Miljö.

2016-08-16 17:00

Allt fler länder går mot vattenbrist – miljarder drabbade

På mindre än 40 år har grundvattnet i Indien sjunkit med mer än tio meter sedan 1979. I Pakistan har jordbruket förorenat vattnet med arsenik och i Kina bedöms två tredjedelar av grundvattnet vara så förorenat att människor inte kan använda det.

– Det kommer innebära väldigt stora problem, säger Bo Thunholm, expert på grundvattenmätningar vid Sveriges geologiska undersökning.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Grundvattnet är en viktig del för jordens befolkning. Redan 1886 upptäckte bakteriologen Carl Fraenkel att grundvattnet är bakteriefritt och så långt det är möjligt försöker man använda grundvatten som dricksvattenförsörjning till städer och andra samhällen. Problemet är att vi snabbt blir fler och fler.

– Huvudorsaken till de problem vi har med grundvattnet i dag är att det är tätbefolkade områden som konsumerar väldigt mycket vatten. Ju fler människor det finns desto mer vatten förbrukas, säger Bo Thunholm.

Vad kan människorna i dessa områden göra?

– Rätt ofta har man inget alternativ, man har det vatten man har och kan man inte behandla vattnet så står man inför stora problem. Det här är ett ganska vanligt förekommande problem.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


Små problem i Sverige

Nyligen rapporterades det att Öland och Gotland riskerar torka på grund av grund grundvattennivåer. Men i ett internationellt perspektiv är det ändå små problem.

– Sverige har en normal variation på 1–3 meter över tid i grundvattennivå. Ser man då på till exempel Indien där det har sjunkit tio meter så inser man att det är väldigt allvarligt där, säger Bo Thunholm.

Nasa har satelliter som mäter grundvattnet och som kartan här intill visar är det i befolkningstäta områden som problemen är som värst. Östra Kina, Indien och Kalifornien sticker bland annat ut. Bo Thunholm tror att det här kan leda till stora befolkningsförflyttningar i framtiden.

– Min bedömning är att det är högst troligt. I framtiden kan vi mycket väl få se vattenflyktingar, säger han.

Bevattning största boven

Även jordbruket har en stor del i problemen med grundvattnet. Redan när man anlade åkrar på 1800-talet dränerade man mark för att kunna odla och då var det vatten som kunde blivit grundvatten man tog bort. Nu för tiden är den största boven bevattningen. Lantbrukare använder grundvattnet för att vattna sina grödor och det har både lett till sjunkande nivåer och till föroreningar. I Tharparkar, ett område i Pakistan är krisen ett faktum då 1 500 barn har dött sedan 2011, bland annat till följd av att grundvattnet har höga halter av arsenik, järn och fluorid, skriver al-Jazeera.

Jordbruket förbrukar mycket vatten i allmänhet. Även om man kanske inte alltid tar av grundvattnet så förbrukar man vatten som ska bilda grundvatten, förklarar Bo Thunholm.

Läs vidare på nästa sida: Ekonomiska orsaker

 

USA:

Även i USA talar man omden växande grundvattenkrisenoch förra året larmades det om att Kalifornien befann sig i den varmastefyraårsperioden på 1 200 år. Det är främst lantbruket som tar stora delar av vattnet i USA och nu är det enhet valfråga där politiker propa-gerar för att sänka vatten-användningen med merän 25 procent.

Pakistan:

Grundvattnet i Pakistanär inte bra. Enligt en rapport från den statliga myndigheten British Geological Survey är problemet främst föroreningar. Man har bland annat uppmätt höga halter avarsenik och problemet är jord-bruket och undermåligaavloppssystem.

Kina:

Kina beror krisen på kraftigöveranvändning av grundvattnet. Världsbanken rapporterade redan2009 att överanvändningen av ytvattnet har lett till att Kina ger sig ner på grundvattnet för att täcka sina behov och den utvecklingen har fortsatt. Värst ärsituationen nu i tätbefolkade områden, främst provinserna i östra Kina.