Inrikes.

2017-04-19 13:00
Bild: Jonas Ekströmer/TT

Ny studie: Vanligaste p-pillret orsakar försämrad livskvalitet

Både den generella livskvaliteten och mer specifika aspekter som humör, självkontroll och energinivå påverkas negativt av p-piller. Det visar en ny studie från Karolinska institutet.

Den nya studien kring p-pillrens inverkan på humöret har genomförts av Karolinska institutet, Handelshögskolan och Universitetet i Zürich. Totalt 340 friska kvinnor i åldrarna 18-35 år gavs slumpmässigt tre månaders behandling.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Kvinnorna fick antingen verkningslösa piller, så kallad placebo, eller p-piller innehållande etinylöstradiol och levonorgestrel. Det sistnämnda är den vanligaste formen av kombinerade p-piller i Sverige. Studien var dubbelblind, alltså visste varken försöksledare eller försökspersoner vilken behandling som gavs till vem.

– Trots att uppskattningsvis 100 miljoner kvinnor i världen använder p-piller vet vi idag förvånansvärt lite om p-pillrets effekt på kvinnors hälsa.

– Det vetenskapliga underlaget är mycket begränsat vad gäller p-pillrets effekt på livskvalitet och depression och det finns ett stort behov av randomiserade studier där p-piller jämförs med placebo.

Det säger professor Angelica Lindén Hirschberg vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

Försämrad livskvalitet

De kvinnor som fick p-piller självskattade sin livskvalitet signifikant lägre än placebo-behandlade försökspersoner. Såväl den generella livskvaliteten som mer specifika aspeketer (humör/välmående, självkontroll och energinivå) påverkades negativt.

Forskarna påpekar dock att förändringarna var relativt små, och att resultaten därför ska tolkas med viss försiktighet. Men studien kan ändå ha betydelse för hur patienter behandlas med preventivmedel.

– Denna möjliga försämring av livskvalitet bör uppmärksammas och beaktas i samband med förskrivning av p-piller och vid val av preventivmetod, säger Niklas Zethraeus som varit med och lett studien, i ett pressmeddelande.

Om studien

Niklas Zethraeus, Anna Dreber, Eva Ranehill, Liselott Blomberg, Fernand Labrie, Bo von Schoultz, Magnus Johannesson, Angelica Lindén Hirschberg. A first choice combined oral contraceptive influences general well-being in healthy women - a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Fertility and Sterility, online 18 april 2017, doi:10.1016/j.fertnstert.2017.02.120