Ekonomi.

2019-05-21 11:00
Anna Ekström.
Anna Ekström.
Puffetikett
Dagens ETC

Ministern lovar lyssna på Förskoleupproret

I lördags gick tusentals lärare runtom i landet i protest mot nedskärningar i skola, förskola och fritidshem. Nu kommenterar utbildningsminister Anna Ekström protesterna.

”Jag kan dela deras frustration”, säger hon till Lärarnas tidning.

I förra veckan rapporterade Dagens ETC att läget är så kritiskt inom barnomsorgen att flera förskollärare överväger att säga upp sig och gå till bemanningsbranschen. Redan nu finns en sådan rörelse.

För stora barngrupper, hög arbetsbelastning och dåliga löner. Samvetsstress, uteblivna raster, underbemannad verksamhet och otrygg jobbmiljö. Så sammanfattar de inblandade situationen, och krävde under helgens demonstrationer bland annat ett totalstopp för nedskärningar i skola och barnomsorg.

– Risken är att barnens trygghet blir lidande, de behöver fast personal som stannar kvar på sitt jobb, sa förskolläraren Anki Jansson till Dagens ETC inför demonstrationen.

Villkorade pengar

Utbildningsminister Anna Ekström deltog inte själv i demonstrationerna, men säger till Lärarnas tidning att hon ser positivt på dem:

– Jag ställer mig bakom att vi behöver fortsätta satsa på skolan och tycker det är utmärkt att lärarna manifesterar och säger ifrån när de är missnöjda.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Enligt Anna Ekström är en viktig förklaring till lärarnas missnöje den M/KD-budget som prioriterat skattesänkningar på 20 miljarder kronor framför satsningar på välfärden. Men hon konstaterar också att statsbidraget på 3,5 miljarder kronor i år är villkorat med att huvudmännen inte själva ska dra ner på resurserna. Kommunala och fristående skolhuvudmän kan inte enbart möta ökade behov i skolan med neddragningar och besparingar.

Anna Ekström delar bilden att arbetssituationen för lärare och förskollärare är allt för pressad:

– Många lärare har en alltför hög arbetsbelastning. Det framgår också i internationella jämförelser. Därför har regeringen satsat stort på att tillföra skolan mer resurser, vilket bland annat resulterat i högre lärarlöner och 28 000 fler anställda i skolan jämfört med förra mandatperioden. Fler anställda och tjänster som kan lyfta bort administrativt arbete från lärarna kan också skapa en bättre arbetsmiljö, säger hon till Lärarnas tidning.

Flykt undan det ohållbara

Det finns i idag nationella riktmärken för barngruppernas storlek, men effekten saknas ute i verksamheterna, konstaterar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

– Jag tror att när en förskollärare väljer att säga upp sig och jobba för bemanningsföretag istället så handlar det inte om att man söker sig till något bättre, utan att man flyr från något som är ohållbart, sa hon i förra veckan till Dagens ETC.

Förskoleupproret

Upproret startade i Örebro år 2013 och den Facebookgrupp som bildades strax efteråt har nu över 32 000 medlemmar. Kravet är bättre förutsättningar för barn och personal i förskolan.

Förskoleupproret har bland annat skickat brev till politiker, gjort en undersökning bland 2 000 pedagoger i förskolan, tittat på statistik och korat Sveriges bästa förskolekommun.