Inrikes.

2014-02-12 10:35
kommersiell verksamhet. ”Vi reagerar på att man helt frånsäger sig möjligheten till kontroll och påverkan på det som ska hända i parkerna” , säger Björn Galant på LRF.  Bild: Ida Lundqvist
kommersiell verksamhet. ”Vi reagerar på att man helt frånsäger sig möjligheten till kontroll och påverkan på det som ska hända i parkerna” , säger Björn Galant på LRF.

Nationalparkerna ska öppnas för företag

Tipsa om artikeln via e-post

Gotska Sandön, Sonfjället och Abisko i Kiruna har tidigare hållits skyddade från kommersiell verksamhet. Men nu vill regeringen att företag ska få fri tillgång till majoriteten av Sveriges nationalparker.
   – Det här öppnar upp för en mängd mindre nogräknade turistföretag, säger Per Jiborn från Ekoturism­föreningen.

”Inga verktyg för att agera”

”Får inte ha mer förbud än vad som behövs”

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Fler jobb och ökad turism. Så hette det i pressmeddelandet från regeringen som gick ut hösten 2011. Naturvårdsverket hade fått i uppdrag att se över reglerna för kommersiella företag i nationalparkerna, samt göra det enklare att bedriva näringsverksamhet i områdena.

– Den svenska naturen är en rik skatt som fler ska kunna njuta av genom utvecklade möjligheter att bedriva naturturism, sade dåvarande miljöminister Andreas Carlgren (C), i pressmeddelandet.

Men när översynen nu läggs fram, och visar sig innehålla ett förslag om att helt ta bort kravet på tillstånd för kommersiella bolag, blev många förvånade. Per Jiborn, märkningsansvarig på Ekoturismföreningen – som i de flesta fall tvärtom strider för att släppa in fler naturturismföretag i nationalparkerna – menar att Naturvårdsverket ger företagen alldeles för fritt spelrum.

– Jag frågar mig vad man gör om man får in en oseriös aktör. Någon som eldar på fel ställen, går rätt genom en vitsippsdal med en större grupp i bredd. Saker som inte är olagliga, men som balanserar på gränsen. Som sliter och skadar naturen. Då har förvaltningen inte någon typ av verktyg för att agera, säger han.

Utredningen gäller 16 av landets 29 nationalparker och är under vintern och våren ute på remiss. I dag råder generellt förbud mot kommersiell verksamhet i de berörda parkerna, men den som vill ordna turistarrangemang i en park kan ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Så tycker Björn Galant, expert på allemansrätt på LRF, att det ska fortsätta vara.

Förbundet ser i första hand till vanliga markägares intressen, men Björn Galant tror att beslutet skickar fel signaler att släppa turistandet fritt i landets mest skyddsvärda områden.

– Det här handlar om mark som är det finaste vi har i Sverige. Vi reagerar på att man helt frånsäger sig möjligheten till kontroll och påverkan på det som ska hända i parkerna, säger han.

Riksdagsledamoten Jonas Eriksson (MP) förstår oron. I december ställde han miljöminister Lena Ek (C) till svars kring hur hon tänker agera för att stoppa hotet mot nationalparkerna.

Jonas Eriksson säger till Dagens ETC att det är positivt att parkerna blir mer tillgängliga för allmänheten, men tycker att det är nödvändigt att ha kontroll över vilka som vistas i områdena.

– Det finns flera exempel på när personer har gjort åverkan i naturen. Skräpat ned, tänt eldar och huggit ned träd. Markägarna är missnöjda med att allemansrätten överutnyttjas på det sättet. Nu är risken att om man öppnar våra mest värdefulla områden utan att ha någon som helst koll på vilka som kommer dit så är risken att det blir likadant i parkerna, säger han.

I sitt svar till Jonas Eriksson skriver Lena Ek att utredningen har gjorts i samråd med berörda myndigheter och intresseorganisationer. Hon hänvisar också till ett antal lagar som slår fast olika naturområdens skyddsvärdhet.

Dagens ETC har sökt Lena Ek, men hon hälsar via sin pressekreterare att hon inte hinner svara.

Stefan Henriksson, handläggare på Naturvårdsverket, säger dock att förändringen är nödvändig.

– Vi får inte ha mer förbud än vad som behövs för att uppnå syftet med nationalparken. Om verksamheten genomförs ideellt eller kommersiellt har därför ingen betydelse för den skada som riskerar att uppkomma. Därför föreslår vi att förbudet mot kommersiell verksamhet ska tas bort, säger han.

Han säger också att det även i fortsättningen kommer att finnas regler som begränsar hur parkerna får användas i organiserad verksamhet, det vill säga av till exempel turistgrupper – oavsett om verksamheten är ideell eller kommersiell – och att dessa regler kommer att ­anpassas till förutsättningarna i respektive nationalpark.

– Vår bedömning är att national­parkerna inte kommer att skadas genom detta ytterligare. Bland annat de övriga föreskrifterna garanterar att värdena blir kvar. Det man också ska komma ihåg är att det är i få parker som det förekommer kommersiell verksamhet av någon omfattning. I många förekommer knappt någon naturturism alls. Och där naturturism trots allt förekommer bedömer vi ändå att det är ganska sällsynt i dag, så risken för skada borde vara ganska liten, säger han.

Men Per Jiborn håller inte med. Han tror att de nya reglerna på sikt kan öppna för en mängd mindre nogräknade turistföretag. Han tycker inte heller att man ska ta för givet att det i första hand gynnar lokala näringsidkare.

– Jag tror inte att det kommer skapas ett enda lokalt arbetstillfälle genom detta, och på sikt öppnar det upp för problem när besöksnäringen växer. Vi får in fler aktörer, och några är inte seriösa. Men då har man redan avsagt sig all kontroll, säger han.

Tipsa om artikeln via e-post

Naturvårdsverkets översyn

I Sverige finns 29 nationalparker. I 16 av dem ses nu föreskrifterna över. Naturvårdsverket har löpande presenterat översyner för var och en av parkerna. Gemensamt för alla är att förbudet mot kommersiell verksamhet tas bort.

Det finns dock fortfarande möjlighet att reglerna hur ­parkerna får användas av organiserade verksamheter (exempelvis turistgrupper).

I merparten av de översyner som hittills presenterats ställs inga eller få sådana krav.

Resultatet av översynen ska redovisas för regeringen senast 15 juni 2014.

Nationalparkerna som ses över

Ängsö, Stockholm
Garphyttan, Örebro
Dalby Söderskog, Lund
Sonfjället, Härjedalen
Stenshuvud, Simrishamn
Töfsningdalen, Älvdalen
Norra Kvill, Vimmerby
Blå Jungfrun, Kalmar
Gotska Sandön, Gotland
Abisko, Kiruna
Haparanda Skärgård, Haparanda
Pieljekaise, Arjeplogs kommun
Vadvetjåkka, Kiruna

Nationalpark – så funkar det

Nationalparker är det områdesskydd som har högst status i den svenska miljölagstiftningen. En sådan inrättas i syfte att bevara ett större och sammanhängande område av en eller flera landskapstyper antingen i dess naturliga tillstånd eller i väsentligen oförändrat skick. 

Källa: Lag24