Energi.

2021-03-31 10:50
  • Kraftvärmeverket i Enköping gör värme av biobränsle. Bild: Fredrik Sandberg/TT
    Kraftvärmeverket i Enköping gör värme av biobränsle.
  • EASAC:s miljö­direktör Michael Norton. Bild: Press
    EASAC:s miljö­direktör Michael Norton.
Puffetikett
Dagens ETC

EU byter kurs: Bioenergi kan klassas som hållbar investering

Från att ha behandlats som en ”övergångslösning” kan bioenergi nu klassas som en långsiktigt hållbar investering i EU:s kommande taxonomi. Det framgår av ett läckt dokument.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Taxonomin är en viktig hörnsten i EU:s klimatpolitik. Den ska ge finanssektorn tydliga riktlinjer kring vilka investeringar som kan anses vara hållbara för klimat och miljö och därmed bidra till EU:s klimatmål. Sverige och bioenergibranschen har varit missnöjda med att biobränslen i det första utkastet från i höstas genomgående klassades som en ”övergångslösning” i klimatomställningen.

I ett läckt dokument framgår nu att kommissionen föreslår flera förändringar som rör bioenergi. Bland annat försvinner formuleringen ”transitional activity” eller övergångslösning om biobränslen.

– Det här är en betydande förbättring och ett resultat av att det kom in mycket kritik i konsultationen, inte minst från aktörer inom bioenergi, men också från den svenska regeringen, säger Kjell Andersson, näringspolitisk chef på bioenergindustrins branschorganisation Svebio.

Det nya förslaget kan också göra det lättare att använda råvaror från jordbrukssektorn till bioenergi, enligt Kjell Andersson.

Isadora Wronski, chef på Greenpeace Sverige är kritisk till EU-kommissionens vändning.

– Att öka mängden biogena utsläpp genom ökad användning av bioenergi är helt fel väg att gå. Alla utsläppsminskningar vi gjort i Sverige sedan 1990 har idag ätits upp av större biogena utsläpp, säger hon till Aktuell Hållbarhet.

Biodrivmedel icke hållbara

Men på en punkt stod kommissionen upp mot påtryckningarna.

– Taxonomin är fortfarande mycket negativ när det gäller biodrivmedel. Man vill i stort sett bara tillåta el och vätgas för alla typer av transportmedel från 2026, och kräver nollutsläpp från avgasröret. Det utesluter inte bara konventionella och nya bio­drivmedel, utan också biogas. Synen på biodrivmedel måste ändras, säger Kjell Andersson.

Svebios uppfattning strider mot aktuell forskning. Europas vetenskapliga akademier (EASAC) har på senare år varnat för att betrakta biobränslen – inte minst från skogen –  som klimatneutrala.

”Greenwash”

EASAC har också kritiserat redovisningssystemet  som gör att utsläpp från biodrivmedel och andra biobränslen bokförs som utsläppsminskningar, när de i själva verket spär på klimatgaserna i atmosfären minst lika mycket som fossila bränslen.

Samtidigt som hälften av den sammanlagda svenska skogsavverkningen idag eldas upp som biobränslen importerar vi stora mängder råvara till bioenergiproduktion. Det gäller inte minst råvara till biodrivmedel, där nästan allt är import.

– Lokal användning av skogsrester är något annat än att hugga skog i Estland, Ryssland, Kanada eller USA och transportera miljoner ton tusentals kilometer och bränna upp det, bara för att dra nytta av rapporteringsreglerna. Möjligheten att klassificera sådana investeringar som ”gröna” – när de sannolikt kommer att förvärra klimatkrisen i årtionden – är just den typ av greenwash som de nya taxonomireglerna var avsedda att stoppa, säger EASAC:s miljö­direktör Michael Norton till Dagens ETC.

Bioenergi

Av den sammanlagda svenska skogsavverkningen idag blir endast 22 procent virke.

50 procent eldas upp som bioenergi.

Biodrivmedel stod för omkring 23 procent av den totala bränsleanvändningen i transportsektorn 2018. Om biodrivmedlens utsläpp hade synts i statistiken hade transportsektorns klimatbelastning ökat från 16,4 till 20,4 miljoner ton.

De totala svenska koldioxidutsläppen uppgår idag till omkring 100 miljoner ton per år. Det är dubbelt så mycket som de drygt 50 miljoner ton vi rapporterar officiellt.

Källa: Naturvårdsverket