EU-valet 2019.

2019-05-22 08:50
Puffetikett
Dagens ETC

Detta vill de rödgrönrosa i flyktingfrågan

EU-kandidaterna svarar.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

1. Förhandlingarna om en gemensam flyktingpolitik för EU har pågått i flera år – vilken fråga är viktigast att EU kommer överens om?

2. Hur ska EU kunna komma överens?

3. Är det bra med åtgärder som får färre att ta sig till EU, som samarbetet med Libyen och utökade resurser till Frontex?

Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet

– Vi måste få stopp på hyckleriet, det är vad som är av störst betydelse. Barn dör på flykt, en generation växer upp i flyktingläger, medan vi, några av de rikaste i världen, positionera sig på skalan om vem som bryr sig minst.

– Vi måste få en ordförande för kommissionen som inte duckar för det svåra och som vågar sätta hårt mot hårt. Parallellt måste vi få nya regler på plats som gör att de som vill plocka russinen ur EU-kakan inte längre kan hålla på med det. Det EU-land som inte är villig att dela på ansvaret för de som lider mest, ska inte åtnjuta andra förmåner.

– Nej. Tveklöst nej. Miljöpartiet vill tvärtom avsluta de avtal som EU har med länder som Libyen. Såväl civilsamhällesorganisationers som staters rapporter om hur människor på flykt behandlats i Libyen, gör det omöjligt för EU att med hedern i behåll fortsätta detta oanständiga samarbete. Att Frontex därtill stoppar människor från att ta sig till EU istället för att hjälpa människor i nöd till att bruka sin mänskliga rättighet att söka asyl, är för oss oacceptabelt.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Soraya Post, Feministiskt initiativ

– Aldrig tidigare har så många människor dött på flykt till Europa, och aldrig tidigare har så mycket pengar satsats på att begränsa människors rätt att söka skydd. Vi vill säkerställa att människor inte dör vid EU:s gränser genom resurser till undsättningsinsatser samt att säkerställa en rättssäker asylprocess för ett värdigt flyktingmottagande som motsvarar våra åtaganden gentemot världssamfundet. Därför anser vi att den viktigaste frågan att genomföra är att EU:s medlemsländer ska ta sitt asylrättsliga ansvar och arbetar för att skapa säkra vägar till Europa.

– Medlemsländerna måste respektera  mänskliga rättigheter och ingångna avtal om asyl. De måste ta sitt ansvar och ta emot asylsökanden. De måste respektera alla EU:s grundläggande värderingar - de kan inte välja det som passar dem och komma undan sitt ansvar. Vi tycker att EU ska införa sanktioner mot länder som inte tar emot asylsökande, t ex minskat EU-stöd.

– EU ska inte betala länder som Turkiet för att hålla människor på flykt och asylsökande borta från Europa. Denna politik måste genast upphöra. Det är ett skamligt sätt för EU att frånsäga sig ansvar, och ett sätt att lägga enorma resurser på transitcenter, bevakning och yttre gränser istället för att säkra asylrätten och förenkla möjligheten till en säker flykt. EU ska inte betala länder som Turkiet för att hålla människor på flykt och asylsökande borta från Europa. Denna politik måste genast upphöra.

Malin Björk, Vänsterpartiet

– V vill se en human och välkomnande migrationspolitik i Sverige och Europa. Det viktigaste är att politiken utvecklas i den riktningen, istället för den repressiva riktning politiken gått i under de senaste åren. Av de förslag som behandlats inom EU är Dublinförordningen det som har störst betydelse, men att komma överens har inget egenvärde om överenskommelsen är dålig och innebär ytterligare inskärningar av asylrätten. Vi måste skapa en politik där vi räddar liv i Medelhavet och där vi öppnar europeiska hamnar igen.

– Vänsterpartiet menar att Sverige bör samla en koalition av länder som vill ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen och aktivt driva en sådan politik. Tillsammans kan vi visa att flyktingmottagande är en positiv och naturlig del av ett lands utveckling och en självklarhet i ett Europa som står upp för mänskliga rättigheter och internationell rätt. Det är viktigare att vi kan driva politiken i rätt riktning än att alla EU:s medlemsstater kommer överens.

– V är mycket kritiskt till EU:s försök att hindra människor på flykt från att komma till Europa. Turkietavtalet, stödet till den libyska kustbevakningen, migrationspakterna med länder i Afrika och utökningen av Frontex styrka och mandat bidrar till att inskränka asylrätten och innebär att EU bidrar till grova människorättskränkningar. Europa kan inte, som världens rikaste kontinent, stänga sina gränser och resa murar. Istället ska vi ta ett solidariskt ansvar och stå upp för ett öppet och demokratiskt Europa.

Heléne Fritzon, Socialdemokraterna

– Dublinförordningen och en solidarisk ansvarsfördelning av asylsökande.

– Vi tycker det är viktigt att alla medlemsstater tar gemensamt ­ansvar för flyktingpolitiken, asylrätten är grundläggande. Jag tror att vi behöver sätta hårt mot hårt och använda budgetförhandlingarna.

– Vi behöver ha ordning och reda vid EU:s yttre gränser och då är yttre gränskontroller en del av det. Det är också viktigt att dessa yttre gränskontroller fungerar i praktiken för att förhindra människosmuggling och drunkningsolyckor. Med det sagt är det viktigt att alla avtal som tecknas respekterar de mänskliga rättigheterna, inklusive asylrätten.

Övriga partiers inställning

Bland de borgerliga menar M och KD att det är viktigt med att stärka EU:s yttre gräns och att de som fått asyl fördelas rättvist. L hållet med om det, och menar att länder som inte tar ansvar ska straffas ekonomiskt. De vill också att fler ska få komma till EU som kvotflyktingar, vilket även C gör. C är tillskillnad från de andra borgerliga kritiska till att EU sluter avtal med länder utanför Europa för att förhindra att flyktingar tar sig hit.

SD vill inte att EU ska ha inflytande över ländernas asylpolitiken, menar att gränskontrollerna ska skärpas ytterligare och att båtar med flyktingar skickas tillbaka till de hamnar de kom ifrån.