Ekonomi.

2021-09-29 16:50
Grekland har ett omfattande system vad gäller påfrestande arbete och möjlighet att gå i tidigare pension. Landet är ett av tio som undersökts i en rapport om beställd av regeringen.  Bild: Petros Giannakouris/AP
Grekland har ett omfattande system vad gäller påfrestande arbete och möjlighet att gå i tidigare pension. Landet är ett av tio som undersökts i en rapport om beställd av regeringen. 
Puffetikett
Dagens ETC

Rapport: 5 lösningar för de som inte kan jobba till 69

När pensionsåldern höjs ­växer oron bland de som jobbar i yrken som redan idag sliter ut många långt före pensionen kan tas ut. I en rapport beställd av regeringen har fem möjliga lösningar tagits fram för de som inte kan jobba till 69. En lösning är att låta personer med tunga yrken få rätt till tidigare pension.

”För många är det inte rimligt att jobba längre”, säger Eskil Wadensjö, projektledare för rapporten.

Tipsa om artikeln via e-post

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Pensionsåldern i Sverige ­kommer successivt höjas framöver. Pensionsgruppen har tagit beslut om en riktålder som gör att man på sikt ska gå i pension vid 69 års ålder.

Men alla kan inte arbeta upp i hög ålder. Det handlar bland annat om de som börjar arbeta tidigt och de som har tunga och krävande arbete med låga inkomster. Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har i en rapport beställd av regeringen tittat på möjliga system för att låta vissa grupper gå i pension tidigare. De har granskat tio länder i Europa och tagit fram exempel på lösningar att ­använda sig av även i det svenska pensionssystemet.

– Vi har kollat på de personer som av olika skäl inte orkar arbeta långt upp i åldern, säger Eskil Wadensjö.

Komplicerade system

Många av länderna har någon sort av tidigare pension utifrån hur många år man har arbetat. I Belgien måste man ha jobbat 42 år för att få ut pension vid 63 års ålder, och i Frankrike kan ett långt arbetsliv ge rätt till pension redan vid 55 år, om man uppfyller vissa krav inom vissa yrken.

– Svårigheterna är att hitta ett sätt hur man räknar på antal år. Om man sommarjobbar när man är 16 år – ska man då räkna bara de månaderna eller på hela året. Och hur gör man med de som kommer från andra länder eller som har jobbat i andra länder. Hur ska dessa år räknas? Det finns komplikationer med varje system, säger Eskil Wadensjö.

Grekland är det land bland de tio länder ISF har granskat, som har det mest omfattande systemet vad gäller påfrestande arbete och möjligheten att gå i tidigare pension. Pensioner som har arbetat med påfrestande arbetsuppgifter har en lägre ordinarie pensionsålder på 62 år. Det finansieras med högre arbetsgivaravgifter för arbetstagare och arbetsgivare. Det handlar bland annat om personer som arbetat i gruv- och stenbrott, byggnads­arbetare, arbetare inom textil­industrin och tvätteriarbetare.

Men det är komplicerat att avgöra vilka yrken som ska klassas som psykiskt och fysiskt krävande, enligt Eskil Wadensjö.

– Yrken kan förändras över tid. Ett yrke som tidigare varit krävande kan bli enklare och tvärtom. Sedan finns det olika former av påfrestningar – det kan exempelvis vara psykiskt påfrestande att arbeta inom vården, säger han.

Ovanligt system i Sverige

Sverige har ett avgiftsbestämt pensionssystem. Man utgår från en persons inkomst genom hela livet oavsett yrke och går man i tidig pension får man en lägre pension eftersom livsinkomsten minskar. Det är inte lika vanligt i de länder som ISF har studerat. I andra länder har man ett förmånsbestämt system och en tidig pension påverkar inte pensionsnivån.

Även om det inte är helt enkelt att överföra de fem möjliga lösningarna till det svenska systemet hoppas Eskil Wadensjö att man i Sverige väljer en väg och hittar en lösning för de svenska pensionerna.

– Det är viktiga frågor för många. Det finns de som kanske inte kan jobba till 68 år. Det är viktigt att i förväg kunna se vilka lösningar som krävs. Och hur man ska finansiera de lösningarna. I slutändan är det ett politiskt beslut.

Är det rimligt att pensions­åldern höjs?

– För många är det rimligt att jobba längre, men för många är det inte det. Det beror på hälsotillståndet. Man behöver göra förändringar som gör att fler kan fortsätta arbeta. Vi behöver förbättra hälso- och sjukvårdsarbetet och rehabilitering. Dessutom behövs en bättre arbetsmiljö där vi inte skadas i arbetslivet. Det är viktigt att komma ihåg att det här är en fråga som diskuteras i alla länder som har en liknande utveckling och ekonomi som Sverige, säger Eskil Wadensjö.

Tipsa om artikeln via e-post

Så ser det ut i Grekland

Arbetsplatser och arbetsuppgifter som ger rätt till tidigare pension i Grekland

Arbetsplatser: Gruv och stenbrott, kalkstensbearbetning, byggarbete, cementindustri, marmorhuggning, keramik, personal som lastar på och av transportfordon utan mekanisk utrustning, garvare, slaktare, järnindustri, textilindustrin, ­tvätteri, mejeri, och förare av tunga fordon.

Totalt finns 61 arbetsplatser som definieras som påfrestande.

Yrken/arbetsuppgifter: Havsfiskare, arbetare i kylrum (lägre än 4 grader celsius), stenhuggare, havssvampdykare, skomakare, nattarbetande servitörer, heltidsstädare inom stora delar av privat sektor.

Totalt finns 38 arbetsuppgifter som definieras som ­påfrestande.

Lägsta åldern för pension höjs

Lägsta åldern när det går att ta ut allmän pension höjs:

2020 från 61 till 62 år.

2023 från 62 till 63 år.

2026 från 63 till 64 år.

Rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden, Las-åldern, höjs:

2020 från 67 till 68 år.

2023 från 68 till 69 år.

Åldern för när det går att ta ut garantipension höjs:

2023 från 65 till 66 år.

2026 från 66 till riktåldern 67 år.

Fem möjliga lösningar till tidig pensionering:

För personer med många år i arbete eller som påbörjade arbetslivet tidigt.

För personer i vissa ­yrken ­eller med vissa arbets­uppgifter.

Deltidslösningar eller del­pensionslösningar för äldre.

För äldre med nedsatt ­arbetsförmåga genom ­sjuk­försäkring eller förtidspension.

För äldre arbetslösa eller förlängd arbetslöshets­ersättning för äldre.