Panelen.

2021-07-01 01:56
Bild: Fredrik Sandberg/TT
Puffetikett
ETC Nyhetsmagasin

Är du oroad över svenskt skogsbruk?

Att kalhugga skog är allt mer ifrågasatt i områden med höga naturvärden, för att den biologiska mångfalden hotas. I veckans tidning ger ETC en inblick i problematiken.

Tipsa om artikeln via e-post

Isadora Wronski, Sverigechef Greenpeae, 37 år

– Jag är djupt oroad! Dagens skogsgruk grusar möjligheten att ta tillvara både den biologiska mångfalden och att nå klimatmålen, eftersom det inte tar hänsyn till ekosystemens grundläggande premisser. Den kortsiktiga jakten på vinst förstör både människors möjlighet att livnära sig på skogen och utarmar den bioloigiska mångfalden.

–  Det behövs ett nytt ägardirektiv för statligt ägda Sveaskog, vi behöver ställa om till ett skonsamt plockhyggesbruk och skydda 30 procent av naturen.

Sofia Jannok, artist, 38 år

 – Jag känner djup sorg inför det Sverige gör mot de marker som burit oss i årtusenden. Det finns knappt skog kvar. All skövling måste upphöra. Men man verkar ha förlorat relationen till omgivningarna. Förgör vi dem, förgör vi oss själva. Inte bildligt, men bokstavligt.

– Ingen kan leva utan friska ekosystem. Dessutom handlar det om strukturell rasism. Det finns ingen vildmark, vi urfolk lever faktiskt här och har alltid sagt ifrån. Det måste vara värt någonting. Istället blir vi helt överkörda.

Pär Pettersson, butiksbiträde, 42 år 

– Ett barn kan begripa att det är något galet med kalhyggen, det har i alla fall upprört mig sedan jag var liten. Snart vet inte folk vad en skog egentligen är, få människor i det här landet har nog ens vistats i en riktig gammelskog, med den artrikedom och unika ekosystem som bara kommer med riktigt gammal skog.

– Det är oerhört sorgligt och farligt om vi inte kan vända detta, och skydda de små kilar av riktig skog som finns kvar.

Stefan Sundström, artist, 60 år

–  Ja, som fan! Man har lurat i svenska folket att vi kan köra på som förut med ”grön bensin”. Att träden man tar ner och gör drivmedel av kommer att hinna växa upp igen och lagra koldioxid. Det kommer de inte hinna.

– Just nu är jag på väg upp till Jämtland där bönderna släppt ut korna i skogen. Jag tror att just de bönderna har svaret på vad skogen skulle kunna bli i Sverige. En skog återbefolkad av biologisk mångfald, en skog som brukas hållbart för virke, mjölk och kött (dyrt kött, som kött ska vara) och kolinlagring, på riktigt.

Tipsa om artikeln via e-post