Inrikes.

2014-01-25 16:53
I Sverige har Baker Katumba för första gången känt sig fri. Fri att hålla i Prideflaggan utan repressalier. Bild:  Jennie Aquilonius
I Sverige har Baker Katumba för första gången känt sig fri. Fri att hålla i Prideflaggan utan repressalier.

Baker utvisas trots dödshot

Tipsa om artikeln via e-post

Baker Katumba är homosexuell och flydde från Uganda efter att ha hotats till livet på grund av sin läggning. Sedan dess har han förskjutits av sin familj och fått nya allvarliga hot. Men Migrationsverket har bestämt att han ska utvisas.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Flydde från Uganda efter att blivit hotat till livet. ”Jag är rädd att bli dödad eller kastad i fängelse om jag återvänder”

Baker Katumba, 40, lever gömd någonstans i Sverige. Det senaste året har han för första gången känt sig fri. Fri att vara den han är. Han kommer från Uganda där homosexualitet är kriminaliserat. Men Migrationsverket och migrationsdomstolen har gett avslag på hans asylansökan, överklagan och ansökan om verkställighetshinder. 

– Jag är rädd att bli dödad eller kastas i fängelse om jag återvänder. I Uganda ses homosexualitet som ett brott och vi kan bli misshandlade eller dödade när folk tar lagen i egna händer. Polisen skyddar oss inte, säger Baker Katumba.

Västerländskt synsätt

I Uganda levde han ofrivilligt i en heterosexuell relation med sin fru, som familjen valt, och två barn. Vid sidan av, i hemlighet, fanns pojkvännen. Det är i oktober 2011 som Baker Katumba kallas till ett familjemöte. Där berättar frun att hon har upptäckt att han är homosexuell och stämningen blir upprörd. 

– Min mamma och syster bara grät. Min svåger sa att han skulle hugga huvudet av mig och att jag inte förtjänade något annat än döden. När han hotade att döda mig en andra gång blev jag rädd på allvar.

Baker Katumba lyckas fly från mötet och ta sig till huvudstaden Kampala. Pojkvännens morbror, som har en högt uppsatt position i parlamentet, ordnar ett pass och resehandlingar. Morbrodern sätter honom också i kontakt med en flyktingsmugglare som ordnar resan till Sverige. 

I Sverige kan sexuell läggning ge flyktingstatus och Baker Katumba ansöker om asyl. I december 2011 kommer avslaget. Migrationsverket menar att det saknas bevisning och beslutsfattaren är skeptisk till att Baker Katumba inte vet hur frun fick reda på relationen med pojkvännen och till att hon inte konfronterade honom först utan gick till sin pappa som kallade till familjemötet. Migrationsdomstolen går på samma linje.

– Det är ett normativt och västerländskt synsätt. I Sverige kanske vi pratar inom relationen först och inte går till familjens överhuvud, men utredaren borde försöka sätta sig in i hur det är där, säger Aino Gröndahl, ett av Katumbas juridiska ombud.

Baker Katumba får ett mejl från en vän med en kopia av ett brev författat av en advokat. I brevet gör familjen honom arvlös och förbjuder honom att använda släktens efternamn. Filmer på Katumba från Pridefestivalen i Stockholm sprids på internet och Sundsvalls tidning uppmärksammar fallet. Det leder till hot på Facebook från familjen och bekanta. De skriver bland annat att det är bra att han ska utvisas, att de väntar i Uganda för att ge honom vad han förtjänar.

Varken brevet eller hoten anses utgöra verkställighetshinder, alltså nya omständigheter som kan stoppa en utvisning.

– Jag blev besviken på Migrationsverket. De tyckte att brevet var för enkelt och ville ha originalet, men hur skulle jag kunna få fram det? Det var ett hemskt brev, jag förlorade allt hopp när jag fick det, säger Baker Katumba.

Ombudet kritiskt

Aino Gröndahl är asyljurist med inriktning på hbt-flyktingar och var med och skrev den sista överklagan till Migrationsdomstolen. Hon är kritisk mot hur ärendet har hanterats. 

– I asylutredningen har det inte gjorts någon framåtsyftande riskbedömning av om Baker kan utsättas för förföljelse, tortyr, förnedrande behandling eller bestraffning i Uganda. Det strider mot en av de mest grundläggande asylrättsliga principerna enligt svensk och internationell lag.

Hon arbetar nu med att föra fallet vidare till Europadomstolen. 

Precis innan jul gick ett lagförslag igenom i parlamentet i Uganda. I den nya lagen kan ”homosexuella handlingar” i fler fall än tidigare straffas med livstids fängelse och det är straffbart att inte ange homosexuella. 

Jennie Aquilonius

Tipsa om artikeln via e-post