Ekonomi.

2021-06-07 12:10
  • Avgiftsfri kollektivtrafik, eller så kallad nolltaxa, skulle bli billigare för i princip alla som i dag köper ett månadskort varje månad, visar Dagens ETC:s uträkning. Bild: TT/SvD
    Avgiftsfri kollektivtrafik, eller så kallad nolltaxa, skulle bli billigare för i princip alla som i dag köper ett månadskort varje månad, visar Dagens ETC:s uträkning.
  • En person i Västra Götalandsregionen med en månadsinkomst på 25 000 skulle spara 447 kronor varje månad om den betalade sitt resande genom regionskatten istället för att köpa månadskort. Bild: Svante Örnberg
    En person i Västra Götalandsregionen med en månadsinkomst på 25 000 skulle spara 447 kronor varje månad om den betalade sitt resande genom regionskatten istället för att köpa månadskort.
Puffetikett
Dagens ETC

Så mycket tjänar du på nolltaxa i kollektivtrafiken

Dagens ETC har räknat på vad skattefinansierad kollektivtrafik skulle kosta personer i Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Och runt om i Sverige skulle låg- och medelinkomsttagare som reser kollektivt tjäna på nolltaxa. Så här stor skulle skillnaden bli.

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

I flera europeiska städer – där Tallin är det största exemplet – finns idag gratis kollektivtrafik. Luxemburg blev 2020 första landet att helt införa avgiftsfri kollektivtrafik. Under 2020 höjdes flera svenska röster för skattefinansierad kollektivtrafik. Minskade biljettintäkter under pandemin ledde till indragna turer – vilket ledde till ökad trängsel för de resenärer som var tvungna att ta sig till jobbet. Men vad hade det kostat en enskild person i skattepengar om kollektivtrafiken gick över till att betalas helt av region­skatten?

Den regionala kollektivtrafiken i Sverige finansieras idag ungefär till hälften av biljettintäkter och andra hälften av skattepengar. Avgiftsfri kollektivtrafik, eller så kallad nolltaxa, skulle bli billigare för i princip alla som i dag köper ett månadskort varje månad, visar Dagens ETC:s uträkning.

En person i någon av Sveriges tre största städer som tjänar 25 000 i månaden skulle behöva betala från 330 till 500 kronor mer i regionskatt varje månad vid övergång till en helt skattefinansierad kollektiv­trafik. En lägre summa än vad ett 30-dagarskort kostar i något av områdena.

Låginkomsttagare sparar mest

SL bedömer utifrån en egen studie att resandet med kollektivtrafiken skulle öka med minst 20 procent om den skulle göras avgiftsfri. Därför har Dagens ETC utgått från en 20-procentig ökning av driftskostnader i uträkningarna. Vi har också använt oss av siffror från 2019, då förra året var ett statistiskt avvikande år i och med covid-19. Bland annat så tappade SL 3,9 miljarder kronor i biljettintäkter till följd av pandemin och tillhörande restriktioner.

Utifrån uträkningen så är det göteborgare som skulle tjäna mest på avgiftsfri kollektiv­trafik. En person i Västra Götalandsregionen med en månadsinkomst på 25 000 skulle spara 447 kronor varje månad om den betalade sitt resande genom ­regionskatten istället för att köpa månadskort.

I Stockholm så skulle nolltaxa innebära att en person med 25 000 i månadsinkomst skulle behöva betala 492 kronor mer i månaden i regionskatt. Ett månadskort hos SL 2019 kostade 890 kronor, så personen skulle spara 398 kronor.

Det är bara riktiga höginkomsttagare som får betala mer om kollektivtrafiken betalas via skatten. En huvudstadsbo som tjänar 75 000 skulle få betala 658 kronor extra i månaden – jämfört med ett månadskort, det vill säga 1 548 kronor mer i skatt.

Ett skattefinansierat system skulle alltså flytta över kostnaden till de med hög inkomst.

– Avgiftsfri kollektivtrafik är i grunden en rättvisefråga och en miljöfråga. Det handlar om att bygga hållbara och inkluderande städer och att se kollektivtrafiken som en social rättighet på samma sätt som andra offentliga tjänster som vård och skola. Det blir allt dyrare att resa kollektivt, priserna har ökat tre gånger mer än konsumentindex de senaste 15 åren. Det är oacceptabelt att det håller på att bli en klassfråga, sa Jens Holm (V), ordförande i trafikutskottet, till Dagens ETC i maj.

Nolltaxa i Sverige

Så räknade vi ut det

Uträkningarna gjordes första gången 2015 tillsammans med ekonomen Sten Ljunggren. Skattefinansieringen täcker uteblivna biljettintäkter och 20 procent ökade driftskostnader som följer på att resandet ökar med 20 procent, baserat på SL:s prognoser för Stockholm. Vi har även räknat med att all befintlig personal jobbar kvar men får utföra andra uppgifter än biljettkontroller.

Siffror för 2019:

Regionens skatteintäkter:

Stockholm: 76 044 miljoner kronor

Västra Götaland: 44 418 miljoner

Skåne: 31 824 miljoner

Biljettintäkter:

Stockholm: 8 811 miljoner

Göteborg: 3 481 miljoner

Malmö: 2 911 miljoner

Kostnader för kollektivtrafik:

Stockholm: 21 869 miljoner (SL)

Göteborg: 9 612 miljoner (Västtrafik)

Malmö: 6 210 miljoner (Skånetrafiken)

Månadskort:

Stockholm: 890 kronor

Göteborg: 775 kronor (zon A)

Malmö: 700 kronor (tre zoner)

De är vinnarna...

Malmöbon

Inkomst: 25 000

Skattehöjning: 343 kronor i månaden

Motsvarar antal månadskort årligen: 5,9

Sparar: 357 kronor i månaden

Stockholmaren

Inkomst: 25 000

Skattehöjning: 492 kronor i månaden

Motsvarar antal månadskort årligen: 6,6

Sparar: 398 kronor i månaden

Göteborgaren

Inkomst: 25 000

Skattehöjning: 328 kronor i månaden

Motsvarar antal månadskort årligen: 5,1

Sparar: 447 kronor i månaden

... och de är förlorarna

Cyklisten 

En person med 25 000 kr i månadslön som inte åker kollektivt.

Förlorar (genom höjd skatt):

492 kr/mån Stockholm

328 kr/mån Göteborg

343 kr/mån Malmö

Höginkomsttagaren 

En person med 75 000 kronor i inkomst som åker kollektivt.

Förlorar (genom höjd skatt):

658 kr/mån Stockholm

257 kr/mån Göteborg

378 kr/mån Malmö

Tipsa om artikeln via e-post