Gröna Frågan.

2021-03-31 16:36
Har du en  fråga till våra  experter? Skicka den till gronafragan@etc.se!
Har du en fråga till våra experter? Skicka den till gronafragan@etc.se!
Puffetikett
Dagens ETC

Nu startar Dagens ETC ”Gröna frågan”

Vi vet att många av Dagens ETC:s läsare är engagerade i hållbarhetsfrågor. Vi vet också att ni hungrar efter mer kunskap. Idag lanserar vi därför en ny satsning inom vår miljö- och klimatbevakning.

Att bli medveten om hur världen förhåller sig är inte synonymt med att frågorna upphör. Tvärtom – ju mer du läser eller lär dig om ett ämne, desto fler funderingar dyker sannolikt upp.

Klimat- och miljöfrågorna är inget undantag. Om du börjar sätta dig in i plastnedskräpningens omfattning och problematik kanske du, vid nästa besök i din lokala matbutik, blir förbryllad över de enorma mängder polymerer som många varor omges av. Om du dessutom läst på om olika transportmedels utsläpp kanske du stannar till vid fruktkdisken och funderar på hur stor andel av innehållet i de färgglada fruktraderna som flugits eller båtfraktats till Sverige.

Liknande scenarier kan utspela sig i stort sett när som helst i vardagen, eftersom klimat- och miljöfrågorna är mer eller mindre inlemmade i alla delar av våra liv. De berör även de mest existentiella frågorna som handlar om våra livsbetingelser, om vilka vi är och vill vara samt hur vi värderar nuvarande och framtida generationers liv.

Vi vet att många av Dagens ETC:s läsare är engagerade i hållbarhetsfrågor. Vi vet också att ni hungrar efter mer kunskap. Varje vecka får vi mejl från läsare som vill att vi ska hjälpa dem att reda ut funderingar kopplade till miljö, klimat och hållbarhet.

Vi försöker givetvis, i den mån det är rimligt och möjligt, tillgodose era önskemål i vår dagliga nyhetsbevakning. Men från och med i dag tar vi ytterligare ett steg i denna riktning genom att införa en ny sektion i tidningen som går under namnet ”Gröna frågan”.

Varje vecka står ett gäng miljö- och klimatkunniga experter, föreläsare och skribenter redo att svara på just era funderingar.

Så ta chansen att få ett frågetecken uträtat genom att mejla till gronafragan@etc.se.

Hela listan: Här är experterna som svarar på läsarnas frågor!