Inrikes.

2014-03-05 05:50
På kvinnojouren Femcenter i Malmö arbetar knappt 20 kvinnor ideellt för att hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn.
På kvinnojouren Femcenter i Malmö arbetar knappt 20 kvinnor ideellt för att hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn.

Kvinnojourer tvingas stänga – pengarna räcker inte till

Tipsa om artikeln via e-post

Regeringen har vid flera tillfällen lovat mer resurser till landets kvinnojourer. Ändå kvarstår problemen. För trots ökat anslag tvingas jourer stänga. Den 8 mars samlas jourkvinnor från hela landet för att demonstrera för en långsiktig och nationell finansiering.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Det är lugnt på kvinnojouren Femcenters kontor i Malmö när Dagens ETC är på besök. Det har varit en lite lugnare period, berättar Faria Hassan, ibland ringer det hela tiden. Femcenter i Malmö har ovanligt många anställda. Tre stycken. Snittet ligger, enligt Riksorganisationen för Kvinnojourerna, på en till en och en halv. Arbetet för att stödja våldsutsatta vilar därmed fortfarande på ideella krafter. Även Femcenter är beroende av ideella jourkvinnor. Knappt 20 är aktiva just nu och gör allt från att svara i jourtelefonen till att hjälpa till på jourens två skyddade boenden.

– Det är många men det kan ändå vara svårt att få någon att ställa upp. Folk har jobb, utbildningar och barn och kan inte alltid hoppa in med kort varsel, säger vice ordförande Faria Hassan som är jurist och en av Femcenters anställda.

Sammantaget hjälpte Femcenter 197 kvinnor och 44 barn under 2013. Under 2012 var siffran rekordhög. Då behövde hela 363 kvinnor hjälp.

– Under 2012 mördades fyra kvinnor av sina män i Malmö och det blev en tankeställare för många. Fler kvinnor sökte hjälp och socialtjänsten började tänka ”skydda först, utred sen”, säger Faria Hassan.

En droppe i havet

Regeringen har vid flera tillfällen lovat mer pengar till kvinnojourerna. Fredrik Reinfeldt höll i slutet av 2011 ett uppmärksammat jultal där han lovade ökat stöd. Av det har det än så länge inte blivit mycket, anser Angela Beausang, ordförande för Riksorganisationen för Kvinnojourerna, Roks. För organisationens del har det årliga stödet som under många år legat på 13,3 miljoner höjts till 18,5. En droppe i havet, tycker Beausang.

– Vi har 117 jourer runt om i landet. De här är pengar som i bästa fall räcker till utbildningar och kurser, men själva verksamheten påverkas inte. Att säga att vi skulle ha fått mycket mera pengar är skrattretande, säger hon och berättar att en handfull jourer tvingats stänga under senare år.

Kärnverksamheten ofinansierad

Roks kräver nu en nationell och långsiktig finansiering. De vill att staten ger kommunerna pengar, öronmärkta för ideella jourer. På lördag, den 8 mars, ska jourkvinnor från hela landet för första gången samlas och demonstrera i Stockholm för denna sak. Från Malmö kommer Faria Hassan och tre andra jourkvinnor för att visa vad de tycker. Idag är det kommunerna som ansvarar för våldsutsatta kvinnor och stödet som jourerna får varierar därmed. Femcenter får föreningsbidrag från Malmö stad och har nyligen fått en så kallad avsiktsförklaring som säger att stödet ska sträcka sig fram till 2017. Det är ovanligt bra, men långt ifrån tillräckligt.

– Vi måste ändå söka om bidraget varje år och stödet ska bara gå till själva föreningen. Vi behöver fortfarande finansiering till våra skyddade boenden, säger Faria Hassan.

Tipsa om artikeln via e-post

Jourer tvingas stänga

• En handfull kvinnojourer har tvingats stänga under senare år på grund av ekonomiska problem, uppger Roks. Två kvinnojourer i Norrbotten kan inte längre ha kvar sin betalda personal och tvingas helt förlita sig på ideella insatser. Tjejjoursverksamhet har lagts ned i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. En kvinnojour i Upplands Väsby har också slagit igen.