Ekonomi.

2019-09-09 11:00
Puffetikett
Dagens ETC

Vatten – en allt mer lukrativ placering

Vattenförsörjningsföretag är på väg att bli allt mer attraktiva för investerare. En enorm marknad för vattenförsörjning, och inte minst åtgärder för att utnyttja det befintliga vattnet, är på väg att öppnas.

Experter som Dagens ETC talat med avfärdar visserligen inte marknadslösningarna som en del av kampen för rent vatten åt alla – men varnar för en utveckling som inte utgår från vatten som en mänsklig rättighet.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Till skillnad från till exempel olja är inte vatten en vara som kan köpas och säljas för konsumtion (vid sidan av butleljvattenmarknaden). Att handla i vatten är att handla i mark och dess vattenrättigheter, oavsett om det handlar om ytreservoarer eller grundvatten.

Och att investera i denna marknad blir allt mer intressant för investerare, konstaterar bland annat New York Times i en stor artikel nyligen.

Ett exempel är AllianzGI Global Water Fund, med säte i New Jersey, som idag äger sammanlagt 35 olika företag verksamma i olika delar av världen. Fonden räknas som mycket framgångsrik med en årlig avkastning på tio procent.

Förutsättningarna förändras

Men vatten kan – eller bör – aldrig vara bara en investering för att tjäna pengar. För vatten är också en vara som begränsas av de mänskliga rättigheterna: människor behöver inte olja för att leva, men de behöver vatten. Därför vet ännu ingen riktigt hur stora värden som kan pressas ur marknaden innan offentliga regleringar sätter stopp.

Förutsättningen för vattenmarknaden är att de billiga sätten att få fram vatten börjar ta slut på många håll – allt fler städer står inför en akut vattenbrist – och då blir det ibland billigare att spara vatten eller att återanvända det (det vill säga ändra flöden; vatten är alltid återanvänt).

En FN-rapport (Options for decoupling economic growth from water use and water pollution, från 2016), ger en fingervisning om hur stor den potentiella marknaden kan vara. Den beräknar att de årliga investeringarna för vattenförsörjning kommer att öka från cirka 400 miljarder kronor per år globalt sett till cirka två tusen miljarder kronor per år 2030. Det är enligt rapporten inte självklart att dessa investeringar bör vara privata.

Och en ny rapport från brittiska World Resources Institute har visat att kommunal vattenförsörjning kan vara upp till 52 gånger billigare än privata lösningar där man kör ut med vattentruckar.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Stora investeringar

Normalt har kommunerna ansvaret för dricksvattenförsörjningen eftersom det är så stora investeringar och de ska hålla i femtio till hundra år.

– Per kubikmeter vatten är därför det kommunala systemet ofta väldigt kostnadseffektivt, säger Karin Sjöstrand, forskare i dricksvattenförsörjning vid Research Institutes of Sweden, RISE, för närvarande verksam i New York.

Stora system av det slaget har också byggts bland annat för att försörja de enorma städerna i det relativt vattenfattiga Kina. Men många människor lever i snabbt växande städer där sådana system saknas, och de måste också konkurrera med industrins och jordbrukets behov.

Karsten Paerregaard som är professor vid School of Global Studies vid Göteborgs universitet konstaterar att det finns uppenbara problem relaterade till de privata aktörerna:

– I Peru där jag har arbetat, kräver avocado-odlingen mycket grundvatten. Det vattnet tas från städernas befolkning. När vattnet tar slut flyttar företagen och lämnar befolkningen utan vatten, säger han.

Konflikterna handlar inte så mycket om direkt tillgång till vatten utan om kostnader och konsekvenser för möjligheten att försörja sig.

– I Chile, till exempel, privatiserades vattnet under Pinochet. Det skapar stora konflikter och människor som inte har tillgång till vattnet drabbas. Man kan inte privatisera vattnet, men man kan använda marknadsmekanismen för att reglera tillgången, säger Karsten Paerregaard.

Marknaden måste regleras

Paerregaard avfärdar alltså inte marknadslösningar men menar att de måste regleras hårt:

– När vi måste betala för vattnet blir vi också mer medvetna om hur vi använder vattnet. På det sättet är marknaden bra. Men vatten kan inte bara göras till en fråga om pengar. Vatten är en mänsklig rättighet, för utan vatten dör man.

Men i områden där det är ont om vatten bör man inte enbart jämföra lösningar för hur man kan tillgodose vattenbehoven. Man bör också undersöka om behoven möjligtvis kan minskas, understryker Karin Sjöstrand:

– På flera håll i världen använder hushållen dock redan så lite vatten att  det är på gränsen till vad de klarar. Där är det industrier och jordbruk som eventuellt kan bli mer effektiva.

Läs vidare på nästa sida: Sju städer som hotas av vattenbrist

Vatten

Det skulle kosta 141 miljarder dollar årligen i fem år att se till att alla människor får tillgång till vatten för hushållsbehov.

Den totala kostnaden för de skador som orsakas av bristande tillgång till rent vatten beräknas till 260 miljarder dollar per år.

Idag hämtar många vatten från förorenade källor eller är hänvisade till privata företag som levererar vatten i flaskor eller tankar. 

Ungefär en tiondel en världens sjukdomsfall kan kopplas till bristande tillgång på rent vatten. Omkring 1,4 miljoner barn dör varje år av diarré orsakad av smutsigt vatten, huvudsakligen i Afrika söder om Sahara och i södra Asien.

Brist på vatten har miljöeffekter på så vis att grundvattenreservoarer uttöms. Bristande avlopp och överbevattning leder till förgiftning av både mark och vatten.

Nära 5,7 miljarder människor beräknas 2050 leva på platser som har akut vattenbrist minst en månad per år. Idag är de 3,6 miljarder.