Inrikes.

2014-01-19 08:51
Frågan om kortare arbetsdagar delar oppositionspartierna. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.  Bild: Tore Meek/TT
Frågan om kortare arbetsdagar delar oppositionspartierna. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. 

Så tycker oppositionen om sextimmarsdagen

Tipsa om artikeln via e-post

Häromdagen berättade vi att det skulle kosta Sverige 86 miljarder att införa sex timmars arbetsdag – det motsvarar drygt hälften av regeringens skattesänkningar. En självklar åtgärd menar vissa, helt orimligt säger andra.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

 

Annika Lillemets, riksdagsledamot, Miljöpartiet:

Enligt vår uträkning skulle sex ­timmars arbetsdag kosta 86 ­miljarder. Tycker du att det är värt det?

– Ja, självklart! Sänkt normal­arbetstid skulle kunna stärka demokratin och den sociala sammanhållningen i samhället. Den skulle också kunna ge förutsättningar för ett mer hälsosamt liv. Dagens system där vissa blir sjuka av för hög arbetsbelastning medan andra far illa av arbetslöshet är ohållbart och omänskligt. Vi vill utreda att införa 35-timmarsvecka. Det är ett första steg.

Frankrike fick fler jobb när landet införde 35-timmarsvecka. Kan arbetstidsförkortning lösa ­arbetslösheten i Sverige?

– En klokt utformad arbetstidsförkortning skulle lika väl i Sverige som i Frankrike både kunna bidra till att minska arbetslösheten och övertidsarbetet. I Långtidsutredningen (1980) påpekades att utan 1970-talets arbetstidsförkortning hade det funnits 500 000 färre jobb då. Vi behöver dela på jobben.

Ett annat argument är att det skulle gynna jämställdheten eftersom ­kvinnor i högre grad arbetar deltid, vad tror du om det?

– Ja, rätt utformad skulle en arbetstidsförkortning vara bra för jämställdheten. En heltidslön som går att leva på är en nödvändighet och borde vara en självklarhet. Det handlar inte bara om fördelning av arbetstid utan om fördelning av ekonomiska resurser och därmed makt.

Den gröna rörelsen brukar föra fram att utsläppen minskar om vi växlar in framtida löneökningar i mer fritid. Är det bra?

– Det är inte bara bra, det är nödvändigt. Frågan som måste ­ställas är hur många jobb tål jorden? En ekonomi byggd på ­ständigt ökad tillväxt som kräver ökat lönearbete och ökad ­konsumtion när den totala förbrukningen av naturresurser redan är för stor, är ohållbar.

 

Ylva Johansson, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet för Socialdemokraterna:

Enligt vår uträkning skulle sex ­timmars arbetsdag kosta 86 ­miljarder. Tycker du att det är värt det?

– Nej. Tvärtom behöver vi fler arbetade timmar totalt sett i samhället för att finansiera den höga ambitionsnivå i välfärden som vi socialdemokrater vill ha. Det handlar om att bekämpa arbetslösheten och förbättra arbetsmiljön så fler orkar jobba längre.

Frankrike fick fler jobb när landet införde 35-timmarsvecka. Kan arbetstidsförkortning lösa ­arbetslösheten i Sverige?

– Nej. Att dela på jobben är aldrig en lösning på arbetslösheten. Det finns många arbetsuppgifter som behöver utföras men där det med dagens politik fattas resurser: skolan, vården, omsorgen, bostadsbyggande, infrastrukturen, klimatomställning. Arbetslösheten skall bekämpas med en politik för fler och växande företag och större satsningar på samhälleliga behov.

Ett annat argument är att det skulle gynna jämställdheten eftersom ­kvinnor i högre grad arbetar deltid, vad tror du om det?

– Jag tror tvärtom. En generell sänkning av arbetstiden måste finansieras antingen genom sänkta löner eller genom minskade resurser till välfärden. Båda vägarna drabbar kvinnor och jämställdheten. Vi vill ta strid för att göra heltid till norm på hela arbetsmarknaden, inte göra fler jobb till deltidsjobb.

Den gröna rörelsen brukar föra fram att utsläppen minskar om vi växlar in framtida löneökningar i mer fritid. Är det bra?

– Minskade utsläpp är naturligtvis bra, men det är en återvändsgränd att tro att vi genom att arbeta allt mindre skall lösa klimatutmaningarna. Tvärtom är det genom klimatsmart, modern tillväxt som vi kan lösa dessa livsavgörande frågor.

 

Ana Rubin, sitter i partistyrelsen för Vänsterpartiet:

Enligt vår uträkning skulle sex ­timmars arbetsdag kosta 86 ­miljarder. Tycker du att det är värt det?

– En majoritet av svenska folket vill ha kortare arbetsdag. Det är så många som idag betalar för sin egen arbetstidsförkortning, mer eller mindre frivilligt. Ställt i relation till jobbskatteavdraget känns det ännu mer givet.

Frankrike fick fler jobb när landet införde 35-timmarsvecka. Kan arbetstidsförkortning lösa ­arbetslösheten i Sverige?

– Vi har kommit fram till att minst 150 000 nya jobb skulle skapas. Sex timmars arbetsdag kan inte ensamt lösa arbetslösheten, men det kan ändå bidra mycket till att öka sysselsättningen. Men framförallt handlar det om att människor ska få mer makt över sin vakna tid.

Ett annat argument är att det skulle gynna jämställdheten eftersom ­kvinnor i högre grad arbetar deltid, vad tror du om det?

– Det är en viktig jämställdhetsreform. Män och kvinnor får ökade förutsättningar att dela på arbetet med hushåll och barn. Samtidigt blir arbetsgivarnas incitament för att diskriminera kvinnor mindre, då det inte längre kan förutsättas att det är kvinnor som jobbar deltid.

Den gröna rörelsen brukar föra fram att utsläppen minskar om vi växlar in framtida löneökningar i mer fritid. Är det bra?

– Vi tänker oss en framtida arbetstidsförkortning med bibehållen reallön. Uteblivna löneökningar i framtiden förutsätter att vi är nöjda med dagens lönenivåer. Det kan jag inte gå med på, med tanke på alla lågbetalda vårdbiträden, fastighetsskötare och butiksanställda i Sverige idag.

 

Arbetsmarknadens parter om sex timmars arbetsdag:

Jonas Frycklund, ekonom på Svenskt Näringsliv:

– Frågan bör inte ställas till mig utan till varje enskild löntagare: Är du beredd att ta en lönesänkning på minst 25 procent för att börja jobba deltid? Eftersom de flesta har avstått från den möjligheten har de i sina yrkesval redan visat sina åsikter.

Pia Arndoff, vice ordförande Vårdförbundet:

– Det finns så stora brister i arbetsmiljön i vården att våra medlemmar inte orkar arbeta heltid och ett helt yrkesliv. Vi vill först säkerställa att villkoren blir så bra att det är möjligt innan vi kan börja prata om att arbeta för sex timmars arbetsdag.

Tipsa om artikeln via e-post