Dagens ETC granskar.

2019-12-10 09:30
Foto: TT
Puffetikett
Dagens ETC

Privata utförare förmedlar få jobb – till en högre kostnad

Privata utförare ska vara bättre på att förmedla riktiga jobb. Så har reformen av Arbetsförmedlingen försvarats. Men hos de företag som redan finns i tjänsten stöd och matchning är det bara en av fem som går till ett jobb som inte är subventionerat, visar Dagens ETC:s granskning.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Martin Ådahl (C), arkitekten bakom reformen av Arbetsförmedlingen, som nu skjuts upp, har motiverat omgörningen med att myndigheten inte är tillräckligt effektiv.

Istället ska alltså all matchning och rustning tas över av privata företag. Faktum är att drygt hälften av Arbetsförmedlingens verksamhet redan idag är utlagd på privata företag. Det handlar om insatsen stöd och matchning. 1,4 miljarder kronor betalades ut till de privata aktörerna under 2018.

Var tredje fick jobb

Och resultatet? Strax under var tredje deltagare hos de privata företagen hade jobb 90 dagar efter att de lämnat insatsen. Om man räknar bort de som gick till jobb som subventioneras av Arbetsförmedlingen så var det bara var femte som hade ett så kallat riktigt jobb efter 90 dagar. 7 av 10 var lika arbetslösa efter att de hade gått igenom insatsen som före.

Almega, arbetsgivarorganisation för många av de företag som ingår i Stöd och matchning som under många år har förespråkat mer privatisering, vill inte kommentera resultatet när Dagens ETC ringer upp. Men Lernia, en av de största aktörerna inom Stöd och matchning säger att målgruppen har förändrats under den tid som tjänsten har funnits.

– Från början var det tänkt att insatsen skulle riktas till de som stod närmast jobb, men under tiden som tjänsten har funnits har det blivit fler som står långt ifrån arbetsmarknaden. Med tanke på det är ett resultat där var tredje går till jobb ganska bra, säger Katarina Devell, kommunikationschef på Lernia.

Malek Malek, vice vd och ägare till Arcus som idag är absolut störst bland leverantörerna, ser samma förklaring:

– Utifrån uppdragets form och målgrupp så är en av tre ett rimligt resultat. Man har bestämt att de som står nära arbetsmarknaden ska sköta sitt jobbsökande själva. Om de var våra deltagare också så skulle vi får fler än var tredje i arbete.

Efterlyser mindre styrning

Idag räknar Arbetsförmedlingen med att mer än två tredjedelar av de som är inskrivna som arbetssökande tillhör grupperna utomeuropeiskt födda, funktionshindrade, lågutbildade och personer över 55 år. Grupper som myndigheten räknar med behöver särskilda insatser innan de kan matchas med ett jobb.

Malek Malek på Arcus tror att en större frihet för de privata matchningsföretagen skulle höja resultatet.

– Idag ställs det krav från Arbetsförmedlingen på vår personals formella kompetens. Men det kanske inte är det viktigaste för att få människor i arbete. Där kanske personligheten spelar en större roll. Samma sak med öppet­tider. Det ställs krav på att vi ska ha öppet i våra lokaler under vissa tider. Men det kanske vore bättre att den personal som idag sitter i lokalerna skulle vara ute på fältet och knyta kontakter, säger han.

Långt ifrån billigare

Arbetsmarknadsutredningen som lämnades till regeringen i januari i år försöker svara på om privata utförare är bättre på att förmedla jobb till en lägre kostnad än Arbetsförmedlingen. Utredningen konstaterar att det är svårt att göra en jämförelse eftersom Arbetsförmedlingen inte har brutit ut kostnaderna för arbetet med att stödja, matcha och rusta de arbetssökande. Men efter att ha gått igenom siffrorna landar Arbetsmarknadsutredningen i att arbetsmarknadstjänster hos externa, privata utförare kostar omkring 1,5 miljarder mer per år än kostnaderna för Arbetförmedlingens interna arbete med att matcha och rusta. Men Katarina Devell på Lernia tycker ändå att det är rätt väg att gå att lägga mer av arbetet på privata utförare. 

– Målet är att fler ska komma snabbare ut i arbete. Vi vill vara med och leverera och bidra till en samhällsvinst, säger Katarina Devell på Lernia.

Reformen

Enligt Januariöverenskommelsens punkt 18 ska arbetsförmedlingen göras om i grunden.

Reformen skulle grundas på lagen om valfrihetssystem, vilket innebär att myndigheten skulle kunna överlåta hela verksamheten till privata utförare.

Under 2019 har arbets­förmedlingen beslutat lägga ner 132 kontor och skära ner på personalen med 4 000 personer.

Stöd och matchning

67 453 personer lämnade Stöd och matchning under 2018. 18 450 av dem hade jobb 90 dagar efter att de lämnat matchninstjänsten.

Den arbetssökande väljer själv vilket av de godkända leverantörerna som den vill använda.

Av Arbetsförmedlingens totala kostnader för att matcha, stödja och rusta de arbetssökande går omkring 60 procent till externa aktörerna.

De privata företagen i Stöd och matchning får ersättning per deltagare och utifrån resultat.

Grundersättningen är på mellan 100 och 280 kronor per dag beroende på hur långt från arbetsmarknaden de jobbsök­ande står. 

Om den jobbsökande får en anställning och har jobbat minst fyra månader eller har studerat i en termin betalas en resultat­ersättning på mellan 12 000 och 18 000 kronor ut.

Om den jobbsökande får ett jobb innan de 90 dagar då insatsen i Stöd och matchning kan pågå har gått så får leverantören ändå hela ersättningen för de tre månaderna. Det kallas för snabbhetspremie.

Maximalt kan en leverantör få 36 200 kronor för en deltagare.

Källa: Arbetsförmedlingen

1,5

…miljarder mer per år, kostar arbetsmarknadstjänster hos externa privata utförare, jämfört med kostnaderna för Arbetförmedlingens interna arbete med att matcha och rusta.