Ekonomi.

2021-03-07 18:45
  • Johnny Långstedt.
    Johnny Långstedt.
  • ”Tänk att du uppskattar att arbeta med händerna – att göra någonting konkret. Men alla de uppgifterna tas bort och sköts av ny teknik.” Bild: TT
    ”Tänk att du uppskattar att arbeta med händerna – att göra någonting konkret. Men alla de uppgifterna tas bort och sköts av ny teknik.”
Puffetikett
Dagens ETC

Så sabbar smart teknik arbetsglädjen

Automatisering gör att monotona arbetsuppgifter försvinner. Men alla uppskattar inte den utvecklingen.

– Vad händer med personer som faktiskt gillar rutinmässigt arbete?, undrar Johnny Långstedt, projektforskare i industriell ekonomi.

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Att smart teknik tar över standardiserade, tråkiga arbetsuppgifter anses ofta som något bra. På så sätt kan de som arbetar ägna sig åt mer sociala och kreativa inslag i stället.

– Men är alla människor kreativa? Ett orosmoment som en del forskare lyfter är hur människor som inte har de där sociala och kreativa förmågorna ska klara sig, säger Johnny Långstedt, forskare vid Åbo Akademi i Finland.

I en ny studie undersöker han vilka värderingar som betonas i olika typer av arbeten. Vissa söker utmaningar och är nytänkande, medan andra föredrar trygghet och rutinmässiga uppgifter. Och det är yrkeskategorierna som innehåller rutinmässiga arbetsuppgifter som drabbas hårdast när arbetslivet blir automatiserat.

– Tänk att du uppskattar att arbeta med händerna – att göra någonting konkret. Men alla de uppgifterna tas bort och sköts av ny teknik. Du går från att göra ett strukturerat, väldefinierat arbete till att du måste arbeta med abstrakta grejer som inte teknologin kan göra. Då kan jobbnöjdheten och engagemanget sjunka ganska drastiskt, säger Johnny Långstedt.

Intervjuade chefer

Själv upptäckte Johnny Långstedt problemet när han intervjuade chefer på företag i Åbo där han bor. Samtidigt gjorde han en enkät för att mäta personalens värderingar.

– Då började jag fundera på om det finns en diskrepans mellan det som krävs i framtiden och det som arbetstagarna betonar att de värderar nu i arbetslivet, berättar han.

I sin studie beskriver Johnny Långstedt olika ”värderingar” som i det här fallet syftar på de grundbehov människor har och som gör att de söker sig till vissa arbetsmiljöer.

– Du söker ett jobb som passar dina värderingar. Du strävar efter att vara i en omgivning som stödjer dina grundbehov. Det avspeglas i att olika värderingar betonas i olika yrkesgrupper.

De personer som betonar värderingar som tradition, konformitet och säkerhet uppskattar arbeten med förutsägbarhet, enhetlighet och trygghet. De vill följa regler och bete sig enligt normen, menar Johnny Långström.

– Om du inte vågar ta risker, eller tänker utanför konventionerna, så blir det naturligt att du inte är så kreativ.

I konkreta jobb där man arbetar med händerna, till exempel snickare eller produktionsarbetare, betonas trygghet och tradition. I mer abstrakta yrken, som inom produktutveckling, betonas att vara självgående, att söka spänning och variation.

Arbetsuppgifter automatiseras

Till de som drabbas av automatiseringen hör yrken inom vitt skilda områden. Det kan handla om dataanalytiker, yrken inom finanssektorn och produktionsarbete. Och även byggbranschen där man i större utsträckning bygger prefabrikat, med moduler. Även läkare får se delar av sina arbetsuppgifter automatiseras.

– Det finns teknologier som analyserar tumörer från bilder bättre än läkare.

Yrken som har sociala inslag är ofta förskonade från automatisering. Johnny Långstedt nämner lärare, sjuksköterskor och chefer.

– Yrken som innebär att du övertygar andra människor eller sköter om andra människor kan inte ersättas av teknologi.

De yrkena är alltså mer säkra från att reduceras av ny teknik. Enligt uppskattningar kommer 7–35 procent av arbetsuppgifterna i Finland att automatiseras under de närmaste 10 till 20 åren. Och ungefär samma siffror gäller för Sverige. Globalt förväntas upp emot 60 procent av alla arbetsuppgifter att påverkas av ny teknologin.

Tipsa om artikeln via e-post

Personlighetstyper i studien

l Realistisk l Undersökande l Artistisk l Social l Företagsam l Konventionell l Personer som är realistiska och konventionella uppskattar i högre grad monotona arbetsuppgifter och drabbas hårdast av automatiseringen