Inrikes.

2014-01-25 17:54
Mer tid för familjen och mer fritid – men sextimmarsdagen gör det svårare för cheferna. ”Det är få tillfällen som de kan träffa och kommunicera med alla i personalen eftersom de inte är på jobbet samtidigt”, säger Kim Sandberg. Bild: svensk handel/flickr
Mer tid för familjen och mer fritid – men sextimmarsdagen gör det svårare för cheferna. ”Det är få tillfällen som de kan träffa och kommunicera med alla i personalen eftersom de inte är på jobbet samtidigt”, säger Kim Sandberg.

Ingen förlorade med sextimmarsdagen

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Handels a-kassa har genomfört reformen – på arbetsgivarens initiativ • Tid för familj och fritid men svårare för cheferna

Mer pressat på jobbet – men mer tid med barnbarnen. Så beskriver Mats Tillenius vardagen efter att hans arbetsplats infört sextimmarsdagen. En förändring som varken skapade merkostnader för arbetsgivaren eller försämringar i verksamheten.

På Handels a-kassa i Eskilstuna är sextimmarsdagen redan genomförd. Visserligen inte riktigt på det sätt som politiska förespråkare för reformen brukar tänka sig det hela, men de anställda har mer ledigt än sina kollegor i andra branscher. 

– Dels handlar det om att vi har fått effektivisera arbetet på jobbet. Vi har bara en halvtimmes lunch och inga kaffepauser. Så själva arbetstiden har ju inte minskat med så mycket. 

– Dels handlar det om att någon som sitter åtta timmar framför
en dator inte är så effektiv den sista timmen, så lika mycket blir gjort på kortare tid, säger Mats Tillenius.

Han berättar att personalen på det här viset visserligen förlorat en del tid för samvaro och att en friskvårdstimme fått stryka på foten, men själv tycker han att det ändå varit mer värt med fritid.

– Jag önskar att jag kunde säga att jag använt tiden till att träna mer, men då hade jag ljugit. Men jag har fått mer tid för familjen och mina barnbarn. 

Dela upp för att inte belasta

Det var arbetsgivaren, inte personalen, som drev igenom arbetstidsförkortningen på Handels a-kassa. Anledningarna var flera, bland annat vill man dela upp medarbetarna i två skift för att inte belasta och dra ned hastigheten i datasystemet. Men cheferna anade att förändringen skulle få andra positiva effekter också. Två år efter att man inledde försöket har alla förhoppningar slagit in, berättar kassaföreståndaren Kim Sandberg.

– Det blev ett minskat övertidsarbete, lägre sjuktal, ökad effektivitet och medlemmarna blev också mer nöjda med den service de fick, säger Kim Sandberg. 

Det hela har klarats av med samma personalstyrka som tidigare. Men trycket på personalen är större när de befinner sig på arbetsplatsen och inte alla har varit nöjda med hur det blivit. En del har sagt upp sig. Den nya modellen förde också med sig svårigheter som a-kassan inte räknat med.

– Det har blivit svårare för cheferna. Det är få tillfällen när de kan träffa och kommunicera med alla i personalen eftersom de inte är på jobbet samtidigt. Att ha personalutbildningar blir också komplicerat. Men fördelarna har övervägt, och därför har vi permanentat försöket. 

Skulle inte gå i vården

Hur lätt det är att tillämpa exemplet på andra arbetsplatser är svårt att säga, anser både Kim Sandberg och Mats Tillenius. Men Mats Tillenius, som tidigare arbetat på Kronofogden, kan tänka sig att det skull slå väl ut även där och på liknande handläggningsmyndigheter. Andra a-kassor skulle också kunna prova, säger han.

– Men i vården skulle det ju inte gå utan att ta in mer personal. Det är svårt att effektivisera kontakten med patienter. 

Tipsa om artikeln via e-post

Röster om beslutet att driva sextimmarsdag i valrörelsen:

Christer Nylander (FP), arbetsmarknadspolitisk talesperson 

– Sex timmars arbetsdag leder ofrånkomligen till att det produceras mindre i Sverige. Det får effekt på våra löner, produktionen och vårt välstånd. Det blir svårt att upprätthålla den välfärd vi vant oss vid om normalarbetstiden minskas med 25 procent.

– V:s partiledning ville inte driva linjen i valrörelsen eftersom man inte hade tid att ta fram ett genomarbetat förslag. Det är en bra illustration av problemet. Jobbar man färre timmar hinner man inte med lika mycket.

Annika Qarlsson (C), arbetsmarknadspolitisk talesperson

– Det krävs krafttag för att minska den höga arbetslösheten. Lösningen är inte att införa en 30-timmarsvecka. Idén om att fler ska vara med och dela på en begränsad och tämligen konstant mängd arbete bygger på den felaktiga tanken om allas utbytbarhet. Det har dessutom visat sig vara extremt kostsamt och negativt för BNP-utvecklingen och sysselsättningen i de länder där det genomförts.

Mehmet Kaplan (MP), gruppledare, ledamot i arbetsmarknadsutskottet

– Miljöpartiet driver sedan längre frågan om ett arbetsliv som präglas av balans mellan arbete och fritid. Medan många har osäkra jobb eller är arbetslösa finns det många andra som arbetar så hårt att de blir sjuka av stress eller slits ut i förtid. Vi har som mål att i ett första steg sänka normalarbetstiden till 35 timmar per vecka.

Anna Kinberg Batra (M), ordförande riksdagens -arbetsmarknadsutskott

– Beslutet skulle innebära en nedmontering av arbetslinjen med minskad produktion och sämre välfärd som följd. Vänsterpartiets och Miljöpartiets beslut om färre arbetade timmar visar att Socialdemokraternas mål om att öka antalet arbetade timmar inte är trovärdigt och att oppositionspartierna har övergett jobbfrågan.

ETC har sökt samtliga riksdagspartier för ett svar, men bara fått svar från fyra.

Relaterade artiklar