Inrikes.

2019-09-16 12:41
Markus Kallifatides (t.h.) menar att förslagen utgår ifrån klassisk socialdemokratiskt politik. Foto: TT
Markus Kallifatides (t.h.) menar att förslagen utgår ifrån klassisk socialdemokratiskt politik.
Puffetikett
Dagens ETC

Gröna och sociala reformer i reformisternas skuggbudget

Mer till dem som har det sämst ställt och ett förändrat finanspolitiskt ramverk som gör det möjligt att satsa på välfärden. Det är vad Reformisterna vill med den reformbudget de presenterade på måndagen.

Vi har råd med framtiden. Så kan socialdemokratiska Reformisternas reformbudget som presenterades på måndagen sammanfattas.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det handlar om förslag som på “klassiskt socialdemokratiskt” vis finansierar en “ordentlig välfärd, gröna investeringar och en fungerande infrastruktur”, som de själva skriver i ett pressmeddelande.

– Det vi gjort är att vi satt siffror på våra reformförslag. Vi måste vidga handlingsutrymmet för det offentliga och visa att vi har råd att investera stort i klimatomställning och stärkt välfärd och stärkta ekonomiska marginaler för dem som har det sämst ställt. Och visa att vi kan göra det utan att hamna i ekonomiska bekymmer, säger Markus Kallifatides från Reformisterna.

Hur tror ni reformbudgeten kommer att tas emot?

– Jag tror att det finns en massa människor runt om i Sverige som törstar efter riktiga, politiska förslag, ideologiskt förankrade sådana, och som kommer att ta emot dessa med stor glädje och som gärna vill att vi pratar om dem.

En bärande punkt i budgetförslaget är ett förändrat finanspolitiskt ramverk, något de själva anser vara en “onödig tvångströja” som gör mer skada än nytta. I stället vill de skilja statens löpande driftskostnader från statens utgifter för investeringar.

Driftskostnader ska i deras budget finansieras fullt ut med målet att ligga i balans över konjunkturcykeln, medan investeringar i sin tur finansieras genom långsiktig upplåning.

“Konjunkturcykler” och “finanspolitiskt ramverk” – vilka riktar ni er till med sådant språk?

– Arbetarrörelsen kan inte vinna några långsiktiga politiska strider utan folkbildning. Vi måste alla kunna tala om frågor som dessa. Och så himla svårt och märkvärdigt är det inte. Behöver du någonstans att bo och måste köpa hus kommer du att stå mellan att spara ihop pengarna eller låna till huset. Samma sak i en demokrati – vi behöver en järnväg nu, så vad gör vi, sparar ihop till den eller lånar pengarna?

Ni vill också höja momsen på livsmedel. Kommer inte detta att slå mot de grupper som har det sämst ställt?

– Vår bedömning är att våra förslag totalt sett innebär en förstärkning för dem med sämst marginaler, för åtminstone 30 procent av befolkningen. Hela inriktningen är att stärka de ekonomiskt svagaste grupperna.

Reformisternas budget i korthet

Separera drift och investeringar. Ersätt överskottsmål med balansmål över konjunkturcykler.

Etablera en statlig investeringsbank för grön omställning, grönt byggande och grön nyindustrialisering. Banken förväntas mobilisera 120 miljarder kr per år till gröna investeringar.

Etablera ett omställningsråd under statsministern.

Etablera ett statligt byggbolag.

60 miljarder kr till det kommunala utjämningssystemet.

65,5 miljarder kr till pensionslyft. Upp till 5.000 kr i månaden till de med lägst pension.

33,3 miljarder kr till trygghetssystemen. Barnbidragslyft, höjd sjukpenning, höjt tak och golv i a-kassan, höjd sjuk- och aktivitetsersättning, stärkt försörjnings- och underhållsstöd.

Sjukpenningsamnesti till de som nekats sjukpenning på felaktiga grunder.

18 miljarder kr till nya styrmedel för klimatomställningen och klimatkrav vid offentlig upphandling.

Klimatvärnskatt och grön arvs- och gåvoskatt. Öronmärk pengarna till klimatomställningen.

Lagstiftning som möjliggör prövning av investeringar mot klimatmålen. • Sektorsvisa mål för utfasning av utsläpp. Nya klimatmål som inkluderar internationella transporter och importerade varor.

Höjda och enhetliga kapitalinkomstskatter. Harmonisering mot 30 procent skattesats.

Förmögenhetsskatt och enhetlig fastighetsskatt på 0,75 procent av taxeringsvärdet.

Avskaffa ROT- och RUT-avdragen och fasa ut ränteavdraget över tio år.

Trappa av jobbskatteavdragen. Slopa sjätte jobbskatteavdraget.

Gå mot 25 procent enhetlig moms.