Inrikes.

2014-01-28 04:50
  • P-ringen är en högriskprodukt, menar professor Lidegaard.
    P-ringen är en högriskprodukt, menar professor Lidegaard.
  • P-plåstret använder andra generationens gestagen, men i 60 procent högre dos än motsvarande p-piller.   Bild: Heiko Junge/TT
    P-plåstret använder andra generationens gestagen, men i 60 procent högre dos än motsvarande p-piller.

”Måste varna för risken med p-plåster”

Tipsa om artikeln via e-post

P-ring och p-plåster ökar riskerna för blodproppar stroke och hjärtinfarkter, visar flera studier. Men i Sverige finns p-medlen tillgängliga utan varningar.
   – Det är oacceptabelt, säger professor Øjvind Lindegaard.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Kvinnor som använder p-plåster löper nästan åtta gånger så stor risk att få blodproppar jämfört med kvinnor som inte använder hormonellt preventivmedel. Och risken är dubbelt så stor jämfört med vanliga p-piller. För användare av p-ring är riskerna nästan lika stora. Även stroke och hjärtattack är mycket vanligare bland användare av både plåster och ring. Det visar en studie gjord på danska kvinnor av dr Øjvind Lidegaard, professor i gynekologi.

Stöd av andra studier

Men Lidegaard är inte den enda som hittat skillnader mellan olika hormonella preventivmedel när det gäller risken för blodpropp. Tre studier har gjorts om p-ringen, alla tre har kommit fram till att den är mer riskabel än p-piller. Av de sju som har gjorts om p-plåster har fem studier funnit en riskskillnad medan två har fått samma resultat med de olika preventivmedlena.

– I den vetenskapliga världen tvivlar få, det är ofta kollegor som får lön av läkemedelsföretagen som försöker få folk att tvivla på resultaten.

Läkemedelsföretagen lägger även mycket pengar på att få ut sina egna nyheter. Tillverkaren MSD, som har patent på p-ringen, hade år 2012 50 procent större budget för marknadsföring än för forskning. Nyligen skrev det amerikanska magasinet Vanity fair om två unga kvinnor som båda drabbats allvarligt av blodproppar. Erika var 24 när hon dog av blodproppar i lungorna och när hennes universitetskamrat Megan råkade ut för samma sak två år senare överlevde hon bara tack vare att hon var proffsatlet. Nu är den karriären slut. Förutom universitetet och blodpropparna hade de p-ringen NuvaRing gemensamt.

Dålig information

Men larmrapporterna i andra länder har inte nått Sverige. Dagens ETC har haft kontakt med flera kvinnor som upplever att de inte fått tillräcklig information om eventuella biverkningar. En enkel sökning på svenska hemsidor som drivs av bland andra RFSU och Vårdguiden – detta stämmer även för FASS – nämner inte att riskerna är större med p-ring och p-plåster. Det saknas helt information om ökad risk för blodproppar, stroke och hjärtinfarkt. Dr Øjvind Lindegaard tycker inte att den bristande informationen är rimlig.

– Det är inte acceptabelt. Man ska aldrig skriva ut ett högrisk-läkemedel utan att informera om riskerna.

I Danmark har hälsomyndigheterna skickat ut brev till alla allmänläkare där de har ombetts att acceptera riskerna som p-plåster och p-ring innebär och att de endast bör skrivas ut till kvinnor som inte kan använda andra preventivmedel.

Inget förbud

Øjvind Lidegaard tycker dock inte att p-ring och p-plåster ska förbjudas.

– Det finns kvinnor som av olika anledningar inte kan ta p-piller, då ska det finnas ett alternativ för dem. Det viktiga är att de som kan skriva ut preventivmedel förstår och accepterar att det är skillnad på hur stora riskerna är.

Lidegaard menar att högriskprodukter aldrig bör skrivas ut i första hand och att patienten bör vara medveten om riskerna. Han tror att attityden i Sverige skiljer sig från den i Danmark och berättar att några svenska läkare han har talat med om saken inte tycker att det är särskilt viktigt i och med att unga kvinnor löper en så låg risk att få blodproppar, stroke eller hjärtattack.

– Men sedan fortsätter de ju med preventivmedel och risken växer allteftersom att de blir äldre.

Han tycker att det är självklart att vanliga kvinnor lyssnar på sina läkare och vill ha det som läkaren rekommenderar.

– Om vi kan ändra på praxis när det gäller att skriva ut preventivmedel så skulle vi kunna halvera blodproppsrelaterade sjukdomar. Det är ett ansvar som vi har i egenskap av läkare och rådgivare.

Tipsa om artikeln via e-post

Ökar risken för blodproppar

P-plåstret Evra lanserades i USA 2002 och i de flesta EU-länder 2003. P-plåstret använder andra generationens gestagen, men släpper 60 procent högre dos än ett p-piller.

P-ringen NuvaRing lanserades samtidigt i USA, men kom inte till Sverige förrän sommaren 2004. P-ringen använder tredje generationens gestagen, som enligt ett tiotal studier sedan 1990 fördubblar risker för blodproppar jämfört med andra generationer.