Panelen.

2021-10-06 19:20
Puffetikett
ETC Nyhetsmagasin

Panelen: Står män i vägen för klimatkampen?

En aktuell rapport visar att politikernas senfärdighet att ta beslut för klimatet bland annat beror på att män – som tenderar att sätta tekniska lösningar framför beslut som påverkar livsstilen – ges tolkningsföreträde.

Herman Geijer

Författare och zombieöverlevnadsexpert, 42 år

– Jag tror absolut att män och maskulinitetsnormer är ett problem när det kommer till att både acceptera konsekvenserna av klimatförändringar och att försöka minska utsläppen. Men det finns en risk i att stirra sig blind på individuella ”val” – för hur miljö- och klimatmedvetna val vi än gör så räcker inte det.

– Vi behöver en systemförändring som gör att vi inte kan släppa ut på samma sätt som idag. Samhället måste byggas om i grunden om vi ska kunna klara ens de mest modesta klimatmålen som IPCC lyfter fram. Det som krävs är rörelser som sätter den pressen på politiken och i den kampen behövs alla.

Pär Pettersson

Butiksbiträde, 42 år

– Ja, det måste jag säga, även om det är en generalisering som antagligen hjälper föga. Denna fråga har så otroligt många dimensioner.

– Det finns också en seghet i de politiska systemet som är frustrerande, samtidigt är jordens herrar väldigt snabba att starta nya krig. I politiken saknas ofta även de riktigt ungas energi och fantasi och de riktigt gamlas erfarenheter.

Lisa Pelling

Statsvetare och chef för Arena Idé, 48 år

– Ja! Nicole Klings fascinerande rapport beskriver hur kvinnor fokuserar på hållbara rutiner på individnivå i nutiden, medan män litar på att innovationer ska lösa problemen på systemnivå i framtiden. Kvinnor avstår från att äta kött och flyga, medan män investerar i elbil och
solceller.

– Problemet är att det finns ett ”manligt” tolkningsföreträde när det gäller vilka strategier som är bäst. Därför investeras mer i – miljöfarliga – batterier till nya bilar, och mindre i att förmå människor att äta grönt.