Inrikes.

2014-01-25 17:36

Långt kvar till sextimmarsdag

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Efter kongresstrid: V driver arbetstidsförkortningen i valet. ”Arbetstiden handlar ju om hur resurserna fördelas”

30-timmarsvecka på ett decennium eller 35 timmar om fem år? De långa perspektiven råder när Vänsterpartiet diskuterar arbetstidsförkortning. Men det krävdes revolt från kongressledamöterna för att få V-ledningen att driva frågan i valrörelsen.

Ledningen ville vänta med debatten om arbetstid till efter valet, men kongressledamöterna körde över det önskemålet. 

– Vi tycker att det är jättebra såklart, säger Matilda Fredriksson, ordförande för Vänsterpartiet i Örebro, distriktet som drev frågan på kongressen. 

– Partiledningen ville nog ha fullt fokus på vinster i välfärden den här valrörelsen. Men
vi bestämde ju redan på förra kongressen att jobba med sextimmarsdagen. 

– Sedan är det många som tycker att ledningen inte varit tillräckligt framåt. Det var därför vi skrev motionen. 

Krävs en bredare folkrörelse

Både Matilda Fredriksson och partistyrelsens Ulla Andersson framhåller att valrörelsens fokus fortfarande kommer att ligga på frågan om vinster i välfärden. Att genomdriva sextimmarsdagen kommer att kräva en bredare folkrörelse. Men händelsen på kongressen visar hur viktig reformen är för många av V:s medlemmar. 

– Arbetstiden handlar om hur resurserna fördelas mellan arbete och kapital och det är centralt för ett vänsterparti, säger Ulla Andersson. 

Den rapport som ska ligga till grund för V:s diskussioner om sextimmarsdagen handlar om att genomföra den gradvis och på lång sikt, men konstaterar samtidigt att allmän arbetstidsförkortning medför kostnader. I offentlig sektor handlar det om elva-tolv miljarder kronor. Finansiering ska partiet fortsätta att diskutera under våren. 

– Det finns olika resonemang om det, säger Ulla Andersson.

– Men skattehöjningar är ju teoretiskt en möjlighet.

Rapporten utgår ifrån att genomföra sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, men räknar på flera scenarier. Ett där arbetstidsförkortningen genomförs på bekostnad av framtida löneökningar, ett annat där den genomförs på bekostnad av vinsterna. Vilken mix av de två scenarierna som partiet kommer att stödja sig på är inte heller klart. 

Fått kritik

Kongressbeslutet har inte gått fritt från kritik. Folkpartiets partiledare Jan Björklund gick till exempel tidigt ut med ett uttalande där han förklarade att partiet nu visat att det inte var ”regeringsfähigt” eftersom beslutet var så ansvarslöst. Det är ett uttalande som Ulla Andersson tar med ro.

– Jag tycker inte att en partiledare som valt att sänka skatten med mer än 130 miljarder och som fortfarande vill att Sverige ska gå med i euron är trovärdig.

Tipsa om artikeln via e-post

Vänsterpartiets rapport om arbetstidsförkortning

  • Enligt riksdagens utredningstjänst – RUT – skulle en arbetstidsförkortning till 35 timmars arbetsvecka öka lönesumman för vårdbiträden och undersköterskor med motsvarande 12,5 procent, och med 25 procent vid en sänkning till 30 timmar/vecka. 
  • Vänsterpartiets rapport om arbetstidsförkortning räknar med att produktionen skulle minska med en arbetstidsförkortning, men men att BNP ändå skulle fortsätta växa med 1,4 procent per år, mot dagens två procent. 
  • På grund av ett ökat behov av arbetskraft i offentlig sektor skulle reformen kosta 11–12 miljarder, som antingen skulle täckas av staten eller genom höjd kommunskatt.
  • Reformen skulle medföra tre procents sysselsättningsökning inom offentlig sektor och en procents i privat sektor. Kalkylen bygger på att en del produktion helt faller bort och att andra delar täcks upp med rationaliseringar och övertidsarbete.
  • V konstaterar att effekterna på konsumtionsutrymmet antagligen blir mycket små.