Inrikes.

2014-02-07 17:14
"Vi har redan alldeles för lite tid med brukarna", säger en anställd om det nya systemet för rapportering.  Bild: Stock Xchng
"Vi har redan alldeles för lite tid med brukarna", säger en anställd om det nya systemet för rapportering.

Storebror ser dig – om du jobbar i hemtjänsten

Tipsa om artikeln via e-post

Övervakning, tekniska problem och indragen vårdtid för äldre. Det befarar hemtjänstpersonalen i Stockholms stad när ett nytt elektroniskt rapporteringssystem införs. Liknande system har skapat problem på andra orter. Men fackförbundet Kommunal har gått med på lösningen och menar att det finns fördelar.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

”När du och dina kollegor beslutade att vi skulle bli ständigt övervakade under arbetstid så tappade jag all den lycka jag tidigare känt. Den stress som ni menade skulle minskas ökade i stället lavinartat.” Så skriver en medlem i ett öppet brev till Stockholms äldreförvaltning. Det hon vänder sig mot är beslutet att hemtjänsten i Stockholms stad ska använda mobilappen ParaGå i sitt arbete från och med maj månad.

ParaGå är ett mjukvaruprogram till mobiler och handdatorer där personalen både ska knappa in när de kommer och går hos brukarna, dokumentera viktig information om besöket och där det dessutom syns på en GPS-sändare var den anställde befinner sig under den tid som besöket ska pågå enligt schema. Men anställda i hemtjänsten som ETC har pratat med menar att appen inte är utformad med deras jobb i åtanke.

– Det finns en dement brukare jag går till där det nästan aldrig är komplicerat. Det är hjälp på toaletten och göra i ordning mat. Men kanske var sjätte gång jag är där kan det vara kaos och bajs i hela lägenheten. Som vi jobbar nu kan jag stanna lite längre där och sedan vara något kortare tid hos andra brukare just den dagen. Med det här systemet kommer jag ifrågasättas för att jag inte exakt följt tidsschemat, säger Sofia, som inte vill uppge sitt riktiga namn.

Hon befarar att små extra uppgifter som hon tidigare kunnat utföra för sina pensionärer, som att vid behov köpa nya batterier till ett hörselhjälpmedel, inte längre kommer kunna göras.

En annan anställd som vill vara anonym, Karin, säger att hon redan nu känner sig pressad i jobbet och menar att en redan stelbent schema-läggning kommer att tajtas till ytterligare.

– Vi har redan alldeles för lite tid med brukarna. Men vi som jobbar för privata företag är inte riktigt lika styrda som de anställda inom kommunen. Med ParaGå försvinner den flexibiliteten. Till exempel har vi en anhörig som inte vill att vi väcker hennes dementa mamma om hon sover när vi kommer med mat.

– Tidigare kunde jag gå vidare och kasta om schemat om det hände och vara längre tid hos någon som behöver mig mer den dagen. Nu kommer det att märkas så fort jag är kortare hos någon och hittills har biståndsbedömarna tagit varje chans att skära ned tiden som en person får hemtjänst. Nu får de GPS-övervakningen till hjälp.

”En misstroendeförklaring”

Karin upplever det som en misstroendeförklaring att inte ha någon flexibilitet i schemat, särskilt som arbetssituationen redan nu är hårt pressad. Hon säger att hon ofta som det är får lämna personer som skulle behöva mer hjälp, som är sjuka eller ledsna.

– Det värsta exemplet var när en brukare blev liggande i sängen utan att kunna ta sig upp. Personalen hade dålig kommunikation sinsemellan och misstolkade hans problem som alkoholrelaterade. När jag kom var sängen nerkissad och han var uttorkad. Först då förstod jag att han hade legat så i flera dagar. Han dog sedan på sjukhuset.

Karin säger att med en mer generös biståndsbedömning och tid för ordentlig kommunikation och dokumentation mellan de som jobbar hade händelsen kunnat undvikas. Redan nu sitter personalen på obetald arbetstid och dokumenterar vad som hänt under dagen för att den betalda tiden inte räcker till.

– Vi behöver bli fler i personalen. Men i stället verkar det nu som att man ska anställa en administratör som ska kolla upp hur vi går i jobbet.

Bildat nätverk

Hemtjänstpersonal som är missnöjda har nu bildat nätverket Hemtjänstupproret. Förutom övervakningen och oron för tidsschemat har de noterat att personalen i de stadsdelar som testat ParaGå haft tekniska problem, svårigheter med dokumentationen och svårt att lära sig använda hjälpmedlet på rätt sätt. En del uppger att de satts under press.

– En av mina chefer har kallade övergången i maj för ett ”skarpt läge” och har antytt att den som inte klarar av tekniken när den kommer i maj inte behövs på jobbet. Jag tycker att det är så kränkande eftersom många äldre medarbetare är bra på det som jobbet går ut på, säger Sofia, som är delaktig i Hemtjänstupproret.

Flera städer i Sverige har redan provat liknande system. Tes är ett elektroniskt system som liknar ParaGå, men utan GPS-funktion. Schemaläggning sker genom ett datasystem, och där ska även dokumentation göras. Men också Tes har mötts av protester i flera kommunerna där det genomförts. I Kramfors och Härnösand upplevde personalen en starkt ökad stress och dålig samordning. I Jönköping gjorde hemtjänstpersonalen uppror genom att helt låta bli att använda systemet.

– Vi har en lagstiftning där man ska få fikaraster om det behövs. Det kan vi glömma här. Vi har inte tillräcklig gångtid inräknad. Vill man gå på toa får man göra det hos någon kund. Tidigare hade vi morgonmöte och kunde byta kunder med varandra om vi visste att några fungerar bättre ihop. Men inte nu, säger Ann-Christine Fahlman, anställd i hemtjänsten och huvudskyddsombud på Kommunal i Härnösand.

”Redan stelbenta regler”

I Stockholm har Kommunal däremot inte velat sätta sig emot ParaGå.

– Det är inte GPS:en som är problemet med hur hemtjänsten är upplagd, säger Ulf Bjärregård, kommunals representant i äldreförvaltningen, som själv arbetar i hemtjänsten. Han säger att reglerna för de anställda redan nu är stelbenta och att de anställda som tänjer på ramarna och går och handlar åt en brukare som inte ”har handling” egentligen begår tjänstefel.

– Felet ligger i att biståndsbedömningen av de äldres hjälpbehov är så snålt tilltagen och det är den därför att biståndsbedömningen inte är skild ifrån ekonomin. En biståndsbedömare tvingas alltså att ta mer hänsyn till budgeten än till vilka behov som finns. Men det har inte med ParaGå att göra.

Ulf Bjärregård ser till och med möjliga fördelar med systemet.

– Med ParaGå tvingas vi att stanna kvar hos brukaren och inte jäkta vidare. Uppstår en situation där vi behöver mer tid kommer det att synas att vi använder mer tid. Det kommer att synas att vi verkligen jobbar hårt. Det kan vara en fördel när vi kräver mer resurser till stadsdelsnämnderna, för då finns ett underlag att gå på.

Tipsa om artikeln via e-post

Andra rättsfall som rört övervakning de senaste åren

  • Företaget Busslink fick bakläxa efter att ha satt upp övervakningskameror i sitt garage. Syftet var att komma åt skadegörelser, men eftersom kamerorna satts upp på ett område där bara anställda rörde sig betraktades det av Datainspektionen som ett intrång i integriteten.
     
  • En städerska på Oskarshamns kärnkraftverk ombads att underkasta sig drogtest. Detta ansåg Arbetsdomstolen var i sin ordning på grund av säkerhetsrisker. Däremot fälldes arbetsgivaren för att ha tvingat henne att lämna blodprov för att undersöka om levervärdet antydde alkoholmissbruk.