Inrikes.

2021-09-20 12:17
Magdalena Andersson (S), finansminister, med budgeten. Bild: TT/Anders Wiklund
Magdalena Andersson (S), finansminister, med budgeten.
Puffetikett
Dagens ETC

Intern S-kritik mot budgeten: Helt fel riktning

Snabbare klimatomställning, fler i arbete, trygghet och stärkt välfärd. Det är huvudpunkterna i regeringens budget för 2022 – om regeringen själv får välja. Men partiets vänsterfalang är inte imponerade:

– Inriktningen på arbetsmarknadspolitiken är ett jätteproblem, säger Markus Kallifatides, ordförande i S-föreningen Reformisterna.

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

– Det här är en budget som ska ta Sverige framåt efter pandemin, vi ska anställa fler poliser, beta av coronaköerna i sjukvården, göra fler gröna investeringar i hela landet och på så sätt skapar vi inte bara jobb, utan också en ökad trygghet.

Så sammanfattade finansminister Magdalena Andersson regeringens budgetproposition för 2022 vid måndagens presentation.

Totalt landar statens kostnader på 1 204 miljarder kronor. Av dessa är 74 miljarder reformer för det kommande året. Här återfinns bland annat 23 miljarder kronor till välfärden, 10 miljarder kronor som ska gå till att återuppbygga samhället efter pandemin och 12 miljarder till klimatet.

Nya miljarder till sjukvården

Det mesta som presenterades var känt sedan tidigare. En ny punkt är dock att sjukvården får ytterligare fem miljarder kronor för 2022. Två av dessa ska gå till vård som pausats under pandemin och två ska gå till personalsatsningar. Den återstående miljarden läggs på att förlänga tidigare beslutade vårdsatsningar.

Frågestunden efter presentationen fokuserade på två frågor: huruvida regeringen kommer att kunna baxa budgetpropositionen igenom riksdagen, och vad regeringen gör om den inte röstas igenom.

– Det kommer att utkristalliseras de närmaste veckorna, svarade Magdalena Andersson.

Både ris och ros från V

Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson lyfter helst de egna kraven på S som gett avtryck i budgeten:

– Det är de reformer i sjukförsäkringen som innebär högre ersättningar, lättnader när det gäller de som utförsäkras och en möjlighet att få ersättning utan att det tas av pensionsåren, för dem som slitit ut kroppen i förtid genom hårt arbete. Det är reformer som ökar både jämlikheten och tryggheten i samhället, och bidrar till att återupprätta tillit till och förtroende för de system vi räknar med ska finnas där när vi behöver, säger hon i ett pressmeddelande.

Men hon påpekar samtidigt att S valt att inte tillgodose en del av kraven, exempelvis gällande garantipensionen. Och så påminner hon om den barlast hennes parti anser att ett av regeringens stödpartier utgör.

– Budgeten präglas av Centerpartiets fortsatta urholkning av välfärden, och fortsatt kaosprivatisering. Vi skulle behöva en vändning för Sverige, inte en lätt bromsning, säger Ulla Andersson.

Kritiken från V på lokal nivå är dock ännu hårdare.

”De resurser som aviserats i budgeten är i huvudsak en klassisk politisk regndans. Pengar som paketeras om för att det ska låta mycket men är i princip kaffepengar”, kommenterar Daniel Bernmar, kommunalråd i Göteborg, på Twitter.

Reformisterna missnöjda

Markus Kallifatides, ordförande i S-föreningen Reformisterna, kallar regeringens budgetförslag för en ”förhandlingskompromiss”.

– Det är väl vad man förväntat sig. I och med uppgörelsen med Centerpartiet så blir det ungefär så här, säger han till Dagens ETC.

Fem miljarder extra till välfärden, är det tillräckligt?
– Nej, inte i närheten av tillräckligt. Och det är det många socialdemokrater som tycker, men det är en förhandlingskompromiss.

Vilka områden vill du lyfta som mest positiva i budgeten?
– Tillskott till välfärden är alltid välkomna och förstärkningarna i socialförsäkringarna är jättebra och kommer hjälpa en hel del människor. Sen finns det en del åtgärder i klimatpolitiken som är bra steg åt rätt håll.

Och vad är mest negativt?
– Inriktningen på arbetsmarknadspolitiken är ett jätteproblem. Vi behöver helt andra typer av satsningar för att bekämpa långtidsarbetslösheten och arbetslösheten i stort. Där går man i helt fel riktning, ett resultat av att Centerpartiet fått för stort inflytande, säger han.

Karolina Skog, ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet, är nöjd med den budget som Magdalena Andersson presenterade idag.

– I pengar räknat så är det den största klimatbudget som någonsin lagts. Dessutom finns klimatpengar med som inte syns, som de gröna kreditgarantierna, som gör det lättare och billigare att få klimatlån, säger Karolina Skog till Dagens ETC.

Men tycker du att de avsatta pengarna är tillräckliga?
– Om frågan är om vi klarar 1,5-gradersmålet med den här budgeten så är svaret nej. Vi kommer att behöva se mer klimatpolitik och är inte i närheten av färdiga.

Vad saknar ni?
– Listan är lång. Men jag vill fokusera på de krav vi gick in med, och många av dem har genomförts, som jättestora inköp av skog, satsningar på cirkulär ekonomi, reformer inom arbetsmarknaden som till exempel utbildning för klimatjobb, som visserligen är en rätt blygsam investering, men den kommer att växa. 

Hur mycket har MP fått slåss för de miljarder som till slut lades på klimat och miljö?
– Jag kan säga så här att jag gick ut och krävde många många miljarder till klimatet och idag är jag stolt och nöjd för att vi faktiskt levererar många miljarder.

Regeringens utgifter per område 2022 (urval)

Utgiftsområde            Anslag 2021    Budget 2022    Förändring
                    (Mkr)        (Mkr)        (Mkr)

Rättsväsendet                57 393        61 689        4 296

Försvar och krisberedskap        71 216         76 526        5 310

Migration                9 268         8 456         -812

Sjuk- och hälsovård och         137 664    112 484    -25 180
social omsorg                

Ekonomisk trygghet vid sjukdom     117 345    97 721        -19 624
och funktionsnedsättning        

Ekonomisk trygghet vid ålderdom    38 339        41 786        3 447

Ekonomisk trygghet för familjer     104 202    103 041    -1 161
och barn                

Jämställdhet och nyanlända         7 956        6 319        -1 637
invandrares etablering

Arbetsmarknad och arbetsliv        106 299    94 026        -12 273

Utbildning                93 881        94 529        648
och universitetsforskning

Kultur, medier, trossamfund         22 826        18 455        -4 371
och fritid

Regional utveckling             4 203        5 242        1 039

Näringsliv                94 756         9 345        -85 411

Allmän miljö- och naturvård        18 200        21 852        3 652

Totala utgifter                1 328 204    1 204 220    -123 984

Tipsa om artikeln via e-post