Energi.

2021-05-20 16:00
Bild:  Jonas Ekströmer / TT
Puffetikett
Dagens ETC

L-politiker vill stoppa vindkraft

Två L-politiker i Norrköping och Skåne vill stoppa all utbyggnad av storskalig vindkraft. Men enligt experter som Dagens ETC talat med är det en skakig argumentationsgrund de står på.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Pausa vindkraftsbyggen – för miljöns skull! Den uppmaningen riktar Reidar Svedahl (L), kommunalråd i Norrköping, och Sven Olof Andersson Hederoth (L), 1:e vice ordförande för partiet i Simrishamn, i en inskickad motion till partiets landsmöte kommande höst.

Enligt dem är nämligen det mesta med vindkraft fel. Den bidrar inte till minskade utsläpp av koldioxid, den är miljöförstörande, leder till ohälsa, utgör ett begränsat bidrag till svensk elförsörjning, är olönsam utan subventioner, är socialt ohållbar, skapar inga jobb. Och så vidare.
 

Vill väcka debatt

Vad påståendena baseras på framgår inte. I ett pressmeddelande skriver de däremot att de vill väcka debatt och få människor att fundera på vindkraftens för- och nackdelar.

– Jag undrar vad de menar med argumentationen i stort. Tycker de att det är fult? Ja, då får de väl ha sin åsikt, säger Åsa Elmqvist, vindkraftsexpert vid Energiforsk som på uppdrag av både myndigheter och industri bedriver energiforskning.

– För att uttala sig om något är bra eller dåligt måste man jämföra med alternativen, och dessa är sämre i de flesta avseenden. En otvetydig fördel med vindkraft är att den inte lämnar något avfall i atmosfären, lägger hon till.
 

Fakta talar emot

Att hitta statistik som visar att liberalernas argumentation haltar tar inte lång tid. Livscykelutsläppen från vindkraft är ungefär 12 gram koldioxid per producerad kWh, lägst av de vanligaste energislagen. Vad gäller ohälsa är störningar på grund av buller visserligen inte ovanligt, men några belägg för allvarligare konsekvenser på människors hälsa finns inte. Vindkraftens bidrag till svensk elförsörjning går säkert att diskutera, men faktum är att den år 2020 stod för 17 procent av Sveriges elproduktion.

Dessutom utgår inga direkta statliga subventioner till svensk vindkraft sedan 2010. Vindkraften ingår visserligen i elcertifikatsystemet, men stödet kan anses ha spelat ut sin roll eftersom certifikaten idag är värda mindre än ett öre per kWh, en försumbar summa ställd mot elpriser som de senaste åren legat kring 30 öre/kWh.

– Det vi säger är att man inte, för att rädda svensk elförsörjning, ska förstöra svensk natur genom att sätta upp en massa vindkraft. Att tro att vi kan möta framtidens behov av el med vindkraft är att lura svenska folket, säger Reidar Svedahl till Dagens ETC och passar på och förtydligar att allt negativt med vindkraft som räknas upp är i jämförelse med kärnkraft.

Men ingenstans i ert pressmeddelande nämner ni kärnkraft, bara att vindkraft är dåligt?

– Ja, vi kunde ju förstås haft med längst ned att vi vill satsa mer på kärnkraft. Jag behåller gärna småskaliga vindkraftverk, men jag är övertygad om att vi kommer att behöva kärnkraft för att klara behoven, säger Reidar Svedahl.

Men även när det gäller kärnkraftjämförelsen tycks expertisen ha en avvikande åsikt.

– Det finns många olika perspektiv på vindkraft och kärnkraftens miljöpåverkan. Hur jämför man behovet av att lagra radioaktivt avfall i 100 000 år med behovet av avverkning av träd eller av vägbyggen fram till där vindkraften finns?, frågar sig Henri Engström, biolog vid Naturvårdsverket.

– I slutänden uppfattas ändå vindkraften som mer hållbar. Den har inte samma restavfall och brytningen av uran är väldigt smutsig. Vindkraft kan vi dessutom producera själva. Ny kärnkraft är också väsentligt mycket dyrare per kWh, kanske dubbelt så dyr som vindkraft, så i slutänden kommer marknadskrafterna ändå att styra åt det hållet.

Fakta
Livscykelutsläpp av växthusgaser per produktionsteknik
Energikälla        Genomsnittligt livscykelutsläpp             (medianvärden)
Vindkraft        11-12 g CO2/kWh
Kärnkraft        12 g CO2/kWh
Vattenkraft        24 g CO2/kWh
Solceller        41-48 g CO2/kWh
Naturgas        470-490 g CO2/kWh
Olja            840 g CO2/kWh
Kolkraft        1 000 g CO2/kWh
Källa: Naturskyddsföreningen