Ekonomi.

2021-10-11 12:30
Bild: Shutterstock
Puffetikett
Dagens ETC

Så påverkas småspararen av ett tak på ISK

Är ISK till för vanliga småsparare, eller hjälper kontoformen till att göda de rika? Dagens ETC kollar fakta och reder ut.

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Det här är ISK

• Investeringssparkonto infördes 2012 och var tänkt att göra det enklare att spara i aktier och fonder, samtidigt som det skulle göra det lättare att deklarera.

• ISK fungerar som ett slags förvaringsplats – eller ett "skal" – för olika typer av finansiella instrument, som fonder och aktier.

• Sparande på ISK-konton är skattesubventionerat. Du betalar skatt på en schablonintäkt, istället för det faktiska beloppet. Detta gör utdelningar och kapitalvinster skattefria. Men det betyder också att den med ett ISK får betala skatt på värdet av sparandet, oavsett om det ökar eller minskar.   

Stora skattebortfall

Enligt en rapport som släpptes av Riksrevisionen 2018 så kan införandet av ISK ha inneburit ett direkt skattebortfall på 23 miljarder kronor under de fem första åren jämfört med om det inte hade subventionerats, plus ytterligare 19 miljarder i indirekt skattebortfall från vinster som ännu inte hade realiserats.

När Reinfeldt-regeringen införde ISK bedömde man att reformen skulle leda till minskade skatteintäkter på lång sikt, men att det mellan 2012 och 2015 skulle innebära ökade skatteintäkter. Så blev det inte, enligt Riksrevisionen.

Enligt den redovisning av skatteutgifter som regeringen lämnade till riksdagen i år så var skatteutgiften för staten för ISK-sparandet 32 miljarder förra året och beräknas bli drygt 73 miljarder i år.

Få äger mycket

Omkring 3 miljoner svenskar har ett ISK-sparande. 60 procent av dem har mindre än 50 000 kronor på sitt konto. Bara 5 procent har tillgångar på över en miljon i sitt ISK-sparande.

20 000 sparande har mer än fyra miljoner på sitt ISK. De har gemensamma tillgångar på 210 miljarder kronor, enligt riksdagens utredningstjänst.

Enligt Skatteverket så är svenskarnas totala sparande i ISK drygt 1 100 miljarder.

De 20 000 rikaste utgör drygt 0,6 procent av alla som sparar i ISK, men äger cirka 19 procent av det totala sparandet.

S utredde ett tak

I början av juni rapporterades att en socialdemokratisk arbetsgrupp, under ledning av bland andra finansminister Magdalena Andersson, utredde ett tak för hur mycket man ska kunna spara på ISK. Detta kom att skapa debatt om ämnet.

S hade redan förra hösten beställt en rapport för att utreda effekterna av ett tak på 100 000 respektive 200 000 kronor. Dessa tak skulle träffa över 40 respektive 30 procent av alla som sparar i ISK. Magdalena Andersson har sedan förklarat att partiet inte beslutat om någon reform.

Nu har partistyrelsen i S presenterat sina nya politiska förslag inför partikongressen i november, och ett tak för sparande genom ISK finns inte med bland punkterna.

V vill ha ett miljontak

I Vänsterpartiets budgetmotion finns förslaget om ett tak på en miljon kronor för ISK. Allt sparande utöver taket ska enligt partiet beskattas med den vanliga skatten på kapital, det vill säga 30 procent. V vill även att skatten ska vara progressiv och öka ju större kapitalinkomsterna är.

Enligt Tony Haddou, V:s skattepolitiska talesperson, skulle taket ge sju miljarder i ökade skatteintäkter. Detta utifrån de beräkningar som riksdagens utredningstjänst har gjort.   

– Sverige behöver göra stora välfärdssatsningar och öka jämlikheten. Då har inte staten råd med stora skatterabatter till de som har stora tillgångar inom ISK, säger han till Dagens ETC.

Bland annat de liberala och konservativa partierna har kritiserat skattehöjningar inom ISK och förslag om att begränsa sparformen. Argumentet har bland annat varit att det skulle försämra för vanliga personer, småsparare.

– Med tanke på hur innehaven av ISK ser ut så är det ju inte så att det här taket drabbar vanliga småsparare. Tvärtom träffar den här reformen endast fåtalet, säger han.

Tipsa om artikeln via e-post