Ekonomi.

2021-05-02 15:00
Tumba gymnasium i Botkyrka.  Bild: Skatespot
Tumba gymnasium i Botkyrka.
Puffetikett
Dagens ETC

Vändning för Botkyrkas gymnasieskolor

Sveriges kommuner och regioners rapport visar ett uppsving för Botkyrkas gymnasieskolor med förbättrade studieresultat och fler elever som fortsätter till högskolestudier. Alf Solander, rektor på Tumba gymnasium, liknar skolutvecklingen vid en blåval:

”Om den stannar upp så dör den av syrebrist, den måste röra sig framåt i sakta mak för att överleva.”

Tipsa om artikeln via e-post

I kommunen finns flera bostadsområden som polisen bedömer som särskilt utsatta och 2018 toppade Botkyrka Brottsförebyggande rådets lista på anmälda våldsbrott i Stockholms län. Det finns även en historia av problem i skolorna och 2019 gick Skolinspektionen för första gången någonsin in med statliga åtgärder på den kommunala grundskolan Storvretsskolan. Men för gymnasieskolorna ser läget klart ljusare ut. I rapporten ”Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2021” presenterar Sveriges kommuner och regioner, SKR, kommunernas gymnasieskolors resultat, resurser och elevernas etablering på arbetsmarknaden – och Botkyrka kommuns utvecklingskurva går stadigt uppåt.

Alf Solander, rektor på Tumba gymnasium, beskriver situationen på skolan i början av tiotalet som orolig, stökig och med låga studieresultat. Som den största skolan i kommunen, med 1300 elever, har Tumba gymnasiums utvecklingsresa därför en stor påverkan på statistiken. Arbetet med att vända gymnasiets negativa utveckling har pågått länge och började med att personalen kom fram till en skolpolicy.

– Den handlar om vi ska uppträda som vuxna och elever på skolan och att vi alla har samma ansvar, rättigheter och skyldigheter. Det handlar om att det är lärare som bestämmer i klassrummet och att det ska vara en schysst attityd, berättar Alf Solander.

Inte som friskolor

För kommunen har stabilitet och långsiktighet varit ledord.

– Vi har haft stabila skolledningar på plats under de senaste åren och har hela tiden försökt arbeta med att ha så stabila organisationer som möjligt, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande för utbildningsnämnden.

Han understryker det långsiktiga arbetet som nyckeln till framgång.

– Jag tror inte att det finns en ’quick fix’. Det handlar om att jobba långsiktigt, målmedvetet och att säkerställa att man har det systematiska kvalitetsarbetet på plats, säger han.

Alf Solander tycker också att Botkyrka kommun har gett dem goda ekonomiska förutsättningar för skolverksamheten.

– Det ska kommunen ha cred för. Det gäller att bygga upp en schysst ekonomi, för annars har man inte råd med stödfunktioner med mera, säger han.

Alf Solander drar även en parallell till friskolekoncerners verksamhet.

– Det är inte så vi har några aktieägare som rycker våra pengar. En kommunal skola som är välfungerande och bra, som har ett starkt elevtryck, har ju förutsättningar att bygga upp en bra ekonomi eftersom pengarna stannar i organisationen. De försvinner ju ingenstans.

Många från andra kommuner

Men det är bara 39 procent av de gymnasielever som studerar i kommunens skolor som är folkbokförda i Botkyrka. Många söker sig till skolor utanför Botkyrka och det tror Alf Solander beror på det tidigare dåliga ryktet.

– I och med att exempelvis Tumba gymnasium hade så dåligt rykte runt 2013, 2014 så fanns det ett motstånd bland föräldrar i Botkyrka att släppa sina elever till oss. Men det dåliga ryktet fanns ju inte ­grannkommunerna, de hade ingen detaljkoll, säger han.

Resultaten i SKR:s undersökning visar att gymnasieeleverna som är hemmahörande i Botkyrka, men studerar utanför kommunen, placerar sig under det nationella genomsnittet på flera områden. Andelen elever som tar examen från yrkesprogrammen inom tre år är 66 procent och den genomsnittliga betygspoängen är 13,8.

– Vi ser ju att för de elever som går i våra gymnasieskolor går det bättre än vad det gör för de elever som inte pluggar i våra gymnasieskolor. Så vår uppmaning är hela tiden att välja Botkyrka. Och det gäller Botkyrkabor i synnerhet, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

Alf Solander hoppas att stabiliteten ska hjälpa Tumba gymnasium att fortsätta utvecklas.

– Om du tänker dig en blåval ute till havs. Om den stannar upp så dör den av syrebrist, den måste röra sig framåt i sakta mak för att överleva. Det är ungefär så jag ser på skola och skolutveckling. Det måste röra sig framåt, men det måste göra det på ett organiserat och kontrollerat sätt så att den ständigt blir lite vassare, säger han.

Tipsa om artikeln via e-post

Gymnasium i Botkyrka

62 procent av gymnasieeleverna på Botkyrkas kommunala skolor är behöriga till högskolestudier, en högre siffra än genomsnittet i Sverige på 56 procent för kommunala skolor.

87 procent av gymnasieeleverna i Botkyrka kommuns skolor tar examen inom tre år från yrkesprogrammen, jämfört med 75 procent nationellt.

Av gymnasieeleverna i Botkyrka kommuns skolor som tog examen 2019 gick drygt 34 procent direkt vidare till högskola och universitet, vilket innebär en niondeplats i hela Sverige.

Den genomsnittliga betygspoängen för gymnasieeleverna i Botkyrkas skolor ligger över medel i Sverige – 14,8 respektive 14,4.

87 procent av gymnasieeleverna i Botkyrka kommuns skolor som gick ut 2014, 2015 och 2016 har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden eller i studier två år efter examen. Det nationella genomsnittet är 75 procent.

Källa: SKR