Inrikes.

2014-03-03 05:25
  • 13 procent av kvinnorna och 4 procent av männen har tvingats till samlag eller försök till samlag före 18 års ålder. ”Vi är tagna av resultaten”, säger professor Gun Heimer, chef för Nationellt center för kvinnofrid vid Uppsala universitet.  Bild: Carlos Zaya
    13 procent av kvinnorna och 4 procent av männen har tvingats till samlag eller försök till samlag före 18 års ålder. ”Vi är tagna av resultaten”, säger professor Gun Heimer, chef för Nationellt center för kvinnofrid vid Uppsala universitet.
  • Tommy Andersson.  Bild: Carlos Zaya
    Tommy Andersson.

Var femte kvinna har utsatts för allvarligt sexuellt våld

Tipsa om artikeln via e-post

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i livet utsatts för allvarligt sexuellt våld. Det visar en ny studie från Nationellt centrum för kvinnofrid. Den finns starka samband mellan att utsättas för övergrepp som ung och att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa som vuxen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

– Vi är tagna av resultaten, säger professor Gun Heimer, chef för Nationellt center för kvinnofrid vid Uppsala universitet.

Drygt 10 000 kvinnor och män har svarat i studien ”Våld och hälsa”, och SCB har samlat in underlaget under 2012.

– Det är anmärkningsvärt att det är så höga våldsiffror generellt, med tanke på att man gjort ganska stora insatser genom åren. Det kan också tolkas som att människor vågar berätta om våldet, och det är viktigt. Men det är nog dags att ta problemet på allvar, säger Gun Heimer.

Resultaten visar att det sexuella våldet är utbrett i Sverige. 13 procent av kvinnorna och 4 procent av männen har tvingats till samlag eller försök till samlag före 18 års ålder. Kvinnor utsätts mycket oftare för sexuellt och psykiskt våld, medan män oftare utsätts för allvarligt fysiskt våld, enligt studien. När kvinnor utsätts för fysiskt våld är det oftast av en partner, medan män i regel utsätts av en för dem okänd man.

Ökade risker för våld

Det finns också en tydlig koppling mellan att utsättas för alla typer av våld som ung och att drabbas på nytt i vuxen ålder. Det gäller både kvinnor och män.

– Vi kan inte säga något om orsaken till det, säger Tommy Andersson, docent vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet och forskningsledare för studien.

– Det kan vara så att utsattheten för våld som barn har samband med att man växer upp i en dålig psykosocial miljö – till exempel med föräldrar som missbrukar – och att det leder till att man hamnar i samma miljöer som vuxen.

Studien visar också att den som drabbats av övergrepp som ung löper större risk att som vuxen drabbas av psykiska och fysiska problem. Det kan handla om depression och självskadebeteende, och kroppsliga symtom som kan tyda på posttraumatiskt stressyndrom, till exempel huvudvärk, smärta i kroppen och yrsel.

– Det vi kan se är att det är väldigt få som utsatts som sökt hjälp och som anmäler, säger Tommy Andersson.

– Det är inte särskilt smickrande för samhället att människor inte har större förtroende för polis och för att söka professionell hjälp.

Ska guida politiker

Studien ger inga förslag på lösningar, utan ska enligt Gun Heimer användas som en utgångspunkt för politikers och myndigheters arbete.

– Jag tror inte att det hjälper med ytterligare nationella utredningar, utan det behövs handling. Det viktiga är att upptäcka utsatta barn i tid, annars kanske man får personer som blir utsatta resten av sina liv. Det är samhällets ansvar att hitta dem i tid, säger Gun Heimer.

Tipsa om artikeln via e-post

Många utsätts för övergrepp

Så många har utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld utövat av en nuvarande eller tidigare partner:

20 procent av alla vuxna kvinnor.

8 procent av alla vuxna män.

Så många har utsatts för upprepat fysiskt våld i barndomen:

14 procent av kvinnorna.

17 procent av männen.

Så många har någon gång utsatts för grövre fysiskt våld som vuxen:

10 procent av kvinnorna.

15 procent av männen.

 

• En fjärdedel av de som utsatts för allvarligt sexuellt våld före 18 års ålder uppger att de drabbas av posttraumatisk stress. Bland de som inte ­drabbats av sexuellt våld är siffran 8 procent.

• En dryg fjärdedel av både kvinnor och män har som barn utsatts för upprepat psykiskt våld, som förnedringar, kränkningar och mobbning.

Källa: Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och forskare från Umeå universitet. 10 000 kvinnor och lika många män i åldrarna 18–74 bjöds in att delta i undersökningen. Svarsfrekvensen var 52 procent.