Inrikes.

2014-02-10 16:09
Anställda på Attendo blev tillfrågade i enkät från ledning om bland annat vad man tycker om vinster inom vården. ”Inte politiskt”, menar företaget.  Bild: Hasse Holmberg
Anställda på Attendo blev tillfrågade i enkät från ledning om bland annat vad man tycker om vinster inom vården. ”Inte politiskt”, menar företaget.

Attendo registrerar de anställdas åsikter

Tipsa om artikeln via e-post

I en medarbetarenkät frågar vårdföretaget Attendo sina anställda vad de anser om vinst och valfrihet i vården. Charlotte Näsström Morén, informationschef på Attendo, menar dock att det inte handlar om politiska frågor.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

I en medarbetarenkät som Dagens ETC tagit del av frågar vårdföretaget Attendo sina anställda om deras inställning till privat vård samt vinster och valfrihet i vården. Frågorna fick vårdaren Martin att känna sig illa till mods eftersom han själv är emot vinster i välfärden och upplevde det som att Attendo försöker påverka personalen politiskt.

– Jag tycker det är osmakligt att fråga om de anställdas politiska åsikter även om det är i en anonym enkät. Attendo borde ägna sig åt vård och omsorg istället för politik, säger Martin som inte vill ställa upp med sitt riktiga namn.

Han berättar att han trivs med sitt arbete men att han föredrog när kommunen drev verksamheten. Frågorna i enkäten gör dock att han undrar om han verkligen är välkommen i företaget.

– Jag väljer inte min arbetsgivare själv. Det är beslut som fattas ovanför mitt huvud. Skälet till att jag stannar kvar är att jag vill jobba på den här arbetsplatsen även om den drivs av ett privat företag, säger han.

”Inte politiska frågor”

Enligt Charlotte Näsström Morén, informationschef på Attendo, har företaget inget intresse av att undersöka de anställdas politiska åsikter.

– Vi ser inte frågor om valfrihet och vinster i vården som politiska frågor. Däremot har vi ett intresse av att undersöka hur de anställda känner inför privata företag som gör vinst i välfärden. Om det visar sig att de inte trivs med vår verksamhet kan vi använda informationen för att förbättra medarbetarnas situation, säger hon.

Samtidigt påpekar hon att enkäten är helt anonym och att den som känner sig obekväm med frågorna kan välja att inte svara.

– Om det inte framgått att man kan hoppa över frågor får vi ta med oss det till nästa gång.

Aktiva i debatten

Även om man på Attendo inte ser frågorna som politiska medger Charlotte Näsström Morén att det inte är en slump att frågorna ställs i enkäten samtidigt som privata vårdvinster seglat upp i den politiska debatten.

– Attendo har varit aktiva i debatten. Samtidigt vill många av våra anställda som känner sig utpekade för att de arbetar hos en privat vårdgivare få argument att försvara sig med.

Hon avfärdar påståendet att frågorna skulle syfta till att påverka de anställdas åsikter om vinster i privata vårdföretag och poängterar att alla är välkomna i företaget oavsett vad de anser om vinster i välfärden.

– Syftet är enbart att få en övergripande bild av hur de anställda ser på vår verksamhet, säger hon.

Pratar ofta om valfrihet och vinst

Enligt Martin är det inte första gången han fått liknande frågor. I samband med att verksamheten där han arbetar övergick från kommunen till Attendo frågade hans nya chef i enskilda samtal vad han och hans kollegor ansåg om att arbeta för en privat utförare.

Charlotte Näsström Morén vill inte kommentera det enskilda fallet men anser att det inte nödvändigtvis är fel att chefen ställer frågor om personalens åsikter om privat vård.

– Det beror på hur chefen ställer frågan. Jag vet att många av våra chefer pratar om valfrihet och vinster i vården med de anställda, och att många medarbetare uppskattar det, medan andra inte gör det. Jag har dock inte hört talas om att det diskuteras på enskilda medarbetarsamtal.

”Vill ha högt i tak”

På frågan om det inte är problematiskt att chefen som ställer frågan befinner sig i en maktposition svarar hon att det är viktigt att den anställde inte känner sig pressad.

– Chefens maktposition får inte utnyttjas. Men vi vill ha högt till tak. Det går inte att säga att det kategoriskt är fel att ställa frågan. Om man som anställd har en god relation till sin chef blir inte maktpositionen ett problem.

Mathias Jonsson

Tipsa om artikeln via e-post

Frågorna som ställs i medarbetarenkäten

  • Hur viktigt är det att kunna välja utförare av vård och omsorg?
  • Vad är din inställning till privat vård och omsorg?
  • Vad är din inställning till vinster i vården?

Källa: Medarbetarundersökning Attendo 2013/2014