riktning så krävs det mer, som stora investeringar i järnväg och successiv utfasning av flyget.

– Det som är viktigt nu är också att kapaciteten på Arlanda inte ökas på. Ska vi klara klimatmålen och omställningen så behöver flyget minska, ökar man kapaciteten på Arlanda så är det ett rent slöseri med skattemedel.

Enligt Swedavias rapport från i höstas om att Bromma flygplats inte längre är affärsmässigt lönsamt slår de också fast att Arlanda måste byggas ut för att hopslagningen ska bli hållbar. Trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) sa då till Dagens ETC att han inte delar Swedavias syn, vilket han vidhåller.

– När man gjort analyser om ifall man behövde bygga ut Arlanda så har man tittat på prognoser av en mycket kraftig ökning av flyg fram till 2050, men om man tittar idag så ser man att det inte behövs, det kommer inte vara de nivåerna, säger han.

Enligt honom finns ingenting som tyder på att inrikesflyget kommer att komma tillbaka till nivåerna innan pandemin.

– Om man tittar två år tillbaka i tiden och någon hade sagt att vi kan ha alla våra möten på datorn så hade man skrattat åt dem, men idag har vi en så stor förändring av hela samhället att det inte finns något behov av den typen av flyg som fanns innan Corona. Det kommer inte hända.

Per Bolund sa på pressträffen att avvecklingen av flyget kan gå fort, och redan i augusti ska utredningen presenteras.

– Staten ska göra omfattande marksaneringar, men avvecklingen av flyget kan ju ske i princip nu, det är inga problem. Sen är nästa steg när man kan börja göra andra saker på Bromma. Det som är intressant är att det finns mycket projekt runt flygplatsen som är anpassade för att de ska ligga nära en flygplats. Nu kan man stoppa dem och utforma planerna på ett mycket mer effektivt sätt, och man kan bygga mycket mer bostäder.

Andra positiva aspekter av avvecklingen är att flygbullret i Stockholm kommer försvinna och luftkvalitén förbättras.

– Det är ju lite absurt att ha en flygplats såhär mitt i en stad, med inflygningar över hundratusentals människor, säger Daniel Helldén.

Greenpeace talesperson i klimat- och energifrågor Rolf Lindahl är också positiv till förslaget, men ser också en risk att beslutet används som argument för att utöka kapaciteten på Arlanda.

– Då får vi ingen klimatvinst. Det är oundvikligt att de lägger ner flygplatser, flygandet måste minska och klimatkrisen kräver att det sker nu, säger han.

Han lyfter att flyget är kraftigt subventionerat, och att få flygplatser skulle klara sig utan stora offentliga stöd.

– Istället för att finansiera dem borde pengarna läggas på att utveckla tågtrafiken, politiken måste sluta hålla flyget under armarna.