INFO OM ETC.

2017-12-05 11:27

Video: Klimartsmarta hus – framtiden med ETC Bygg

Bengt Nordin i ETC Solpark visar hur ETC Bygg testar nya material och byggtekniker för de klimatsmarta hyreshus som ska byggas för ETC Bygg.